mouudivlacek luzni tovacov3443

Labuť velká – 13.3. - 94 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 3.3. – 150 ex. (J. Šírek), 26.3. - 120 ex.  (V. Danzmajer), 29.3. - 1P vodí 8 pull. (L. Doupal, J. Šírek)

Husa běločelá – 9.3. – 2900 ex.  (L. Doupal), 12.3. – 3500 ex. (J. Šafránek), 22. a 25.3. – 2500 ex. (J. Šírek, O. a L. Nedbal)

Husa tundrová – 1.3. – 9 ex.  (L. Doupal), 12.3. – 18 ex. (J. Šafránek), 13.-21.3. – 6-11 ex. (L. Doupal aj.), 22.3. - 30 ex. (J. Šírek)

Husa krátkozobá – 21.3. - 1 ex.  (L. Doupal)

Husice nilská – po celý III. 1-5 ex.  (L. Doupal, I. Uřinovský aj.)

Kachna divoká – 3.3. –  110 ex. (J. Šírek), jinak 50-80 ex.

Kopřivka obecná – 5.-29.3. - 5-20 ex., max. 26.3. - 28 ex. (O. Boháč)

Čírka modrá – 12.3. – 2 ex. (V. Danzmajer), 17.3. - 34 ex. (L. Doupal), 26.3. - 78 ex. (I. Uřinovský, O. Boháč), 29.3. - 71 ex.  (L. Doupal)

Čírka obecná – 5.3. – 8 ex., 17.3. - 10 ex.(obě L. Doupal), 24.3. - 43 ex. (O. Boháč), 26.3. - 42 ex.  (L. Doupal)

Hvízdák eurasijský – 3.3. - 7 ex. (J. Šírek), 15.3. - 22 ex., 24.3. - 21 ex.(obě L. Doupal)

Ostralka štíhlá – 5.3. – 13 ex.  (L. Doupal). Jinak po celý III. 1-9 ex.

Lžičák pestrý – 15.3. – 5 ex.  (L. Doupal), 19.-20.3. - 12 ex. (Z. Chromek aj.), 29.3. - 21 ex. (L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 10.3. - 7 ex. (K. Pavelka), 13.3. - 2P, 29.3. - 1 P (obě L. Doupal)

Polák velký – 1.3. – 85 ex. (L. Doupal), 12.3. – 60 ex. (V. Danzmajer), 26.3. – 111 ex. (I. Uřinovský)

Polák chocholačka – 1.3. – 114 ex.  (L. Doupal), 12.3. – 110 ex. (V. Danzmajer, J. Šírek), 29.3. – 116 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Polák malý – 22.3. - 1 ex. (Z. Abrahámek)

Turpan hnědý – 13.3. - 3 ex. (J. Šafránek), 29.3. - 1 ex. (J. Šírek)

Hohol severní – 3.3. – 43 ex., 15.3. – 42 ex., 19.3. – 43 ex., 21.3. - 33 ex., 22.-25.3. - 18 ex. (vše J. Šírek)

Morčák velký – 3.3. – 58 ex., 15.3. – 27 ex., 28.3. – 3 ex. (vše J. Šírek)

Potápka roháč – 19.3. – 34 ex. (V. Danzmajer, J. Šírek), 25.3. - 49 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Potápka černokrká – 27.3. – 7 ex. (J. Šafránek)

Potápka malá – 22.3. – 3 ex. (J. Šírek), 29.3. – 6 ex. (L. Doupal)

Kormorán velký – 3.3. – 130 ex., 21.-22.3. - 40 ex. (vše J. Šírek)

Volavka popelavá – 12.3. – 22 ex. (P. Jašek)

Volavka bílá – 25.3. - 10 ex. (J. Šírek), jinak 1-6 ex.

Čáp bílý – 27.3. - 1 ex. (A. Halamová)

Čáp černý – 25.-26.3. - 2 ex.  (O. Boháč, L. Doupal)

Kvakoš noční – 30.3. - 1 ex. (J. Körner)

Orel mořský – po celý III. 1-3 ex.  (L. Doupal aj.)

Orlovec říční – 19.-30.3. – 1-2 ex. (L. Doupal aj.)

