Labuť černá – 11.10. - 1 ex. (A. Goebel)

Labuť velká – 16.9. – 152 ex. (J. Šírek), 30.9. – 250 ex. (J. Šírek), 5.10. – 270 ex. (A. Goebel), 16.10. – 41 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 7.9. – 11 ex. (O. Boháč), 28.9. – 20 ex. (J. Šírek), 3.10. – 4 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 3.10. - 8 ex. (J. Ebr), 16.10. – 7 ex. (J. Šírek), 30.10. – 4 ex. (J. Šírek)

Husa polní – 12.10. – 2 ex. (M. Došlý), 13.10. – 21 ex. (J. Šírek)

Husice liščí – 18. - 28.10. – 1 ex. (A. Goebel a jiní)

Polák velký – 9.9. – 70 ex., 3.10. – 20 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 16.9. – 30 ex. (J. Šírek), 21.10. – 26 ex. (M. Hrouzek)

Polák malý – 5. - 6.9. – 1 ex. (J. Šírek, P. Shromáždil)

Polák kaholka – 16.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Hohol severní – 30.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 21. – 22.9. - 1ex.(A.Goebel, J. Šírek), 28.9. – 3 ex. (L. Doupal), 30.9. – 5 ex. (J. Šírek), 3.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 16.9. – 250 ex., 16.10. – 670 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 6. – 7.9. – 2-3 ex. (V. Dobeš, D. Řezáč), 6.10. – 6 ex. (J. Šírek), 19.10. – 1P (L. Řičánek),

Hvízdák euroasijský – 20.9. - 3.10. – 4 ex. (L. Greplová, J. Šírek), 5. - 9.10. – 5 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 9.9. – 2 ex. (J. Šírek), 8.10. – 6 ex. (J. Šírek), 21.10. - 1P (M. Hrouzek)

Čírka obecná – 5.9. – 5 ex. (J. Šírek), 9.9. – 20 ex. (J. Šírek), 3.10. – 3 ex. (J. Šírek), 8.10. – 100 ex. (J. Šírek), 12.10. – 100 ex. (J. Šírek), 16.10. – 200 ex. (A. Goebel), 25.10. – 112 ex. (L. Doupal), 30.10. – 80 ex. (J. Šírek)

Čírka modrá – 5.9. – 15 ex. (J. Šírek), 22.9. – 2 ex. (J. Šírek), 3.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 6.9. – 4 ex. (P. Shromáždil), 7.9. – 3 ex. (J. Šírek), 9.9. – 2 ex. (J. Šírek), 16. – 22.9. – 1 ex. (J. Šírek), 2.10. – 3 ex. (J. Šírek), 5.10. – 8 ex. (M. Jurečka), 8.10. – 9 ex. (J. Šírek), 12.10. – 10 ex. (J. Šírek), 16.10. – 3 ex. (A. Goebel)

Morčák velký – 25.10. – 2 ex. (J. Lehký)

Potáplice severní – 26.10. – 1 ex. (D. Lučan)

Potápka roháč – 30.9. – 85 ex., 16.10. – 43 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 3.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka malá - 9.9. – 7 ex., 6. a 30.10. – 6 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 7.9. – 21 ex., 2.10. – 50 ex., 6.10. – 100 ex., 8.10. – 200 ex., 16.10. – 213 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 7.9. – 88 ex., 16.10. – 172 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 5.9. – 25 ex. (J. Šírek), 9.9. – 17 ex. (J. Šírek), 16.9. – 8 ex. (J. Šírek), 30.9. – 6 ex. (J. Šírek), 5.10. - 20 ex. (O. Boháč), 9.10. – 70 ex. (J. Šírek), 11.10. – 50 ex. (V. Dobeš), 16.10. – 48 ex. (J. Šírek), 25.10. – 24 ex. (L. Doupal), 31.10. – 29 ex. (J. Šírek)

Bukáček malý – 5.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Kvakoš noční – 6.9. – 2 imm. (V. Dobeš), 7.9. – 10 ex. (J. Šírek), 14.9. – 4 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 5.9. – 2 ad. (J. Šírek), 22.9. – 1 ad. (J. Šírek), 28.9. – 1 juv. (J. Šírek), 5.10. – 2 ad., 2 imm. (L. Doupal), 16.10. – 2 ad. (J. Šírek), 18.10. – 2 imm. (L. Novák), 23.10. – 1 imm. (J. Šírek), 26.10. – 1 ad. (D. Lučan)

Orlovec říční – 7.9. – 1 ex. (D. Řežáč), 28.9. – 1 ex. (L. Doupal)

Ostříž lesní – 5.10. – 1 ex. (A. Goebel)

Sokol stěhovavý – 16.10. – 1 ad. (J. Šírek)

Raroh velký – 27.9. – 1 ad. (J. Havránek), 30.9. – 1 ex. (J. Šírek), 26.10. – 1 imm. (D. Lučan)

Lyska černá – 9. a 30.9. – 500 ex. (J. Šírek), 16.10. – 127 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 5.9. – 7 ex., 9.9. – 10 ex. (J. Šírek)

Chřástal kropenatý – 6. - 7.9. – 1 ex. (T. Oplocký, D. Řezáč)

Chřástal vodní – 29. - 30.9. – 2 ex. (J. Šírek, J. Štencl), 5.10. – 1 ex. (I. Prášil), 12.10. – 1 ex. (M. Došlý)

Čejka chocholatá – 9.9. – 150 ex., 19.9. – 200 ex. (J. Šírek), 28.9. – 450 ex. (J. Šírek), 18.10. – 2000 ex. (L. Novák), 30.10. – 1500 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 17.9. – 1 ex. (J. Havránek), 21.9. – 1 ex. (A. Goebel), 9.10. – 3 ex. (J. Šírek), 11.10. – 6 ex. (A. Goebel), 13.10. – 3 ex. (J. Šírek), 16.10. – 4 ex. (J. Šírek), 20.10. – 5 ex. (J. Havránek), 22. - 26.10. – 2 ex. (J. Šafránek, D. Lučan)

Kulík zlatý – 28.9. – 1 ex. (J. Šírek), 5.10. – 5 ex. (L. Doupal), 9.10. – 34 ex. (J. Šírek), 16.10. – 2 ex. (A. Goebel), 21.10. – 29 ex. (M. Hrouzek), 30. - 31.10. – 30 ex. (J. Šírek)

Kulík písečný – 18. - 20.10. – 1 ex. (A. Goebel, P. Jašek)

Koliha velká – 7.9. – 1 ex. (J. Šírek), 4.10. – 1 ex. (L. Doupal)

Bekasina otavní – 29.9. – 1 ex. (J. Štencl), 11.10. – 4 ex. (L. Greplová), 16.10. – 6 ex. (A. Goebel), 18.10. – 14 ex. (A. Goebel), 20.10. – 9 ex. (P. Jašek), 31.10. – 6 ex. (J. Šírek)

Pisík obecný – 6. – 9.9. – 2 ex. (J. Šírek, T. Oplocký), 7.9. – 3 ex. (D. Řezáč), 20.9. – 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš šedý – 12.10. – 1 ex. (D. Lučan)

Jespák křivozobý – 12. - 20.10. – 1 ex. (D. Lučan a jiní)

Jespák malý – 16. - 22.10. – 1 ex. (J. Šírek a jiní)

Jespák obecný – 17.9. – 1 ex. (J. Havránek), 5.10. – 1 ex. (L. Doupal), 13.10. – 2 ex. (J. Šírek), 18.10. – 8 ex. (L. Novák), 22.10. – 7 ex. (J. Šafránek), 26.10. – 11 ex. (D. Lučan)

Jespák bojovný – 9.9. – 8 ex. (J. Šírek), 14.9. – 14 ex. (V. John), 19.9. – 3 ex. (J. Šírek), 3.10. – 3 ex. (J. Šírek), 11. – 12.10. – 4 ex. (V. Dobeš), 13.10. – 6 ex. (J. Šírek), 15.10. – 5 ex. (J. Šírek), 16.10. – 3 ex. (J. Šírek), 18.10. – 24 ex. (L. Novák), 19.10. – 11 ex. (J. Šírek), 22.10. – 3 ex. (J. Šafránek), 30.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 21.9. – 1 ad. (A. Goebel), 16.10. – 1 ad. (J. Šírek)

Racek středomořský – 19.9. – 1 imm., 16.10. – 2 imm. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 21.9. – 12 ex. (A. Goebel), 13.10. – 100 ex., 16.10. – 160 ex., 23.10. – 200 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 3.10. – 2 ex. (J. Šírek), 6.10. – 1 imm. (J. Šírek), 12.10. – 2 ex. (J. Šírek), 18.10. – 1 ad. (A. Goebel), 26.10. – 6 ad. (D. Lučan), 30.10. – 3 ex. (J. Šírek)

Racek malý – 5.9. – 1 juv. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 28.9. – 2000 ex. (J. Šírek), 16.10. – 2500 ex. (A. Goebel)

Rybák obecný – 7.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Holub doupňák – 28.9. – 32 ex. (L. Doupal)

Holub hřivnáč – 5.10. – 5200 ex. (L. Doupal)

Skřivan polní – 5.10. – 580 ex. (L. Doupal)

Sýkořice vousatá – 17.9. – 7 ex. (J. Havránek), 5.10. – 3 ex. (A. Goebel), 8.10. – 2 ex. (J. Šírek), 11.10. – 4 ex. (V. Dobeš), 20.10. – 1 ex. (P. Jašek)

                                                                                   Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat