V sekci CBC a pravém menu CBC ranking přibyla nová kategorie World Life List, tedy absolutní počet druhů, který má pozorovatel ve světě. Tato kategorie se vyplňuje po přihlášení, kdy v menu uživatele naleznete položku se stejným názvem. V tomto případě se nevyplňují jednotlivé druhy, ale jen výsledná suma plus poznámka, kde můžete uvést poslední navštívené země a pozorované druhy.

Jen přihlášení mohou komentovat