Labuť velká – 30.8. – 100 ex. (I. Jurečková)

Husa velká – 6.8. – 27 ex. (R. Strnad), 7.8. – 55 ex. (J. Šírek), 16.8. – 40 ex. (J. Šírek)

Čírka modrá – 1. - 7.8. - 2 – 3 ex. (J. Šírek), 21.8. - 3 ex. (J. Šírek), 28.8. – 5 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 5.8. - 20ex. (A. Goebel), 21.8. – 3 ex. (J. Šírek), 28.8. – 6 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 21.8. – 1300 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 1.8. – 2 ex. (J. Šírek), 5.8. – 3 ex. (J. Šírek), 21.8. – 4 ex. (J. Šírek), 28.8. – 3 ex. (J. Šírek), 30.8. – 1 ex. (I. Jurečková)

Zrzohlávka rudozobá – 30.8. - 1F (I. Jurečková)

Hvízdák euroasijský – 5.8. – 1 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 28.8. - 1F/juv. (J. Šírek)

Polák velký – 21.8. – 30 ex. (J. Šírek)

Polák chocholatý – 28.8. – 20 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 28.8. – 35 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 16.8. – 90 ex., 24.8. – 80 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 3.8. – 5 ex. (L. Doupal), 5.8. – 8 ex. (J. Šírek), 23.8. – 11 ex. (L. Doupal), 28.8. – 6 ex. (J. Šírek), 30.8. – 2 ex. (I. Jurečková)

Čáp bílý – 1.8. – 7 ex. (J. Šírek), 24.8. – 13 ex. (M. Rýparová)

Čáp černý – 24.8. – 1 ex. (M. Rýparová)

Kvakoš noční – 1. – 31.8. – 7 až 25 ex. (A. Goebel, J. Šírek a jiní)

Bukáček malý – 1. - 30.8. – 1 - 5ex. (J. Šírek a jiní)

Potápka roháč – 5.8. – 50 ex. (A. Goebel)

Potápka malá – 6.8. – 4 ad., 4 pull. (J. Šírek), 30.8. – 4 ex. (I. Jurečková)

Orel mořský – 3.8. – 3 ex. (L. Doupal), 23.8. – 1 imm (L. Doupal), 24.8. – 1 ex. (M. Rýparová)

Orlovec říční – 28.8. – 1 ex. (J. Šírek)

Luňák hnědý – 23.8. – 1 ex. (L. Doupal)

Moták lužní – 10.8. - 1P (A. Goebel), 25.8. - 1F (J. Šafránek)

Ostříž lesní – 3.8. – 1 ex. (L. Doupal), 16.8. – 1 ex. (L. Doupal), 24.8. – 1 ex. (J. Šírek)

Sokol stěhovavý – 5. – 7.8. – 1 ex. (J. Šírek)

Raroh velký – 30.8. – 1 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 28.8. – 1100 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 21.8. – 2 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 28.8. – 4 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 4.8. – 17 ex., 24.8. – 49 ex. (J. Šírek)

Koliha velká – 3.8. – 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš bahenní – 3.8. – 1 ex. (L. Doupal), 7.8. – 2 ex. (J. Šírek), 16.8. - 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš šedý – 5.8. – 1 ex. (A. Goebel), 23.8. – 1 ex. (L. Doupal), 28.8. – 3 ex. (J. Šírek)

Vodouš tmavý – 21.8. – 1 ex., 28.8. – 2 ex. (J. Šírek)

Pisík obecný – 1.8. – 3 ex. (J. Šírek), 3. – 6.8. – 1 ex. (M. Jurečka, A. Goebel), 21.8. – 2 ex. (J. Šírek), 28.8. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 1.8. – 1800 ex., 28.8. – 1000 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 23. - 25.8. – 1 juv. (L. Doupal, J. Šafránek)

Racek bouřní – 5. - 25.8. – 1 ad. (J. Šírek a jiní), 5.8. – 3 ad. (A. Goebel)

Racek bělohlavý – 16.8. – 60 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 2.8. – 2 až 3 ex. (J. Šírek), 5.8. – 4 ex., 10.8. – 5 ex. (A. Goebel), 24.8. – 2 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 5.8. – 55 ex. (J. Šírek)

Rybák černý – 7.8. – 3 ex. (J. Šírek), 11.8. – 1 juv. (V. Dobeš), 28.8. – 6 ex. (J. Šírek)

Vlha pestrá – 1.8. – 1 ex. (J. Šírek), 10.8. – 1 ex. (A. Goebel)

Ťuhýk šedý – 11.8. – 1 ex. (V. Dobeš), 28.8. – 1 ex. (J. Šírek), 30.8. – 2 ex. (L. Doupal)

Slavík tmavý – 31.8. – 1 ex. (L. Doupal)

Slavík modráček – 31.8. – 2 ex. (L. Doupal)

Špaček obecný – 19.8. – cca 10.000 ex. (J. Šírek)

Konipas luční – 24.8. – 3 ex. (J. Šírek)

                                                                             Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat