BIG DAY - Dušan Řezáč - 2020

Tým Dušan Řezáč
Datum 9.5.2020
Lokality Prostějovičky, Myslejovice, Otaslavice, Želeč, Víceměřice, Doloplazy, Čelčice, Hrdibořické rybníky, odkaliště cukrovaru - Vrbátky, Pole v okolí Prostějova, Podhradský rybník - Plumlov, Osina - Krumsín. Okruh na kole + pěšky na slučí hodinovku aj.
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bekasina větší (Gallinago media)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Lyska černá (Fulica atra)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel křiklavý (Clanga pomarina)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vlha pestrá (Merops apiaster)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam