V pořadí už páté setkání příznivců birdwatchingu se uskutečnilo ve dnech 3.-5.5.2013 na jihu Moravy. Ubytováni jsme byli v kempu Free Star ve Strachotíně u břehů Vodního díla Nové Mlýny a s výhledem na Pálavu. Setkání se zúčastnilo celkem 29 pozorovatelů ptáků včetně jejich rodinných příslušníků.

Seznam zúčastněných

Robert Doležal, Jožka Chytil, Franta Kopecký, Jirka Ševčík, Jarda Závora, Zdeněk Souček, Láďa Jasso, Jirka Malina, Jan Studecký s otcem, Martin Došlý, Hana Vytopilová, Milada Haasová s dcerou, David Lučan, Petr Podzemný, Petr Shromáždil s přítelkyní, Jarda Vaněk s manželkou, Lojza Holub, Aleš Regner, Luboš Novák s manželkou, Adolf Goebel, Jarmila Kačírková, Pavel Vojtěchovský a Renata Hasilová s manželem.

Setkání začalo neformálním posezením v restauraci kempu v pátek večer. Ještě před tím většina pozorovala vlaštovky obecné (Hirundo rustica), břehule říční (Riparia riparia), racky a rybáky obecné (Sterna hirundo) nad hladinou novomlýnské nádrže. Inspirací k prohlížení vlaštovek nám bylo čerstvé pozorování vlaštovky skalní v Tovačově a Kroměříži.

setkani 2013 1x

Páteční posezení v kempu Free Star. Foto Ladislav Jasso

Sobotní exkurze začala společným odjezdem v 6 hodin ráno. První zastávkou se stal menší mokřad u Velkých Bílovic. Z porostů rákosu se ozývala cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), slavík modráček (Luscinia svecica), rákosníci proužkovaní (Asrocephalus schoenobaenus) a také vzácnější sýkořice vousaté (Panurus biarmicus). Na bahnech jsme pozorovali kromě jiného i pět jespáků šedých (Calidris temminckii), vodouše rudonohé (Tringa totanus), husy velké (Anser anser) a jednu husu běločelou (Anser albifrons). Tady se k nám přidali ornitologové ze střední Moravy, kteří brzy ráno pozorovali v Kroměříži vlaštovku skalní (Cecropis daurica). 

setkani 2013 2x

Sýkořice vousatá. Foto Martin Došlý

setkani 2013 3x

 Pozorování ptáků u Velkých Bílovic. Foto Jaroslav Vaněk

Další zastávkou této celodenní exkurze se staly známé Mutěnické rybníky. Naši pozornost upoutaly zejména potápky černokrké (Podiceps nigricollis), rybáci černí (Chlidonias niger) a dva rybáci bělokřídlí (Chlidonias leucopterus). Na ostrově rybníka Třetí Zbrod hnízdil pár racků černohlavých (Larus melanocephalus). Ze šplhavců byl v této lokalitě pozorován strakapoud malý (Dendrocopos minor) a strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

setkani 2013 4x

 Kvakoš noční u Mutěnických rybníků. Foto Martin Došlý

Zamokřená pole u Lanžhota nepřinesla tentokrát žádné překvapení. Krátká zastávka u nákupního centra Tesco v Břeclavi byla doprovázená zpěvem několika chocholoušů obecných (Galerida cristata), které na několik minut umlčel přeletující krahujec obecný (Accipiter nisus).

   Na hladině Hlohoveckého rybníka se zdržovaly desítky zrzohlávek rudozobých (Netta rufina) a osm husic liščích (Tadorna tadorna). Na bahnech jsme pozorovali jespáky bojovné (Philomachus pugnax), vodouše bahenní (Tringa glareola) a jednoho tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta). Někteří z nás ještě pozorovali volající pár orlů mořských (Haliaeetus albicilla) a holuba doupňáka (Columba oenas). Jenom krátce jsme se zastavili na hrázi rybníku Nesyt a sledovali přelet ostříže lesního (Falco subbuteo). Sobotní podvečer jsme strávili v kempu ve Strachotíně. Někdo si došel na večeři do blízké restaurace, jiní pozorovali ptáky na hrázi Novomlýnské nádrže. 

