Chtĕl bych jen vsechny ptáčkaře upozornit na zajímavou lokalitu mezi obcí Hostín u Vojkovic, Bukol a Vojkovice na Mĕlnicku. Při červnové povodni zde byla rozlitá Vltava. V průlezích a terénních depresích na obilných a řepkových a chřestových polích je stále voda, kde se zdržují různé druhy ptáků. Osobnĕ jsem pozoroval 27 čápů černých, min. 13 bílých, 13 kolih velkých a na přeletu jsem vedle sebe vidĕl volavku bílou a dvĕ volavky stříbřité. Protože jde o pomĕrnĕ otevřenou krajinu, tak je to spíš na stativák, který jsem tentokrát sebou nemĕl. 

Přeji Vám zajímavá pozorování

Vláďa Toman

Jen přihlášení mohou komentovat