Jižní Moravu už jsem v životě navštívil mnohokrát, ale cestovat z Podkrkonoší do krajiny pod Pálavou přes středočeský Beroun mě nikdy nenapadlo. Všechno začalo někdy na podzim minulého roku, kdy jsem obdržel zprávu od kamaráda z mládí Honzy Habera. Neviděli jsme se minimálně 35 let. Honza, původem Semilák, se odstěhoval do Nepomuku u Plzně a po různých životních peripetiích se chce opět věnovat koníčku z dětství – ornitologii. Po dlouhé době jsme se na jaře setkali u rybníku Žabakor v Českém ráji a navštívili jsme i přehradu Rozkoš u České Skalice. Přitom vznikl nápad podívat se společně počátkem května na jižní Moravu a zkusit si přitom během 24 hodin spočítat počet pozorovaných druhů ptáků (Big Day). Dosud nejvyšší počet 119 druhů zaznamenal u nás Robert Doležal 18.-19.5.2013. Protože bydlíme v různých koutech naší vlasti, uspěla myšlenka začít Big Day ve středočeském Berouně. 

 Ráno 8.5. v 6,30 hod. odjíždíme z Berouna směrem na České Budějovice. Během chvilky při odjezdu pozorujeme běžné synantropní druhy ptáků jako je vrabec domácí (Passer domesticus), kos černý (Turdus merula) nebo hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto). Při výjezdu z města máme v seznamu 12 druhů.

První zastávkou na naší cestě je okraj jehličnatého lesa v Brdech někde u Příbrami. Do seznamu připisujeme sýkoru uhelníčka (Periparus ater), sýkoru parukářku (Lophophanes cristatus), pěvušku modrou (Prunella modularis) nebo králíčka obecného (Regulus regulus), tedy druhy, se kterými se u rybníků už těžko sejdeme. Tady už máme zapsaných 29 druhů ptáků.

Řežabinec je známá ornitologická lokalita na Písecku, a proto u Putimi odbočujeme z hlavní silnice a zastavujeme kousek od rybníka. Než k němu ale dojdeme, přibývá nám do seznamu cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), kukačka obecná (Cuculus canorus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), datel černý (Dryocopus martius) a další. Hladina rybníka a přilehlé rákosiny prohlížíme z rozhledny a je stále na co se dívat. V zadní části rybníka se zdržují desítky hus velkých (Anser anser), potápky černokrké (Podiceps nigricollis) a kopřivky obecné (Anas strepera), z hnízdní kolonie se ozývá křik racků chechtavých (Chroicocephalus ridibundus) a na ostrůvku je několik párů rybáků obecných (Sterna hirundo). Z rákosin je slyšet zpěv cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) a rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus). Nad hladinou rybníka létá jediný racek malý (Hydrocoloeus minutus) se čtyřmi rybáky bahenními (Chlidonias hybridus) a dvěma rybáky černými (Chlidonias niger). Přímo před pozorovatelnou loví potravu potáplice malá (Gavia stellata). Při podrobné kontrole rybníka monokulárem nacházíme na okraji rákosí světlou F chřástala malého (Porzana parva). Rybník Řežabinec opouštíme v 9,40 hod. a v seznamu máme 67 druhů. Vypadá to nadějně.

rerabinec

Rybník Řežabinec. 8.5.2014. Foto: Ladislav Jasso

Novohaklovský rybník u Českých Budějovic je polovypuštěný a na bahnech nacházíme vodouše šedého (Tringa nebularia), šest jespáků bojovných (Philomachus pugnax) a dva rybáky velkozobé (Hydroprogne caspia). Nad námi létají rorýsi obecní (Apus apus) a z křovin se ozývá pěnice pokřovní (Sylvia curruca).

Před cestou do jižních Čech jsem kontaktoval svého kamaráda Pavla, abychom měli aktuální informace o výskytu ptáků v tomto regionu a ten mi doporučil zejména rybník Vyšatov. Rybník je rovněž spuštěný, od Šumavy sice fouká studený vítr, ale i tady je na co se dívat. Na hladině pluje několik čírek modrých (Anas querquedula) a pár lžičáků pestrých (Anasclypeata), ve vodě loví potravu svými dlouhými zobáky dva kolpíci bílí (Platalea leucorodia) a na bahnech postává pisila čáponohá (Himantopus himantopus). Z korun stromů za námi se občas ozve žluva hajní (Oriolus oriolus) a opodál zpívá lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Náš dnešní seznam obsahuje už 86 položek.

kolpici

Kolpíci bílí (Platalea leucorodia) na rybníku Vyšatov. 8.5.2014. Foto: Jan Haber

Vrbenské rybníky na samém okraji Českých Budějovic jsou rovněž plné ptáků. Díky velké kolonii racků chechtavých je tu nezvykle živo. Na rybníku Domin jsme konečně našli několik zrzohlávek rudozobých (Netta rufina), dále potápku malou (Tachybaptus ruficollis) a kvakoše noční (Nycticorax nycticorax).

kvakos

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) na Vrbenských rybnících. 8.5.2014. Foto: Jan Haber

Při odpoledním průjezdu krajským městem jsou vidět kolem silnice havrani polní (Corvusfrugilegus) a kavky obecné (Corvus monedula) a my už máme v zápisníku 93 druhů ptáků.

Na Třeboňsku zaznamenáváme kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), orla mořského (Haliaetus albicilla) a na Vysočině ťuhýka šedého (Lanius excubitor) sedícího na drátech elektrického vedení. Seznam se posunul na 98 druhů ptáků a před námi je ještě jižní Morava. Vypadá to slibně.  

K rybníku Nesyt na jihu Moravy přijíždíme kolem 17. hodiny. Je krásné počasí, teplo, státní svátek a díky tomu je cyklostezka kolem severního břehu zaplněná cyklisty. Prvním novým druhem je vrána šedá (Corvus cornix) letící nad rybníkem s vránou černou (Corvus corone), zřejmě jde o smíšený pár. Z rozhledny u Výtopy pozorujeme kromě jiného osm husic liščích (Tadorna tadorna), husici nilskou (Alopochen aegyptiacus), vodouše rudonohé (Tringa totanus), kulíky zlaté (Pluvialis apricaria), kolihu velkou (Numenius arquata) a hnízdící tenkozobce opačné (Recurvirostra avosetta). Po dvou hodinách u Nesytu už jsme na 114 druzích, ale blíží se večer a vyhlídka na další začíná být otazníkem.

husice

Husice liščí (Tadorna tadorna) na Nesytu. 8.5.2014. Foto: Jan Haber

Jedeme se tedy ubytovat do autokempu Merkur u Pasohlávek. Vjezd do kempu je díky obrovskému aquaparku posunutý dál od hlavní silnice a před ním u navršené hromady hlíny poletují desítky břehulí říčních (Riparia riparia). Do setmění zaznamenáváme ještě lovícího ostříže lesního (Falco subbuteo) a za hranicemi kempu zpívajícího strnada lučního (Miliaria calandra) a hrdličku divokou (Streptopelia turtur). Bohužel, máme jenom 118 druhů. Večerní procházka k mušovským sklípkům nepřinesla už nic nového. V noci se v kempu nedá moc spát. Skupina mladých lidí nedaleko nás slaví dost hlučně svátek až do rána, i když je šel Honza třikrát umravňovat. Asi kolem půlnoci zaznamenáváme 119. druh – křepelku polní (Coturnix coturnix), která se ozvala z ruderálu za plotem kempu. Ranní pokus o rozšíření seznamu druhů nakonec za nás vyřešila zatažená obloha s vytrvalým deštěm a sedmihláska hajního (Hippolais icterina), který se po dešti ozval z nedalekého křoví už bohužel nelze připsat. Tak snad někdy příště to vyjde.

Následující den jsme prošli Mutěnické a Lednické rybníky, prohlédli Novomlýnské nádrže a na Pouzdřanské stepi pozorovali vlhy pestré (Merops apiaster). Domů jsme se vraceli přes Brno a Hradec Králové se zastávkou na nádrži Rozkoš u České Skalice. Kromě racků chechtavých z hnízdní kolonie jsme pozorovali „pouze“ jednoho rybáka černého a dva rybáky dlouhoocasé (Sterna paradisaea). Pěknou tečkou za prodlouženým víkendem stráveným v přírodě bylo pozorování sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na hnízdišti.

vlha

Vlha pestrá (Merops apiaster) na Pouzdřanské stepi. 10.5.2014. Foto: Jan Haber

Jen přihlášení mohou komentovat