Labuť zpěvná – 16. 1. – 1 ex. (Č. Číhalík)

Labuť velká – 2.1. – 21 ex., 24.2. – 63 ex. (vše J. Šírek)

Husa velká – 16.1. – 1 ex. (P. Křeček), 21.1. – 18 ex. (J. Šírek), 14.2. – 16 ex. (L. Doupal), 15.2. – 22 ex. (J. Šírek), 17.2. – 48 ex. (J. Šírek), 22.2. – 56 ex. (L. Doupal), 28.2. – 300 ex. (L. Greplová)

Husa polní – 14. – 17.2. – 2 až 4 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 21.2. – 50 ex. (I. Grygarová), 22.2. – 13 ex. (L. Doupal), 28.2. – 186 ex. (L. Doupal)

Husice liščí – 1.2. – 1 ex. (O. Boháč)

Husa běločelá – 16.1. – 28 ex. (J. Šírek), 14. – 22.2. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 24.2. – 6 ex. (J. Šírek), 28.2. – 3 ex. (L. Greplová)

Kachna divoká – 18.1. – 2300 ex., 5.2. – 2000 ex. (vše J. Šírek)

Čírka obecná – 21.2. – 2 ex. (K. Ševčíková)

Ostralka štíhlá – 12.2. – 1 F (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 3.1. – 5 ex. (J. Šírek), 21.1. – 1M (J. Šafránek), 21.2. – 1 ex. (K. Ševčíková)

Hohol severní – 3.1. – 35 ex. (O. Boháč), 13.1. – 38 ex. (V. Dobeš), 23.1. – 60 ex. (P. Brychta), 28.1. – 26 ex. (J. Šírek), 28.2. – 30 ex. (L. Greplová)

Polák velký – 5.1. – 80 ex. (J. Šírek), 28.2. – 52 ex. (L. Doupal)

Polák chocholačka – 2.1. – 95 ex. (J. Šafránek), 28.1. – 85 ex. (J. Šírek), 5.2. – 40 ex. (J. Šírek), 28.2. – 72 ex. (L. Doupal)

Polák kaholka – 2.1. – 3 – 4 ex. (J. Šafránek), 6.1. – 5 ex. (V. Dobeš), 16. - 17.1. – 6 ex. (P. Křeček), 18.1 – 7 ex. (A. Goebel), 24.1. – 4 F (A. Goebel), 1.2. – 3 ex. (O. Boháč), 3.2. – 4 F (P. Brychta)

Zrzohlávka rudozobá  - 2.1. – 1F (J. Šafránek), 3.1. – 3 ex. (P. Shromáždil), 4.1. – 2 ex. (J. Beran), 6.1. – 1M (V. Dobeš), 16. - 21.1. – 1P (J. Šírek, J. Šafránek), 28.2. – 1M (L. Greplová)

Turpan hnědý – 2.1. – 3.2. – 1 ex. (J. Šírek a jiní)

Morčák velký – 2.1. – 28 ex. (J. Šafránek), 13.1. – 38 ex. (J. Chytil), 18.1. – 50 ex. (A. Goebel), 31.1. – 30 ex. (J. Šírek), 22.2 – 12 ex. (L. Doupal), 24.2. – 24 ex. (J. Šírek), 28.2. – 9 ex. (L. Doupal)

Morčák prostřední – 23.1. - 1F (J. Beran)

Morčák bílý – 2. – 7.1. – 1M (J. Šafránek a jiní), 13.1. – 5ex. (V. Dobeš), 16.1. – 7 ex. (P. Křeček), 17.1. – 10 ex. (M. Jurečka), 21.1. – 11 ex. (J. Šafránek), 28.1. – 10 ex. (J. Šírek), 3.2. – 7 ex. (P. Brychta), 5.2. – 4F (J. Šírek), 15.2. – 3F (J. Šírek), 21.2. – 4F (V. John)

Potáplice malá – 2.1. – 1 ex. (J. Šafránek), 10.1. – 1 ex. (J. Šírek), 13.1. – 1 ex. (J. Chytil)

Potáplice severní – 2.1. – 1 ex. (J. Šafránek a jiní), 13.1. – 1 ex. (J. Chytil)

Potápka roháč – 17.1. – 36 ex., 10.2. – 26 ex. (vše J. Šírek)

Potápka žlutorohá – 1. – 12.1. – 1ex. (R. Doležal, J. Šírek a jiní)

Potápka malá – 2. – 23.1. – 2 až 3 ex. (J. Šafránek, J. Beran a jiní)

Kormorán velký – 13.1. – 650 ex. (J. Chytil), 15.2. – 250 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 6.1. – 40 ex. (V. Dobeš), 2.2. – 21 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 6.1. – 2ex. (V. Dobeš), 16.1. – 1ex.(P. Křeček), 15. – 28.2. – 2ex.(J. Šírek, L. Doupal)

Orel mořský – 2.1. – 1 ex. (J. Šafránek), 4.1. – 2 ex. (J. Beran), 28.1. – 1P v toku (J. Šírek), 3.2. – 2 ad. (P. Brychta), 7.2. – 1 imm. (J. Štencl), 14. - 21.2. – 1 imm.(A. Goebel)

Luňák červený – 21.2. – 1 ex. (A. Goebel)

Sokol stěhovavý – 24.1. – 1 ex. (K. Ševčíková)

Lyska černá – 18. – 23.1. – 500 ex. (O. Boháč a jiní), 21.2. – 600 ex. (A. Goebel)

Slípka zelenonohá – 4.1. – 2 ex. (J. Beran)

Čejka chocholatá – 22.2. – 4 ex. (L. Doupal)

Koliha velká – 22.2. – 1 ex. (L. Doupal)

Racek chechtavý – 2.1. – 50 ex., 22.2. – 95 ex. (vše J. Šírek)

Racek bouřní – 2. a 18.1. – 100 ex. (J. Šírek), 18.1. – 220 ex. (J. Chytil), 5. – 22.2. - 5 až 10 ex. (J. Šírek), 21.2. – 30 ex. (K. Ševčíková)

Racek bělohlavý – 10.1. – 230 ex. (J. Šírek), 13,1. – 350 ex. (J. Chytil), 18.1. – 600 ex. (J. Šírek), 2.2. – 355 ex. (J. Šírek), 13.2. – 200 ex. (J. Šafránek), 21.2. – 230 ex. (V. John),

Racek středomořský – 2.1. – 3 až 4 imm. (J. Šafránek), 14.2. – 1 imm. (A. Goebel)

Racek stříbřitý – 2.1. – 1 ad. (J. Šafránek), 18.1. - 1 imm. (J. Šírek)

Ledňáček říční – 24.1. – 2 – 3 ex., 21.2. – 2 – 3 ex. (vše K. Ševčíková)

Ťuhýk šedý – 18.1. – 1 ex. (A. Goebel)

Strnad rákosní – 21.1. – 1 ex. (J. Šírek)

                                                                                Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat