Labuť zpěvná2.5.- 26.5. – 1ad. F, 7R42 (J. Šírek)

Labuť velká – maximum 65 ex. – 26.5. (J. Šírek)

Husa velká – 10.5. – 27 ex. (L. Doupal), 14.5. – 20 ex. (J. Šírek), 17.5. – 18 ex. (J. Šírek), 25.5.- 19 ex. (J. Ebr), hnízdí 3 páry, vodí 2, 4 a 5 pull. (J. Šírek)

Husice nilská – 1. - 5.5. – 1 P, pak po celý měsíc 1 ex., asi M (J. Šírek)

Čírka modrá – 13.5. – 3M, 26.5. – 2M, 28.5.- 4M (J. Šírek)

Kopřivka obecná – maximum 7 ex. – 28.5. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 1.5. - 8M (L. Doupal), 4.5. - 11ex. (L. Doupal), 10.5. - 4ex. (A. Goebel), 14.5. - 2M (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 5. - 9.5 - 1M (J. Šírek, L. Doupal), 16. - 26.5.- 4 ex. (J. Šírek)

Polák velký – maximum 70 ex. – 17.5. (J. Šírek)

Polák chocholačka – maximum 30 ex. – 26.5. (J. Šírek)

Turpan hnědý3.5.- 4 ex. (J. Šírek), 7.5. - 2ex. (A. Goebel)

Morčák prostřední5.5. - 1F (J. Šírek)

Potápka roháč – 16.5. – sečteno 65 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 3. - 4.5.- 4 ex. (J. Šírek, L. Doupal), 10.5. – 6 ex. (P.Shromáždil), 13. -14.5. – 2 ex. (J. Šírek), 17.5. - 7ex. (J. Šírek), 24.5. – 2 ex. (J. Šírek), 28.5. – 1 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – maximum 15 ex., po celý měsíc (J. Šírek)

Volavka bílá – 10.5. – 1 ex. (L. Doupal), 13.5. – 1 ex., 26.5. – 1 ex. (J. Šírek)

Volavka červená10.5.- 1 ex. (L. Doupal)

Bukáček malý7. a 13.5. – 1M (J. Šírek)

Kvakoš noční – 5.5. – 3 ex. (L. Doupal), 6.5. – 2 ex. (J. Šírek), 10.5.- 1 ex. (P. Shromáždil)

Čáp černý – 4.5.- 2 ex. (L. Doupal), 18.5. – 1 ex. (J. Šírek), 26.5. – 4 ex. (M. Procházka)

Kormorán velký – po celý měsíc do 5 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 16.5.- 1 ad. (J. Šírek)

Orlovec říční – 16.- 17.5. (J. Šírek, L. Doupal)

Lyska černá – maximum 50 ex. – 26.5. (J. Šírek)

Ústřičník velký11.5.- 3 ex. (P.Shromáždil)

Koliha velká – 9.5. - 1ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Jespák bojovný – 8.5.- 1 ex. (L. Doupal), 10.5.- 3 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 1.5.- 9 ex. (L. Doupal)

Racek bouřní – 2.5.- 3ex. (J. Šírek), 4.5.- 2 ex. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – po dekádách: I  - 7, II - 5, III - 2 (J. Šírek)

Racek žlutonohý1.5.- 1 ad. (L. Doupal)

Racek černohlavý2.-5.5.- 1 ad. (J. Šírek)

Racek malý – 1.5.- 3 ad. (D. Lučan), 4.5.- 22 ex. (L. Doupal), 5.5. – 2 ex. (J. Šírek), 8.5.- 2 ex. (L. Doupal), 9.5.- 32 ex. (L. Doupal), 13.5.- 1 ex. (J. Šírek), 18.5.- 1ex. (P. Shromáždil)

Rybák obecný – 27.5. – 104 egg., 2 pull. na hnízdech na Troubecké pískovně (J. Šafránek)

Rybák černý – 1.5. – 20 ex. (J. Šírek), 2.5.- 3ex. (J. Šírek), 4.5.- 130 ex. (J. Šírek), 6.5. – 2 ex. (J. Šírek), 8.5.- 9 ex. (L. Doupal), 11.5. – 3 ex. (J. Šírek), 12.5.- 10 ex. (E. Petřík), 17.5. – 2 ex., 18.5.- 1ex. (J. Šírek), 28.5. – 2 ex. (J. Šírek)

Rybák bělokřídlý4.5.- 8 ex. (J. Šírek), 5.5.- 1 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní 10.5.- 3 ex. (L. Doupal), 15.5.- 2 ex. (J. Novák), 17.5.- 4 ex. (J. Šírek)

Rybák malý 1.5.- 1 ex.(J. Šírek)

Vlha pestrá28.5.- 11 ex. (J. Šírek)

Rorýs obecný – 4.5.- 700 - 800ex. (L. Doupal)

Břehule říční – 4.5.- 1000 ex. (L. Doupal)

Jiřička obecná – 1.5. – 600 ex. (L. Doupal)

Vlaštovka obecná – 3.5.- 1200 ex. (J. Šírek)

Vlaštovka skalní2.5.- 1 ex. (P. Svoboda), nový druh pro Tovačov

Slavík tmavý28.5.- 1 ex. (J. Šírek)

Bělořit šedý – 22.5. – 1M (J. Šírek)

                                                               Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat