Před několika týdny byla FK ČSO oslovena autorem pozorování údajného strnada tundrového v roce 2013 na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. Toto pozorování bylo již dříve komisí posouzeno (FK 28/2013) a zamítnuto pro záměnu se strnadem rákosním. Názor autora pozorování i následné vysvětlující stanovisko komise pak byly publikovány (a jsou stále ke zhlédnutí) i na tomto webu.

Ve své nové zprávě se autor zmíněného pozorování znovu obrátil na členy FK se sdělením, jehož obsah vzbuzoval dojem, že pozorovaný pták byl zahraničními experty jednoznačně určen jako strnad tundrový a tudíž FK v tomto svém konkrétním rozhodnutí fatálně selhala. Autor dále uvádí řadu urážlivých tvrzení o způsobu práce komise a úrovni znalostí jejich členů.

Plné respektování práva na vyjádření vlastního názoru ovšem neznamená toleranci k desinterpretaci faktů a k manipulaci s nimi. Případní zájemci si mohou úplnou korespondenci přečíst na webu www.fkcso.cz a vytvořit si tak vlastní názor na celou tuto „kauzu“.

Jiří Horáček, předseda FK ČSO

Jiří Šírek, jednatel FK ČSO

Jen přihlášení mohou komentovat