Potápka roháč – 17.9. sečteno 40 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 17.9. – 6 ex., 29.9. – 8 ex (J. Šírek)

Kormorán velký – maxima po jednotlivých dekádách: 25 – 50 – 75 (J. Šírek)

Labuť velká - 8.9.- 185 ex. (L. Doupal), 22.9.- 190 ex. (V. John), 28.9.- 154 ex. (A. Goebel)

Husa velká - 8.9.- 3 ex. (A. Goebel), 17.9.- 1 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 27.9. sečteno 1600 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 17.-18.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 23.-29.9.- 2ex.(L. Doupal, J. Šírek)

Hvízdák euroasijský – 23.9.- 1 ex. (L. Doupal), 22.9.- 2 ex. (V. John), 25. - 28.9.- 4 ex. (J. Šírek, A. Goebel), 30.9.- 14 ex. (L. Doupal)

Čírka modrá – 2.9. – 8 ex. (J. Šírek), 17. – 18.9.- 4 ex. (J. Šírek), 22.9.- 1 ex. (V. John), 30.9.- 1M (L. Doupal)

Čírka obecná – 10.9. – 15 ex., 25.9. – 6 ex., 26.9. – 12 ex., 29.9.- 20 ex.(vše J. Šírek)

Lžičák pestrý – 10.9. – 4 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 30.9.- 58 ex. (L. Doupal)

Polák chocholatý – 10.9. – 15 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 30.9.- 3 ex. (L. Doupal)

Bukáček malý – 8.9.- 1 ex. (L. Doupal), 15.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Volavka popelavá – 2.9. – 62 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 2.9.- 8 ex. (J. Šírek), 8.-15.9.- 11 ex. (L. Doupal), 23.-25.9.- 5 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 27.9. – 4 ex. (J. Šírek), 28.9.- 2 ex. (A. Goebel), 30.9.- 9 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 2.9.- 1 ex. (L. Doupal), 8.9.- 1 ex. (A. Goebel), 30.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Káně rousná – 30.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Poštolka rudonohá – 8. 9.- 1 juv. (L. Doupal)

Ostříž lesní – 2.9.- 1 ex. (L. Doupal), 22.9.- 1 ex. (V. John)

Sokol stěhovavý – 30.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Raroh velký – 30.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 18.9. – 380 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 10.9. – 3 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 10.9. – 1 ex. (J. Šírek), 21.9.- 1 ex. (L.Praus), 25.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Chřástal kropenatý – 2.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Čejka chocholatá – maxima po dekádách: 150 – 600 – 500 (J. Šírek)

Kulík písečný – 28.9.- 2 ex. (V. John)

Vodouš bahenní – 2.9.- 3 ex. (L. Doupal)

Vodouš tmavý – 23.9.- 1 ex. (L. Doupal),

Vodouš šedý – 2.9.- 1 ex. (L. Doupal), 28.9.- 1 ex. (A. Goebel), 29.9.- 2 ex. (J. Šírek), 30.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Koliha velká – 2.9.- 12 ex. (L. Doupal), 7.9.- 4 ex. (J. Šírek), 8.9.- 3 ex. (A. Goebel), 28.9.- 2 ex. (J. Studecký), 30.9.- 1 ex. (L. Doupal)

Koliha malá – 23.9.- 1 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 23.9.- 1 ex. (L. Doupal), 28.9.- 2 ex. (A. Goebel)

Jespák bojovný – 8.9.- 4 ex. (L. Doupal), 18.9.- 5 ex. (J. Šírek), 23.-26. 9.- 3ex. (J. Šírek), 27.9.- 6 ex. (J. Šírek), 30.9.- 4 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 21.9. – 2 ex. (J. Šírek), 23.9.- 1 ex. (A. Goebel)

Racek chechtavý – 27.9. – 850 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 17. a 26.9. – 1 imm. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 26.-29.9. - 1 imm. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – maxima po dekádách: 5 – 8 – 20 (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 28.9.- 2 juv. (A. Goebel), 29.9.- 12 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 8.9.- 5 ex. (L. Doupal), 10.9. – 2 ex. (J. Šírek), 15.-18.9.- 1 ad. (L. Doupal, J. Šírek)

Rybák černý – 17.9. – 1 ex., 27.9.- 1 ex. (J. Šírek)

Kukačka obecná – 21.9.- 1juv.(J.Šírek)

Rorýs obecný – 2.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Skřivan lesní – 30.9. - 15 ex. (L. Doupal)

Cvrčilka zelená – 28.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Sýkora parukářka – 29.9. - 1 ex. (L. Doupal)

Moudivláček lužní – 25.9. – 20 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk šedý – 21.9. - 1 ex. (J. Šírek)

Pěnkava jikavec – 21.9.- 3 ex. (J. Šírek)

                                                                                         Zpracovali: L. Doupal a J. Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat