lednacek ricni2 tovacov

Labuť velká – 8.6. – 74 ex. (T. Oplocký), 2 P vodí 2 a 4 pull., 1P na H s vejci (T. Oplocký, J. Šírek)

Husa velká – 25.6. – 224 ex. (Danzmajerovi)

Husice nilská – po celý VI. 3-5 ad., 1P vodí 5 pull. (J. Šírek aj.)

Kachna divoká – 8.6. – 200 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 4. a 18.6. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Hvízdák eurasijský – 4. – 8.6. – 1M (Danzmajerovi, J. Šírek)

Čírka modrá – 5.6. – 1 P (T. Oplocký)

Čírka obecná – 4.6. - 2 M, 25.6. – 9 ex. (obě Danzmajerovi)

Polák velký – 8.6. – 75 ex. (J. Šírek), 18.6. – 82 ex., 25.6. – 114 ex. (obě Danzmajeriovi)

Polák chocholačka– 8.6. – 10 ex. (J. Šírek), 18.6. – 13 ex., 25.6. – 19 ex. (obě Danzmajerovi)

Zrzohlávka rudozobá – 4.-25.6. – 1 P s 9 pull. (Danzmajerovi aj.)

Potápka roháč – 18.6. - 61 ex. s 22 pull. (Danzmajerovi, Zemanovi)

Kormorán velký – 18.6. - 1 ex.(Zemanovi)

Volavka popelavá – po celý VI. – 5-6 ex. (J. Šírek aj.)

Volavka bílá – 14.6. – 8 ex. (L. Doupal)

Kvakoš noční – 4.6. –7 ex. (Danzmajerovi), 13.6. – 5 ex. (P. Slámová), 18.6. – 3 ex., 25.6. – 1 ex. (obě Danzmajerovi)

Bukáček malý – 4.- 5.6. – 1 ex. (Danzmajerovi), T. Oplocký), 8. – 11.6. – 3 ex. (J. Šírek, A. Höchsmannová), 18.6. – 2-3 ex. (Zemanovi)

Čáp černý – 11.6. – 2 ex. (J. Šafránek)

Moták pochop – po celý VI. 4-6 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi)

Lyska černá – 4.6. – 90 ex. (Danzmajerovi), 11.6. - 130 ex. (J. Šírek), 2 P vodí 2 a 4 pull. (J. Šírek, J. Šafránek)

Slípka zelenonohá – po celý VI. - 3P (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 18.6. – 23 ex. (Zemanovi)

Kulík říční – 9.6. - 2 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 9.6. – 190 ex. (L. Doupal)

Racek černohlavý – 14.6. - 1 ex. (T. Oplocký)

Racek bělohlavý – 9.6. – 250 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 11.6. – 13 ex. (J. Šafránek), 21.6. – 12 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní – 18.6. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Rybák černý 21.6. – 2 ex. (J. Šírek)

Ledňáček říční – po celý VI. 1-2 ex. (J. Šírek aj.)

Cvrčilka slavíková – po celý VI. 2-3 zpív. M (J. Šírek aj.)

Moudivláček lužní – po celý VI. – 2 P hnízdící (J. Šírek)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Ledňáček říční (Alcedo atthis), Hradecký rybník, Tovačov, 16.6. 2022, autor Č. Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat