Labuť zpěvná – 8. - 29.9. – 1 ex. (L. Doupal a jiní)

Labuť velká – 8.9. – 128 ex. (K. Šimeček), 20.9. – 120 ex. (J. Šírek), 22.9. – 160 ex. (P. Štěpánek)

Husa velká – 7.9. – 11ex.(L.Doupal), 29.9. – 15ex.(L.Doupal)

Husice nilská – 10. – 20.9. – 1 P vodí 2 pull, od 23.9. 1 pull (J. Šírek)

Polák velký – 11.9. – 50 ex., 20.9. – 130 ex., 26.9. – 50 ex. (vše J. Šírek)

Polák chocholatý – 26.9. – 15 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 20. – 28.9. – 3 ex. (J. Šírek, A. Goebel), 29.9. – 1M (M. Jurečka)

Hvízdák euroasijský – 7.9. – 1 ex.(L. Doupal), 12.9. – 1 ex. (J. Šírek), 20.9. – 1 P (J. Šírek), 21.9. – 20 ex.(P. Shromáždil), 25. – 27. 9. – 2 až 3 ex. (J. Šírek), 29.9. – 7 ex.(L. Doupal)

Kopřivka obecná – 10.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 21.9. – 13 ex.(P. Shromáždil), 22.9. – 7 ex. (P. Štěpánek), 25. - 26.9. -1 ex.(J. Šírek), 29.9. – 2 ex.(P. Shromáždil)

Kachna divoká – 20.9. – min. 800 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 7.9. – 15 ex.(L. Doupal), 11.9. – 10 ex. (J. Šírek), 12.9. – 4 ex. (J. Šírek), 23.9. – 20 ex. (J. Šírek), 26.9. – 10 ex.(J. Šírek), 29.9. – 11 ex.(L. Doupal)

Čírka modrá – 6.9. – 12 ex. (J. Šírek), 7.9. – 9 ex.(L. Doupal), 11.9. – 10 ex. (J. Šírek), 23.9. – 2 ex. (J. Šírek), 25. 9. – 1ex.(J. Šírek)

Lžičák pestrý – 10.9. – 4 ex.(J. Šírek), 19.9. – 5 ex. (J. Šírek), 20.9. – 9 ex.(J. Šírek), 21.9. – 10 ex. (P. Shromáždil), 23.9. – 5 ex. (J. Šírek), 25. – 26.9. – 9ex.(J. Šírek), 29.9. – 8 ex.(L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 19. - 29.9. – 1 ex.(J. Šírek a jiní), 26.9. – 3 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 28.9. – 80 ex. (A. Goebel)

Potápka rudokrká – 1.- 30.9. – 1 ex.(J. Šírek a jiní)

Potápka černokrká – 8. – 29.9. – 1 ex.(L. Doupal a jiní)

Potápka malá – 28.9. – 20 ex. (A. Goebel)

Kormorán velký – 4.9. – 110 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 12.9. – 50 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 6.9. – 10 ex. (J. Šírek), 7.9. – 5 ex.(L. Doupal), 10. – 12.9. – 2ex.(J. Šírek), 28.9. – 2 ex. (A. Goebel), 29.9. – 1 ex.(L. Doupal)

Bukáček malý – 11.9. – 1 ex.(J. Novák)

Kvakoš noční – 4.9. – 1 ex.(J. Šírek)

Čáp černý – 11.9. – 1 ex.(J. Šírek)

Orel mořský – 4.9. – 3 ex.(J. Šírek), 8.9. – 2 ad. (D. Boucný), 21.9. – 1 ad. (L. Doupal), 23.9. – 1 juv.(J. Šírek), 29.9. – 3 ex.(L. Doupal)

Orlovec říční – 7. – 29.9. – 1 ex.(L. Doupal a jiní)

Luňák hnědý – 8.9. – 1 ex.(D. Boucný)

Luňák červený – 7.9. – 1 ex.(L. Doupal)

Raroh velký – 21.9. – 1 ex.(M. Briedis)

Ostříž lesní – 7.9. – 1 ex.(L. Doupal)

Lyska černá – 20.9. – 750 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 15.-29.9. – 2 – 3 ex. (P. Štěpánek, J. Šírek, M. Jurečka)

Chřástal vodní – 10.9. – 2 ex. (J. Šírek), 20.-22.9. – 1 ex. (P. Štěpánek, P. Shromáždil, J. Šírek)

Čejka chocholatá – 4.9. – 100 ex., 10.9. – 300ex.(J.Šírek), 20.9. – 230 ex., 27.9. – 550 ex. (vše J. Šírek)

Kulík říční – 12.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 10.9. – 1 ex.(J. Šírek), 25.9. – 2 ex.(J. Šírek)

Kulík zlatý – 20.9. – 9ex.(J. Šírek)

Břehouš rudý – 21.9. – 1 ex.(L. Doupal)

Koliha velká – 28.9. – 1 ex.(A. Goebel)

Pisík obecný – 22. a 25.9. – 1 ex. (J. Šírek, P. Štěpánek)

Vodouš tmavý – 7.9. – 1 ex.(L. Doupal), 28.9. – 12 ex.(A. Goebel)

Vodouš šedý – 21.9. – 2 ex.(L. Doupal)

Jespák malý – 29.9. – 1 ex.(L. Doupal)

Jespák obecný – 12.9. – 1 ex. (J. Šírek), 21.9. – 1ex.(L.Doupal)

Jespák bojovný – 7.9. – 42 ex.(L. Doupal), 8.9. – 47 ex.(K. Šimeček), 10.9. – 130 ex.(J. Šírek), 11.9. – 90 ex.(J. Šírek), 21.9. – 34 ex.(P. Shromáždil), 27.9. – 5 ex. (J. Šírek), 29.9. – 3 ex.(L. Doupal)

Racek bělohlavý – 7.9. – 5 ex.(L. Doupal), 8.9. – 11 ex.(L. Doupal), 11.9. – 14 ex. (J. Šírek), 25.9. – 5 ex.(J. Šírek), 29.9. – 12 ex.(L. Doupal)

Racek bouřní – 4.- 8.9. – 2juv.(J.Šírek, L. Doupal), 11.9. – 1 ad.(J. Šírek), 28.9. – 1 ad. (A. Goebel)

Racek chechtavý – 4.9. – 600 ex., 25.9. – 2500 ex. (vše J. Šírek)

Racek černohlavý – 10.9. – 1 juv. (J. Šírek), 25.9. – 1 juv.(vše J. Šírek)

Racek malý –  4.- 8.9. – 1 juv.(J. Šírek, L. Doupal)

Rybák obecný – 4.9. – 17 ex., 11.-18.9. – 3 ex. (vše J. Šírek)

Rybák velkozobý – 11.9. – 2 ex.(J. Šírek)

Rybák černý – 16.- 21.9. – 1juv.(J. Šírek, L. Doupal), 22.9. – 2 ex. (P. Štěpánek),

Kukačka obecná – 8.9. – 1 ex.(L. Doupal)

Rorýs obecný – 15.9. – 2 ex. (L. Greplová)

Vrána obecná černá – 2.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk obecný – 23.9. – 1 juv. (J. Šírek)

Lejsek šedý – 29.9. – 2 ex. (M. Jurečka)

                                                            

                                                                 Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat