Sekce "pozorování" přejatá z avifaunistické databáze ČSO má nyní výstup vytvořený podle požadavků Klubu300. Každému druhu byla podle četnosti jeho pozorování v ČR přiřazena kategorie (kód) s tím, že jeho nejvyšší hodnoty (4-6) patří druhům nejvzácnějším. V současné době se v této tabulce zobrazují nejatraktivnější druhy s barevným zvýrazněním odpovídajícím jejich kategorii (4-6). V nejbližší době budou ještě provedeny změny v zařazení některých druhů na základě seznamu, který jsem konzultoval s Martinem Vavříkem. Kategorie byly vylišeny podle obdobných kritérií, která používá ABA (American Birding Assiciation) a jsou uvedeny níže.

kody legenda

Jen přihlášení mohou komentovat