BIG DAY - Jáchym Tesařík - 2020

Tým Jáchym Tesařík
Datum 8.5.2020
Lokality Východní a jižní břeh VN Rozkoš, pole u Šonova a u Nahořan, okolí Nového Města nad Metují. Absolvováno pěšky.
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čírka obecná (Anas crecca)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Jespák obecný (Calidris alpina)
Jespák šedý (Calidris temminckii)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Potáplice malá (Gavia stellata)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Poecile montanus)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam