Možná, že mezi členy K300 jde o široce rozšířenou informaci, já jsem ovšem při hledání odpovědi na otázku, kde konkrétně pozorovat dropy velké, zcela pohořel (zřejmě díky své velmi slabé němčině). Jejich areál rozšíření sice lze snadno najít na webu http://www.grosstrappe.at/en/great-bustard/distribution-and-population.html, avšak zde uvedené oblasti jsou poměrně rozsáhlé (a navíc interpretace reliéfních map v termínech vesnic a silnic vyžaduje trochu úsilí). Nedávno mě však inspiroval příspěvek Radka Lučana na Facebooku Birding CZ, kde zmiňoval pozorování dropů u Wartbergu - takových obcí je sice v Rakousku několik, ale jedna z nich podezřele spadá do nejzápadnější vyznačené oblasti. Tak jsme se tam o víkendu vydali, vybaveni ovšem jen přibližnou mapou oblasti a povědomím, že máme vybrat tu nejzápadnější část, protože jméno obce jsme mezitím zapomněli a nemohli dohledat.