regent

Dne 7. 9. 2013 jsem navštívil dva londýnské parky. St James´s Park a Regent´s Park. Oba se nacházejí v centální části Londýna. V každém parku jsou sbírkoví ptáci, tj. ptáci kterým je znemožněn let. Jedná se převážně o vrubozobé. U mnoha druhů je komlikované určit jestli se jedná o ptáky držené v zajetí nebo divoké (např. zrzohlávka rudozobá, kachnička mandarínská, kachnička karolínská).  Je zde také hodně divokých druhů (slípka zelenonohá, lyska černá, racci, potápka malá). Procházka těmito parky je velmi příjemný zažítek, k ptákům se dostanete velmi blízko, můžete je krmit. Místa kam se nesmí jsou ohrazena pouze nízkým plůtkem. Na trávnících nejsou psí exkrementy. Není zde problém se najíst.

 

St James´s Park

st jamess

Tento park leží mezi Buckingham Palace a Westminster, takže centrum centra. Spolu s Green Park patří k Royal Parks. Hlavní atrakcí pro turisty jsou pelikáni a další sbírkoví ptáci, kterých je zde mnohem více než v Regent´s Park. Mimo ptáky na fotkách zde můžete  vidět např. bernešku rudokrkou, husici liščí, husici rezavou, husici nilskou, husu indickou, bernešku bělolící nebo morčáka chocholatého.

pelikán

Pelikán severoamerický;  byl pouze jeden

 

pelik

Pelikán bílý; jeden (nevím který) je údajně volně létající ex., který byl zachráňěn na pobřeží Essexu a vypuštěn v parku

 

kach

Husička dvoubarvá

 

labut

Zajímavé setkání tří druhů, labuť černá (přestože sbírkový pták v parku hnízdí), husa velká, morčák malý

 

kachnice

Sbírková kachnice bělohlavá;  v žádném parku jsem neviděl americkou kachnici kaštanovou, která je v současnoti v Evropě intenzivně likvidována aby se zamezilo křížení s evropskou kachnicí bělohlavou

 

rac stř

Racek stříbřitý, ssp. argenteus

 

zrzhohlávka

Zrzohlávka rudozobá; ojediněle v JV Anglii hnízdí

slípka 1

Určitě divoká slípka zelenonohá

lyska1

Lyska černá a její fantastické nohy

 

Regent´s Park

reg

Park se nachází je dvě zastávky metra od Picadelly Circus. Je zde méně lidí a méně sbírkových ptáků, takže jeho návštěvu doporučuji ještě více než park předchozí. Synonymem tohoto parku je alespoň pro mne berneška velká, holub domácí a křik alexandrů malých. Můžete si zde půjčit šlapadlo a po jezírku mezi ostrovy se projet. Lidé leží na trávníku a kousek od nich stojí divoká volavka. Fantastické místo.

bílé víčko

Bílé víčko bernešky velké

alex

Alexandr malý, podél jezera a na ostrovech překvapivě běžný

rac žl 1

Racek žlutonohý, ssp. graellsii

 

Jen přihlášení mohou komentovat