BIG DAY - Jakub Stančo - 2020

Tým Jakub Stančo
Datum 24.5.2020
Lokality zahrada JIndřichovice pod Smrkem
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Rorýs obecný (Apus apus)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam