Letos jsem byl v druhé polovině července (15. 7. - 25. 7) na rodinné dovolené v Chorvatsku, v Brele. Tedy na místě kde začíná Makarská riviéra. Na ptáky jsem chodil vždy ráno přibližně od 6:00 do 8:00. Později už ptáky přehlušily cikády a začínalo být vedro. Pravidelně jsem navtěvoval dvě místa, která v tomto články popisuji jako trasa 1 (T1) a trasa 2 (T2).  Velké množství pěvců jsem vůbec neurčil. Důvody byly typicky letní, tj. málo zpívajících samců a velké množství juvenilních ptáků.

 

tuhýk zm
Foto: Juvenilní ťuhýk obecný - asi nejhojnější pták

Trasa 1

http://goo.gl/maps/7dCdE

 

T1zm

Foto: Severozápadní pohled z T1

Toto místo jsem letos navštívil třikrát. Byl jsem zde i v září 2012. Na mapě jsou vyznačeny dvě cesty. Ta spodní je pohodlná štěrková cesta. Tato cesta se dá před rozpadajícím se domem opustit u ukazatele označující cestu k horolezecké oblasti. Tato horní cestička vede blíže skalám, přibližně za posedem končí, ale dá se pokračovat dál i po kamenitých valech. T1 nabízí různé biotopy, tj. kamenité zídky, příkré skály, roztroušené keře různě zapojené a vzrostlé.

Vybrané druhy pozorované na T1 (zvýrazněny jsou ty, které jsem pozoroval jen na T1)

pěnice bělohrdlá, pěnice dlouhodobá, skalník modrý, brhlík skalní, bělořit okrový, strnad cvrčivý, strnad černohlavý, orebice horská, vrabec pokřovní, orlík krátkoprstý (pozorovan jen v září 2012)

Trasa 2

http://goo.gl/maps/kfUx3

T2 je mnohem více kamenitější a skalnatější než T1. Územím prochází klikatící se asfaltová cesta. Doporučuji  však z této cesty odbočit před druhou zatáčkou doleva na chodník značený červenou značkou (dále leva T2, tj.  lT2).

Vybrané druhy pozorované na T2 (zvýrazněny jsou ty, které jsem pozoroval jen na T2)

skalník modrý, brhlík skalní, bělořit okrový, pěnice vousatá, kavče žlutozobé

T2zm

Foto: Pohled  na prostředí T2

Vybrané druhy a taxony

Brhlík skalní

Překvapivě běžný a díky zpěvu snadno zjistitelný. Jeden ex. na skále ve třetí zákrutě asfaltky T2, jeden ex. na lT2 a jeden na skále pod chorvatskou šachovnicí na T1.

P1190693

Foto: brhlík skalní

Pěnice

Celkem jsem pozoroval čtyři druhy pěnic. Pěnici vousatou, p. bělohrdlou, p. dlouhozobou a p. černohlavou. V tomto pořadí zřetelně stoupala výška a zápoj dřevin v biotopech, kde se pěnice vyskytovaly.  Pěnici vousatou jsem pozoroval pouze na lT2 na kamenitém svahu s roztroušenými nepříliš vysokými keři. Nejčastěji jsem viděl těžce určitelné juvenilní jedince. Naštěstí se ukázaly i samice. Pěnice bělohrdlé byly běžné na začátku T1, kde byli i zpívající samci.  Velmi nenápadnou, bez jakéhokoliv hlasového projevu byla pěnice dlouhozobá, kterou jsem několikrát viděl zvláště v druhé polovině T1.

Strnadi

Na začátku T1 běžně zpívalo několik ex. strnada cvčivého. Zároveň jsem viděl hejnka juv. a samic. Strnada černohlavého jsem pozoral jen jednou na začátku T1.

str čzm

Foto: strnad černohlavý, samice

Orebice horská

Pouze jednou se mně podařilo vyplašit cca 7 ex v oblasti kamenných valů na konci T1 (nad odstavenou hasičskou dodávkou).

Skalník modrý

Pozoroval jsem na T1 a lT2 hlavně juvenilní jedince a jen několik dospělých. Skalníka zpěvného jsem nepozoroval.

Bělořit okrový

běl okr juv zm

Foto: juvenilní bělořit okrový

Neviděl jsem žádného samce, jen juvenilní ex. (nejsou nakresleni ve Svenssonovi)  a samice (celkem 3, dvě bělohrdlé, jednu tmavohrdlou). Bělohrdlá samice je těžce odlišitelná od samice bělořita šedého (vysvětlení u následující fotky), kterého jsem nepozoroval.

běl spoj zm

Foto: uprostřed bělořit okrový z Chorvatska (červenec), dole vlevo a vpravo bělořit šedý ze Španělska (duben), b. okrový má na hrudi žlutohnědý pás konrastující oproti hrdlu a břichu, nadočnicový proužek je slabý nebo chybí a má delší ocas.

Z dalších zajímavých druhů jsem mimo T1 a T2 pozoroval vlaštovky skalní (Brela, Makarska) a rorýse šedohnědé (centrum Makarské)

 

 

 

Jen přihlášení mohou komentovat