setkani 2013 5x

 U Hlohoveckého rybníka. Foto Ladislav Jasso

   Kromě hlavní exkurze, při které jsme navštívili šest zajímavých lokalit jižní Moravy, se někteří účastníci vydali i jiným směrem. Jedna skupina navštívila Pouzdřanskou step, kde kromě jiného pozorovali vlhy pestré (Merops apiaster) a dudka chocholatého (Upupa epops), druhá skupina v oboře Soutok sledovala orla královského (Aquila heliaca) a výra velkého (Bubo bubo) a třetí skupina se vydala do Kroměříže hledat v centru města vlaštovku skalní, ale tentokrát už nebyli úspěšní.

   S přicházejícím večerem jsme společně usedli ke stolům před sklípkem u Strachotínského rybníka. Degustace vína byla obohacená o pozorování orla mořského přeletujícího několikrát kolem nás a o zpívající slavíky obecné (Luscinia megarhynchos). Debata o ptácích, birdwatchingu nebo třeba o pravidlech soutěže se pod širým nebem protáhla až do půlnoci.

setkani 2013 6x

setkani 2013 7x

Posezení u sklípku ve Strachotíně. Foto Ladislav Jasso

V neděli jsme navštívili další významnou ornitologickou a botanickou lokalitu jižní Moravy – Pouzdřanskou step. Na jižních svazích právě kvetl kavyl a na mnoha místech začínal rozkvétat katrán tatarský. Z ptáků jsme největší pozornost věnovali vlhám pestrým a pěnicím vlašským (Sylvia nisoria). Někteří z nás pozorovali i bramborníčky hnědé (Saxicola rubetra), ťuhýka obecného (Lanius collurio), lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) nebo hrdličky divoké (Streptopelia turtur). Před polednem jsme se pod sluncem ozářenými svahy Pouzdřanské stepi rozloučili a většina účastníků setkání se vydala na cestu domů. Pouze birdwatcheři ze středních a východních Čech se rozhodli cestovat domů oklikou přes střední Moravu.

setkani 2013 8x

 Na Pouzdřanské stepi. Foto Ladislav Jasso

Na Němčickém rybníku u Záhlinic pak pozorovali desítky vodoušů bahenních, vodouše tmavé (Tringa erythropus) a šedé (Tringa nebularia), volavku stříbřitou (Egretta garzetta) a nakonec našli i vzácného jespáka skvrnitého (Calidris melanotos). Pro úplnost je potřeba zmínit, že se jedna skupina účastníků setkání v neděli rozjela na jih do Rakouska a tam pozorovali jedenáct dropů velkých (Otis tarda).

setkani 2013 9x

Jespák skvrnitý na Němčickém rybníce u Záhlinic. Foto Zdeněk Souček

Během jednoho víkendu jsme dohromady zaznamenali 144 druhů ptáků, což svědčí o bohatství avifauny jižní Moravy i o zlepšujících se determinačních schopnostech ornitologů. Všichni účastníci setkání si kromě příjemných zážitků z pobytu v přírodě rozšířili seznam pozorovaných druhů v roce 2013 a někteří i o velmi vzácné druhy (vlaštovka skalní, jespák skvrnitý). Skokanem setkání se stala paní Milada Haasová, která si do birdlistu připsala několik desítek druhů ptáků.