Luňák červený – 19.-20.3. - 1 ex. (L. Doupal, P. Jašek)

Moták pilich – 15.3. - 1 ex. (J. Polčák), 23.3. - 3 ex. (T. Oplocký), 25.3. - 1 ex. (O. Boháč), 29.-30.3. - 1 ex.  (L. Doupal)

Moták pochop – 15.3. – 3 ex.  (L. Doupal)

Káně rousná – 13.-24.3. - 1 ex. (L. Doupal, J. Polčák)

Sokol stěhovavý – 13.3. - 1M  (L. Doupal), 25.-26.3. - 1F (O. Boháč, J. Polčák)

Lyska černá – 19.3. - 68 ex. (J. Šírek), 26.3. - 56 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – 17.-29.3. – 1 ex. (L. Doupal aj.)

Chřástal vodní – 22. - 29.3. - 2-4 ex. (T. Oplocký, O. Boháč, J. Šírek)

Chřástal kropenatý – 23.-26.3. - 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč)

Čejka chocholatá – 5.3. – 300 ex. (V. Danzmajer), 13.3. – 580 ex., 22.3. - 250 ex. (obě J. Šírek)

Kulík zlatý – 13.3. - 16 ex. (J. Šírek), 23.3. - 1 ex., 24.3. - 3 ex. (obě O. Boháč), 29.3. -50 ex. (J. Šírek)

Kulík písečný – 26.3. - 4-5 ex. (L. Doupal)

Kulík říční – 26.-29.3. – 1-2 ex. (T. Oplocký, J. Šírek, L. Doupal)

Bekasina otavní – 19.-26.3. – 1-5 ex. (V. Danzmajer, T. Oplocký aj.)

Slučka malá – 25.3. - 1 ex. (T. Oplocký)

Jespák bojovný – 5.3. – 2 ex. (L. Doupal, V. Danzmajer), 23.3. - 165 ex. (O. Boháč), 25.3. - 158 ex., 27.3. - 170 ex., 29.3. - 126 ex. (vše J. Šírek)

Jespák obecný – 25.3. - 1 ex. (J. Šírek), 26.-27.3. - 4 ex. (I. Uřinovský aj.), 29.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš kropenatý – 26.3. – 3 ex. (T. Oplocký), 27.-29.3. - 1 ex. (P. Spáčil aj.)

Vodouš rudonohý – 20.-24.3. - 2 ex. (J. Šafránek aj.), 26.3. - 11 ex. (I. Uřinovský), 29.3. - 2 ex. (J. Šírek)

Vodouš tmavý – 20.-24.3. - 1 ex. (J. Šafránek, O. Boháč aj.)

Vodouš šedý – 27.3. - 1 ex. (J. Šírek, P. Spáčil)

Koliha velká – 26.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Racek chechtavý – 3.3. – 3500 ex. (J. Šírek),  11.3. - 500 ex. (O. Boháč), 19.3. – 250 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 12.3. – 1 ex. (J. Šafránek), 22.3. - 1 ex. (T. Oplocký)

Racek bouřní – 9.3. – 45 ex., 13.3. – 40 ex., 28.3. - 9 ex. (vše L.Doupal)

Racek bělohlavý – 3.3. - 870 ex., 28.3. - 60 ex. (obě J. Šírek)

Racek stříbřitý – 3.3. – 3 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 21.3. - 1 ad. (J. Šírek)

Holub doupňák – 6.3. - 10 ex., 21.3. - 1 ex. (obě J. Šírek), 23.3. - 12 ex. (O. Boháč)

Ledňáček říční – po celý III. 2-3 ex. (V. Danzmajer aj.)

Konipas horský – 24.3. - 1 ex. (O. Boháč)

Konipas luční – 30.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Cvrčilka slavíková – 30.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Moudivláček lužní – 25.3. - 5 ex. (O. Boháč)

Králíček ohnivý – 24.3. - 1 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 30.3. - 1 ex. (L. Doupal)

Bramborníček černohlavý – 25.3. - 1P (O. Boháč)

Slavík modráček – 25.3. - 1 ex. (O. Boháč), 29.3. - 3 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Špaček obecný – 22.3. - 15000 ex. (T. Oplocký)

Ťuhýk šedý – 6.3. – 1 ex. (P. Jašek)

Strnad rákosní – 25.3. - 30 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Moudivláček lužní (Remiz pendulinus), Tovačov, 24.3.2022, foto O. Boháč

 

Jen přihlášení mohou komentovat