uvod

racek bělooký

V září 2014 (6. - 17.) jsem byl na rodinné dovolené v Egyptě v Makadi Bay, tj. cca 30 km jižně od Hurhady. Na pobřeží tohoto zálivu se nachází velké množství hotelů. Pro pobyt jsem vybral hotel Prima Life Makadi. Jedním z důvodů pro tento výběr byl i fakt, že v bezprostřední blízkosti hotelu jsem podle map na Googlu našel systém lagun. Na místě jsem však zjistil, že tyto laguny žádné birderské zážitky nenabízejí. Velmi dobrou lokalitou, ale bylo místo kde tyto laguny ústí do moře (dále Ústí). K tomuto místo se pak dalo snadno dostat procházkou po pláži.  Absolvoval jsem také výlet lodí z Hurghady na ostrov Giftun, kde jsem nejen šnorchloval.

Ptáci areálu hotelu a  hotelových pláží

Běžnými ptáky v hotelu Prima Life byla hrdlička senegalská (Laughing Dove), vrána šedá (Hooded Crow), poštolka ob. (Kestrel),  vrabec domácí (House Sparrow). Ráno a večer protahovaly vlhy pestré (Bee-eater)

hrd sen

hrdlička senegalská

V keřích u dětské prolézačky byli protahující pěvci, které jsem určoval jen velmi těžce, o focení ani nemluvě. Nejhojnějším byl sedmihlásek šedý (Eastern Olivaceus Warbler). Z pěnic jsem pozoroval jen pěnice pokřovní (Lesser Whitethroat). Budníčky jsem neurčil vůbec. V sousedním hotelu na pláži jsem pozoroval v hejnu vrabců bělořita plavého (Isabelline Wheatear).

sedmihl

 sedmihlásek šedý

bělořit plavý

Ráno v zálivu lovili rybáci bělolící (White-cheeked Tern). Dále jsem na pláži viděl přelétávat v malých hejnech (cca 15 ex) volavky západní (Western Reef-heron), jednou i hejno volavek proměnlivých (Striated Heron). Jedna ad. volavka proměnlivá ráno lovila na bojkách. Běžným dravcem byl orlovec říční (Osprey). Občas mi nad hlavou při koupání proletěl rybák velkozobý (Caspian Tern)

str h ad

 volavka proměnlivá

orlov

 orlovec říční

Ptáci „Ústí“

Toto místo se ukázalo jako výborná lokalita. Množství a rozmanitost druhů ptáků záviselo na přílivu a odlivu. Paradoxně nejvíce druhů jsem zde zastihl v době největšího horka okolo druhé hodiny odpolední. Pozorované druhy: kulík větší - Greater Sand Plover (nejvíce při večerním odlivu, cca 8 ex), kulík mořský - Kentish Plover (max. 2 ex), kulík písečný - Ringed Plover (max.  2 ex.), vodouš šedý  - Greenshank (1 ex.), volavka proměnlivá  - Striated Heron (jen jednou 1 juv. ex), volavka západní - Western Reef-heron (obě formy, max. cca 15 ex.), rybák oranžovozobý - Lesser Crested Tern (1 ex), rybák bělolící  - White-cheeked Tern (max. cca 10 ex.), racek tenkozobý  - Slender-billed Gull (2 ex.).

 kul vet

 kulík větší

kul m

 kulík mořský

stri h

 volavka proměnlivá (velmi podobná juv. kvakošovi, hlavní rozdíl ve tvaru zobáku)

vol zap

volavka západní

lst

 rybák oranžovozobý

 rybák bělolící

rac ten

racek tenkozobý

Ptáci lodního výletu Hurghada – Giftun

Na lodˇ jsme nastoupili v Hurghadě, po celou dobu plavby jsem pozoroval proletujicí ptáky. Pak jsme na dvou místech u ostrova šnorchlovali. Na samotném ostrově (jižní část) jsme byli jen asi hodinu. Zatímco ostatní se občerstvovali v restauraci já jsem absolvoval krátkou procházku po pobřeží západním směrem. Nejhojnějším ptákem výletu byl racek bělooký (White-eyed Gull). V menších počtech byl už v Hurghadě, běžný byl i při samotné plavbě, zvláště v okolí ostrova. Na něm pak bylo cca 200 ex. Nenašel jsem žádného racka arabského.

 

racek bělooký na korálovém útesu při odlivu

Nejhojnějším rybákem byl rybák bělolící (White-cheeked Tern).  Na samotném ostrově pak podle intenzivního varování zjevně hnízdí. Kolonii napadli lovící luňácí hnědí a tak jejich počet odhaduji na cca 500 ex.. Z rybáků jsem z lodi dále pozoroval rybáky oranžovozobé  - Lesser Crested Tern (celkem cca 5 ex), rybáky chocholaté - Crested Tern (2 ex.) a rybáky velkozobé - Caspian Tern (2 ex.). Plavba lodí byla úžasnou školou určování rybáků. Z dravců jsem na Giftunu viděl protahujícího juvenilního moták stepního (Pallid Harrier) a čtyři luňáky hnědé (Black Kite). Z nichž jeden juv. ex. mne velmi zaujal svou pískovou barvou a velmi světlou spodinou. Doma jsme pak z literatury (Forsman) zjistil že se jedná o ssp. aegyptius. Na Giftunu byl také jeden čáp bílý (White Stork) a v osamoceném keříku v záplavě písku jeden budníček lesní (Wood Warbler).  Nad mořem u Hurghady protéletal jeden ibis hnědý (Glossy Ibis).

 

 

Jen přihlášení mohou komentovat