Pozorovat v České republice jespáka skvrnitého se do roku 2012 poštěstilo jen několika ornitologům. Do loňského roku evidovala Faunistická komise ČSO (http://fkcso.cz/) pouze 9 výskytů tohoto druhu u nás a to od roku 1973, kdy byl zjištěn poprvé, do roku 2003, kdy byl zjištěn naposledy.

Když jej ráno 21. dubna 2013 objevil David Lučan na Němčickém rybníku, tak jsem neváhal a vyrazil do Záhlinic. Jespák skvrnitý pobíhal po dně vypuštěného rybníka se skupinou jespáků bojovných, vodoušů bahenních, kropenatých, šedých a dvou tenkozobců. Zpráva o jeho výskytu se roznesla velmi rychle a tak jsem zde nebyl sám. Přijeli se na něj podívat i pozorovatelé ptáků z Brna, od Ostravy a dokonce i z Prahy, ale ti díky tomu, že shodou okolností pobývali na střední Moravě. No, kdo by odolal pozorování tohoto u nás nevídaného druhu. A udělali jsme dobře, protože se zde jespák skvrnitý zdržel pouze dva dny.

Díky výskytu jespáka skvrnitého v Záhlinicích vznikla řada fotografií a několik dokladových videí, jako např. od Davida Lučana: http://youtu.be/BhLvwFW7N0E, Adolfa Goebela: http://youtu.be/qgXWeCPozH0, JŠ: http://youtu.be/WGok5_QYIPk a Pavla Mezuliana: http://youtu.be/hlK7hIboLl8.

Podruhé jsem se s jespákem skvrnitým setkal 4. května 2013. Nejel jsem na setkání Klubu 300, a tak jsem si odskočil alespoň na chvilku do Záhlinic. A nestačil jsem se divit. Uviděl jsem ptáka, který mi připomínal jespáka skvrnitého. Pořídil jsem fotodokumentaci a ihned oznámil kolegům, že máme v Záhlinicích opět jespáka skvrnitého. A na druhý den, zde byl dalekohled na dalekohledu. Neodolali ani kolegové z Klubu 300, kteří byli na setkání klubu ve Strachotíně. Později jsem se dozvěděl, že jej zde již 1. května pozoroval Zbyněk Chromek. Tentokrát se zdržel sedm dní a dokladové video natočil Pavel Mezulian: http://youtu.be/OMCSBzbSWjw.

Kdyby mi někdo řekl, že budu pozorovat jespáka skvrnitého v Záhlinicích třikrát v jednom roce, tak ho budu považovat za blázna, ale 28. října 2013 se to stalo. Při prohlídce dna jedné z vypuštěných částí Doubravického rybníka v Záhlinicích jsme objevili tři jespáky obecné. Po chvíli se ale jeden otočil a bylo vymalováno. Šlo o jespáka skvrnitého. Okamžitě jsme informovali Roberta Doležala s žádostí, ať odešle členům Klubu 300 informaci, že mají jedinečnou možnost opět vidět v Záhlinicích jespáka skvrnitého. Jespák se nyní zdržel 6 dní a udělal radost dalším pozorovatelům ptáků.

Nemožné se stalo skutečností, vzácného zatoulance ze severní Ameriky jsme měli možnost pozorovat během sedmi měsíců roku 2013 dokonce třikrát a to na jediné lokalitě. Jsem zvědav, za kolik let se zde objeví znovu.

Calidris melanotos 2 480
Foto: Luboš Novák, 30. 10. 2013 – Doubravický rybník, Záhlinice (KM).

Calidris melanotos 3 480
Foto: Luboš Novák, 30. 10. 2013 – Doubravický rybník, Záhlinice (KM).

Calidris melanotos 4 480
Foto: Luboš Novák, 30. 10. 2013 – Doubravický rybník, Záhlinice (KM).

Calidris melanotos 480
Foto: Luboš Novák, 30. 10. 2013 – Doubravický rybník, Záhlinice (KM).

jespak skvrnity Safranek 480
Foto: Jiří Šafránek, 28. 10. 2013 – Doubravický rybník, Záhlinice (KM).

Jen přihlášení mohou komentovat