cap bily tovacov

Labuť velká – 1.1. – 212 ex. (J. Šírek, O. Boháč)

Husa běločelá – 1.1. – 700 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 17.1. – 350 ex. (J. Šírek), 22.1. – 100 ex. (I. Uřinovský)

Husa tundrová – 1.1. – 5 ex., 14.1. – 6 ex. (obě O. Boháč)

Husa velká – 1.1. – 170 ex. (J. Šírek), 14.1. – 200 ex. (O. Boháč), 22.1. – 300 ex. (I. Uřinovský)

Husice nilská – 1. - 20.1. – 2-4 ex. (J. Šafránek aj.)

Kachna divoká – po celý I. 440-460 ex., max. 17.-18.1. – 650 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 1. a 7.1. – 4 ex. (J. Šírek, J. Šafránek), 12.1. – 5 ex. (Danzmajerovi), 26.1. – 1 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 2.-28.1. – 2-4 ex. (P. Shromáždil, T. Oplocký aj.)

Čírka obecná – 1.1. – 2 ex. (V. Danzmajer), 7.1. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Polák velký – 1.1. – 2 ex. (V. Danzmajer), 7.1. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 26.1. – 1M (J. Šírek)

Polák chocholačka – 20.1. – 77 ex., 26.1. – 110 ex. (obě J. Šírek)

Hohol severní – 4.1. – 65 ex. (T. Grim), 20.1. – 72 ex. (J. Šírek), 28.1. – 61 ex. (Danzmajerovi)

Turpan hnědý – 1.1. – 1 ex. (V. Danzmajer, J. Šírek), 20.-21.1. – 1F (J. Šírek aj.)

Morčák velký – po celý I. kolem 50 – 60 ex. (J. Šírek aj.)

Morčák prostřední – 1.-28.1. – 1-2 F (V. Danzmajer aj.)

Potápka roháč – 1.1. – 25 ex. (J. Šírek), 20.1. – 23 ex. (J. Šafránek), 28.1. – 29 ex. (T. Oplocký)

Potápka malá – 14.1. – 8 ex. (J. Stříteský)

Kormorán velký – 20.1. – 200 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Volavka popelavá – 1.1. – 80 ex. (O. Boháč, J. Šírek), 22.1. – 85 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 1.1. – 18 ex. (O. Boháč), 8.1. – 11 ex. (L. Doupal), jinak po 2-3 ex.

Čáp bílý – 7.1. – 1 ex. (J. Šírek), přelet jedince zimujícího na dvoře ve Věrovanech

Orel mořský – po celý I. – 1 - 2 ex. (J. Šafránek aj.)

Káně rousná – 1.1. – 2 ex. (O. Boháč)

Moták pilich – 1.1. – 2 ex. (L. Doupal), 7.1. – 3 ex. (J. Šafránek, J. Šírek)

Lyska černá – 7.1. – 120 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 21.1. – 35 ex. (I. Uřinovský)

Vodouš kropenatý – 8.1. – 1 ex. (P. Shromáždil)

Bekasina otavní – 28.1. – 1 ex. (Z. Němeček)

Racek bouřní – 12.1. – 150 ex. (J. Šafránek, T. Kedzior), přes den pozorováno po celý I. max. 60-80 ex. (P. Shromáždil aj.)

Racek chechtavý – 17.1. - 80 ex. (J. Šírek), 22.1. – 100 ex. (I. Uřinovský)

Racek stříbřitý – 1.1. – 11 ex. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – 1.1. – 900 ex. (L. Doupal), 18.1. – 1050 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 1.1. – 5 ex. (L. Doupal)

Racek žlutonohý – 1.1. – 1 ex. (L. Doupal)

Holub doupňák – 14.1. – 5 ex. (O. Boháč)

Kalous pustovka – 28.1. – 4 ex. (Z. Němeček, Danzmajerovi)

Ledňáček říční – po celý I. – 1-2 ex., max. 7.1. – 4 ex. (J. Šírek, J. Chytil)

Konipas horský – 14.1. – 1 ex. (J. Stříteský)

Ťuhýk šedý – 1.1. – 2 ex. (O. Boháč), 21. a 28.1. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Vrána šedá – 26.1. – 130 ex. (J. Šírek)

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Zimující čáp bílý (Ciconia ciconia) s kurem domácím (Gallus gallus f. domestica), dvůr Věrovany, 28.1.2023, autor Zdeněk Němeček

 

Jen přihlášení mohou komentovat