Souteska - mapa CRSoutěska v Pavlovských vrších je součástí národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska. Její vápencové stěny jsou nejvýznamnějším zimovištěm zedníčka skalního v České republice. Ne však každému se poštěstí tohoto drobného vysokohorského ptáka zahlédnout.

Zedníček skalní hnízdí v horách v kolmých skalních stěnách od nadmořské výšky 1000 m. Nejbližší jeho hnízdiště jsou na Slovensku a v Alpách. U nás se objevuje velmi vzácně na tahu nebo i zimuje. Nejznámějšími místy výskytu zedníčka v Pavlovských vrších jsou skalní stěny v Soutěsce, na Martince a v lomu u Klentnice, ale ani zde se nezdržuje každoročně.

P2230580 Souteska 740

Obr. 1.: Kolmá skalní stěna nad Soutěskou, 24. 11. 2015.

Pokud se za ním vydáte, tak nechte auto na parkovišti v Klentnici, které je 500 metrů od lomu. K lomu se dostanete po červené k rozcestníku Perná a odtud po modré. Nebudete-li mít štěstí, tak můžete pokračovat dál po modré asi 1400 m až k Martince. Od Martinky je to již pouze 550 m do Soutěsky.

Do Soutěsky se dostanete i od silnice z Klentnice na Pavlov. Je tam provizorní parkoviště, ale občas tam dochází k poškozování a vykrádání aut.

Souteska - mapa - lok 740

Obr. 2. Mapa západní části Pavlovských vrchů s označením lokalit, kde se objevuje zedníček.

Zedníček se objevuje na Pálavě koncem října, častěji v listopadu a v prosinci, ale nejvíce pozorování je z první poloviny března. Výjimečně byl zjištěn i na zámku v Mikulově, na Turoldu, v lomu Tabulová, v lomu na Sv. Kopečku, na Sirotčím hrádku a na skalním útvaru Tři panny. Tyto lokality ale nejsou tak často kontrolovány.

Pozorováním skalních stěn v Soutěsce můžete strávit hodiny, ale nikdo vám nezaručí, že tam zedníčka uvidíte. Procházka naučnou stezkou Děvín stojí za to, i když zedníčka skalního neuvidíte, protože zde můžete zahlédnout i další velmi vzácné druhy ptáků, jako je např.: pěvuška podhorní (16. 12. až 28. 1.), břehule skalní (30. 11. až 3. 12. 2003, 23. 5. 2005), orel královský (celoročně), sup bělohlavý (5. a 6. 10. 2014), rorýs velký (7. 6. 1975).

P1940931 pevuska 740

Obr. 3. Pěvuška podhorní nad Soutěskou dne 27. 12. 2013.

Při návštěvě Pavlovských vrchů dbejte nařízení Správy CHKO Pálava (http://palava.ochranaprirody.cz/) vzhledem k tomu, že jde o velmi cenné přírodní prostředí, kde nežijí jenom ptáci.

Videa MOS ze Soutěsky:

Zedníček skalní - 29. 12. 2014: https://youtu.be/wyTT3Fk1AXk
Pěvuška podhorní - 28. 12. 2013: https://youtu.be/vPeLkLuz-dw
Pěvuška podhorní - 28. 12. 2013: https://youtu.be/ou6ffkGQ2-I
Zedníček skalní - 6. 12. 2007: https://youtu.be/74LeMKHHTIg

Jen přihlášení mohou komentovat