setkani 2013 10x

Účastníci setkání Klubu 300 u rybníku Nesyt. Foto Zdeněk Souček

Seznam pozorovaných druhů ptáků

 1.  Labuť velká                                                         

 2.  Husa velká                                                           

 3.  Husa běločelá                                                      

 4.  Husice liščí                                                          

 5.  Kachna divoká                                                    

 6.  Kopřivka obecná                                                 

 7.  Lžičák pestrý                                                       

 8.  Čírka obecná                                                       

 9.  Čírka modrá                                                        

 10. Zrzohlávka rudozobá                                         

 11. Polák velký                                                         

 12. Polák chocholačka                                              

 13. Bažant obecný                                                    

 14. Koroptev polní                                                   

 15. Potápka roháč                                                     

 16. Potápka černokrká                                              

 17. Potápka malá                                                      

 18. Kormorán velký                                                 

 19. Volavka popelavá                                               

 20. Volavka červená                                                 

 21. Volavka bílá                                                       

 22. Volavka stříbřitá                                                 

 23. Kvakoš noční                                                     

 24. Bukáček malý                                                     

 25. Čáp bílý                                                              

 26. Čáp černý                                                           

 27. Luňák červený                                                    

 28. Luňák hnědý                                                      

 29. Orel mořský                                                        

 30. Orel královský                                                    

 31. Moták pochop                                                    

 32. Moták lužní                                                        

 33. Krahujec obecný                                                

 34. Káně lesní                                                           

 35. Ostříž lesní                                                         

 36. Poštolka obecná                                                 

 37. Chřástal vodní                                                    

 38. Lyska černá                                                        

 39. Slípka zelenonohá                                              

 40. Tenkozobec opačný                                            

 41. Kulík říční                                                          

 42. Čejka chocholatá                                                

 43. Jespák šedý                                                        

 44. Jespák bojovný                                                   

 45. Jespák skvrnitý                                                  

 46. Koliha velká                                                       

 47. Vodouš rudonohý                                                          

 48. Vodouš tmavý                                                    

 49. Vodouš šedý                                                      

 50. Vodouš bahenní                                                 

 51. Pisík obecný                                                       

 52. Racek středomořský                                           

 53. Racek bělohlavý                                                 

 54. Racek bouřní                                                      

 55. Racek černohlavý                                               

 56. Racek chechtavý                                                

 57. Racek malý                                                         

 58. Rybák obecný                                                    

 59. Rybák černý                                                       

 60. Rybák bělokřídlý                                                

 61. Holub domácí                                                     

 62. Holub hřivnáč                                                     

 63. Holub doupňák                                                  

 64. Hrdlička zahradní                                               

 65. Hrdlička divoká

 66. Kukačka obecná

 67. Výr velký

 68. Rorýs obecný

 69. Ledňáček říční

 70. Vlha pestrá

 71. Dudek chocholatý

 72. Krutihlav obecný

 73. Žluna šedá

 74. Žluna zelená

 75. Datel černý

 76. Strakapoud velký

 77. Strakapoud prostřední

 78. Strakapoud jižní

 79. Strakapoud malý

 80. Bekasina otavní

 81. Chocholouš obecný

 82. Skřivan polní

 83. Vlaštovka obecná

 84. Vlaštovka skalní

 85. Jiřička obecná

 86. Břehule říční

 87. Linduška lesní

 88. Linduška luční

 89. Konipas bílý

 90. Konipas luční

 91. Konipas horský

 92. Pěvuška modrá

 93. Červenka obecná

 94. Slavík obecný

 95. Slavík modráček

 96. Rehek zahradní

 97. Rehek domácí

 98. Bramborníček hnědý

 99. Bramborníček černohlavý

 100. Kos černý

 101. Drozd zpěvný

 102. Cvrčilka říční

 103. Cvrčilka zelená

 104. Cvrčilka slavíková

 105. Rákosník velký

 106. Rákosník obecný

 107. Rákosník proužkovaný

 108. Sedmihlásek hajní

 109. Pěnice černohlavá

 110. Pěnice hnědokřídlá

 111. Pěnice pokřovní

 112. Pěnice vlašská

 113. Budníček menší

 114. Budníček větší

 115. Budníček lesní

 116. Lejsek šedý

 117. Lejsek bělokrký

 118. Lejsek černohlavý

 119. Sýkořice vousatá

 120. Mlynařík dlouhoocasý

 121. Moudivláček lužní

 122. Sýkora koňadra

 123. Sýkora modřinka

 124. Sýkora babka

 125. Šoupálek krátkoprstý

 126. Žluva hajní

 127. Ťuhýk obecný

 128. Krkavec velký

 129. Vrána šedá

 130. Kavka obecná

 131. Sojka obecná

 132. Straka obecná

 133. Špaček obecný

 134. Vrabec domácí

 135. Vrabec polní

 136. Pěnkava obecná

 137. Dlask tlustozobý

 138. Zvonohlík zahradní

 139. Zvonek zelený

 140. Stehlík obecný

 141. Konopka obecná

 142. Strnad obecný

 143. Strnad rákosní

 144. Strnad luční

 


Jen přihlášení mohou komentovat