BIG DAY - Tomáš Baldrián - 2020

Tým Tomáš Baldrián
Karel Šimeček
Datum 7.5.2020
Lokality okr. Hodonín - noční rybníky a lesy, Bílé Karpaty, Blatnice, Veselí, Strážníce, Bezenec, Milotice, Mutěnické rybníky atd...
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Chřástal malý (Porzana parva)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Husice liščí (Tadorna tadorna)
Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jespák malý (Calidris minuta)
Jespák obecný (Calidris alpina)
Jespák šedý (Calidris temminckii)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Morčák velký (Mergus merganser)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Puštík obecný (Strix aluco)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek bouřní (Larus canus)
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud malý (Dryobates minor)
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vlha pestrá (Merops apiaster)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam