DSCN8807 labute 865

Před dvaceti lety v roce 2001 byla zahájena těžba štěrkopísku mezi obcí Grygov a Charváty v jižní části okresu Olomouc. Těžbu zde provozuje firma Štěrkovny Olomouc a.s. a velikost těžebního prostoru má plochu 84 ha. Postupně těžbou vznikly tři vodní plochy - jezera.

DSCN8018 litoral

Celý těžební prostor byl až do loňského roku pro veřejnost uzavřený. Po ukončení těžby v části lokality byla provedena rekultivace severního jezera - ozelenění břehů, výsadba stromů a vysazení mokřadních rostlin. Severní jezero a okolní břehy mají plochu více než 16 ha.

12. října 2020 vydalo Statutární město Olomouc (majitel pozemku) provozní řád nového rybářského revíru Blatecký mlýn 1A jezero sever. Kontrolou dodržování provozního řádu byl pověřen ČRS MO Olomouc.

DSCN8848 Grygov radd

Provozní řád stanovuje podmínky nejen pro rybáře, ale i pro veřejnost, které je povoleno koupání na vlastní nebezpečí. Ptáci, zde proto asi nenajdou klid k hnízdění. Ale letošní podzim a počátek zimy nás překvapil výskytem řady druhů vodních ptáků, kteří se zastavili na tahu.

DSCN7985 cesty text

Provozním řádem je určena i příjezdová cesta a místa, kde je možno parkovat.

DSCN7986 parkovani text

Dodržujte prosím veškerá ustanovení provozního řádu při návštěvě této nově zpřístupněné štěrkovny.