jerab popelavy tovacov1930

Labuť velká – 20.11. – 138 ex. (J. Šírek)

Labuť černá – 18.-27.11. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Husa velká – 12.11. - 56 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Husa tundrová – 16.11. – 3 ex. (L. Doupal)

Husa běločelá – 7.11. – 1 ex. (V. Danzmajer), 12.11. – 16 ex. (I. Uřinovský), 21.11. – 280 ex. (L. Doupal)

Husice liščí – 4.11. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Husice nilská – 1.11. – 17 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 12.11. – 700 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Kopřivka obecná – po celý měsíc 2-5 ex., max. 17.11. – 22 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 1.11. – 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 4.11. – 3 ex. (V. Danzmajer), 12.11. – 5 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Hvízdák eurasijský – 16.11. – 32 ex. (L. Doupal), 20.11. – 16 ex., 24.11. – 5 ex., 28.11. – 3 ex. (vše J. Šírek)

Lžičák pestrý – 4.11. – 73 ex. (J. Šafránek), 12.11. – 4 ex. (I. Uřinovský), 28.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 4.11. – 82 ex. (V. Danzmajer), 16.11. – 45 ex. (L. Doupal), 23.11. – 25 ex. (Spáčilovi), 28.11. – 14 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 18.-20.11. – 1M (J. Mach aj.)

Polák velký – po celý měsíc 2-5 ex., max. 28.11. – 11 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 5.11. – 22 ex. (J.Šírek), 17.11. – 76 ex. (V. Danzmajer), 24.-28.11. – 50 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 1.11. – 1 ex. (J. Šírek), 11.11. – 1 ex. (Z. Němeček)

Hohol severní – 12.11. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 16.11. – 6 ex. (J. Šírek), 19.11. – 12 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 20.11. – 13ex., 28.11. – 37 ex. (obě J. Šírek)

Turpan hnědý – 23.-27.11. – 1 ex. (Spáčilovi aj.), 28.11. – 3 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 4. 11. – 22 ex. (L. Doupal), 17.11. – 39 ex. (V. Danzmajer), 28.11. – 67 ex. (J. Šírek)

Morčák prostřední – 7.-19.11. – 1 F (J. Šafránek aj.)

Morčák bílý – 19.11. – 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 25.11. – 3 ex. (V. Danzmajer aj.), 27.11. – 1 ex. (J. Šafránek)

Potáplice severní – 28.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Potáplice malá – 24.-28.11. – 1 ex. (P. Mezulian aj.)

Potápka roháč – 1.11. – 73 ex. (J. Šafránek, J. Šírek), 12.11. – 80 ex. (J. Šafránek), 24.11. – 45 ex. (J. Šírek)

Potápka rudokrká – 4.-28.11. – 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Potápka malá – 12.-25.11. – 1-2 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský aj.)

Kormorán velký – 2.11. – 135 ex. (J. Šírek), 12.11. – 151 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 17.11. – 450 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 1.11. – 107 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 12.11. – 223 ex. (I. Uřinovský), 21.11. – 340 ex. (L. Doupal), 24.11. – 260 ex. (J. Šírek, P. Mezulian)

Volavka bílá – 1.11. – 33 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 12.11. – 160 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský), 28.11. – 24 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 2.11. – 1 ad. (J. Šírek), 12.-17.11. – 2 ad. (I. Uřinovský, Z. Němeček, J. Šírek), 21.11. – 1 ad. (L. Doupal), 28.11. – 1 imm. (J. Šírek)

Luňák červený – 9.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Moták pochop – 7.11. – 1 ex. (L. Doupal)

Moták pilich – 6.11. – 1 ex., 9.11. – 1 pár (obě O. Boháč), 13.11. – 1 ex. (L. Doupal)

Jeřáb popelavý – 4.11. – 50 ex. (Z. Němeček)

Lyska černá – 1.11. - 56 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 24.11. – 65 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 1.11. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Chřástal vodní – 7.11. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Čejka chocholatá – 7.11. – 1800 ex. (L. Doupal), 12.11. – 2000 ex. (Spáčilovi, I. Uřinovský), 16.11. – 1500 ex. (J. Šírek), 24.11. – 55 ex. (P. Mezulian)

Kulík bledý – 1.-4.11. – 7 ex. (J. Šírek, Č. Číhalík aj.), 7.11. – 3 ex. (V. Danzmajer), 12.11. – 4 ex. (Spáčilovi aj.), 13.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Kulík zlatý – 1.-4.11. – 5 ex. (J. Šírek, J. Šafránek aj.), 7.11. – 17 ex. (V. Danzmajer), 12.11. – 5 ex. (Spáčilovi aj.), 13.11. – 4 ex. (J. Šírek), 16.-21.11. – 1-2 ex. (J. Šírek, J. Šafránek, V. Danzmajer)

Jespák obecný – 1.11. – 13 ex. (J. Šírek, Č. Číhalík), 7.11. - 7 ex. (L. Doupal), 12.11. – 4 ex. (I. Uřinovský), 13.-16.11. – 3 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Jespák bojovný – 1.11. – 2 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 7.11. – 3 ex. (L. Doupal), 12.11. – 1 ex. (Spáčilovi)

Vodouš kropenatý – 16.11. – 1 ex. (L. Doupal)

Břehouš rudý – 1.-17.11. – 1 ex. (J. Šírek, Č. Číhalík, V. Danzmajer aj.)

Bekasina otavní – 1.11. – 12 ex. (J. Šafránek, P. Jašek)

Racek bouřní – 7.11. – 75 ex. (J. Šafránek), 13.11. – 110 ex., 19.11. – 400 ex., 28.11. – 550 ex. (vše J. Šírek)

Racek chechtavý – 7.11. – 3500 ex. (J. Šafránek), 16.11. – 3500 ex., 21.11. – 4000 ex. (obě L. Doupal)

Racek bělohlavý – 4.11. – 1600 ex. (J. Šafránek), 19.11. – 2000 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 4.-28.11. – 2-3 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek stříbřitý – 4.11. –2 ex. (J. Šafránek), 19.11. – 2 ex. (J. Šírek), 24.11. – 1 ex. (P. Mezulian, J. Urbášek)

Racek žlutonohý – 1.11. – 2 ex., 4.11. – 9 ex., 7.11. – 5 ex., 12.11. – 2 ex. (vše J. Šafránek), 17.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Kalous pustovka – 17. a 21.11. – 1 ex. (V. Danzmajer, L. Doupal)

Ledňáček říční – po celý XI. – 2-5 ex. (I. Uřinovský, E. Janeček aj.)

Holub doupňák – 16.11. – 90 ex. (L. Doupal)

Skřivan polní – 25.11. – 9 ex. (J. Šírek)

Bramborníček černohlavý – 7.11. – 1 ex. (L. Doupal)

Drozd cvrčala – 16. a 20.11. – 1-2 ex. (obě J. Šírek)

Rákosník obecný – 7.11. – 1 ex. (J. Šafránek, Z. Abrahámek)

Sýkořice vousatá – 9.11. – 23 ex. (O. Boháč), 12.11. – 2 ex. (Spáčilovi)

Moudivláček lužní – 1.11. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek), 6.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk šedý – 9.11. – 1 ex. (O. Boháč), 16.-20.11. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Čečetka zimní – 9.11. – 17 ex. (O. Boháč)

Čečetka tmavá – 9.11. – 7 ex. (O. Boháč)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Jeřábi popelaví (Grus grus), Tovačov, 4.11.2023, foto Z. Němeček

Jen přihlášení mohou komentovat