Labuť velká – 15.3. – 61 ex. (J. Šírek)

Husa velká 3.3. – 50 ex. (J. Šírek), 8.3 – 45 ex. (J. Šírek), 15.3. – 62 ex. (L. Doupal), 24.3. – 35.ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 6.3. – 35.ex. (V. Brlík), 7.3. – 47.ex. (L. Greplová), 8.3. – 55.ex. (J. Šírek), 10.3. – 65.ex. (V. Dobeš), 15.3. – 45.ex. (L. Doupal), 17.3. – 62.ex. (J. Šírek), 19.3. – 35.ex. (J. Šírek), 20.3. – 42 ex. (J. Šírek), 21.3. – 18.ex. (L. Doupal),

Husa polní – 15.3. – 7.ex. (L. Doupal), 19.3. – 8.ex. (J. Šírek), 21.3. – 24.ex. (O. Boháč)

Husice liščí – 8.3 – 3ex. (L. Doupal), 21.3 – 1P (L. Doupal), 23.3 – 3ex. (J. Šírek), 24.3. – 1ex. (J. Šírek)

Husice nilská – 19. – 24.3. 1.ex. (J. Šírek a jiní)

Kopřivka obecná – 17.3. – 5.ex. (J. Šírek), 19.3. – 7 ex. (J. Šírek), 30.3. – 9.ex. (J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – 2.3. – 9 ex. (J. Šírek), 6.3. – 34.ex. (V. Brlík), 7.3. – 8.ex. (L. Greplová), 15.3. – 30 ex. (J. Šírek), 17.3. – 15 ex. (J. Šírek), 19. – 20.3. – 12.ex. (J. Šírek), 23.3. – 11.ex. (J. Šírek), 24.3. – 10 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 8.3. – 1.P (O. Boháč), 17.3. – 23.3. 1M (J. Šírek a jiní)

Čírka modrá – 10.3 – 6.ex. (V. Dobeš), 21.3. – 10.ex. (L. Greplová), 24.3. – 5.ex. (J. Šírek),  30.3. – 7.ex. (A. Goebel)

Čírka obecná – 10.3. – 1 P, 19.3. – 7 ex., 30.3. – 1 P (vše J. Šírek)

Lžičák pestrý – 24.3. – 3.P (J. Šírek), 30.3. – 3M (A. Goebel)

Hohol severní – 2.3. – 15 ex. (J. Šírek), 7.3. – 26.ex. (L. Doupal), 15.3. – 32 ex. (J. Šírek), 20.3 – 8.ex. (J. Šírek), 30.3. – 3.ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 8.3. – 2.P (M. Jurečka)

Polák velký – 1.3. – 180 ex. (L. Doupal), 2. – 3.3. – 220 ex. (J. Šírek)

Polák chocholatý – 10.3. – 130 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 3. – 4.3. – 2 P (J. Šírek), 7.3. – 5.ex. (L. Doupal), 10.3. – 5 ex. (J. Šírek), 16. – 19.3. – 1 P (J. Šírek), 30.3. – 1M (J. Šírek)

Morčák bílý – 2.3. – 3 ex., 10.3. – 1 P (vše J. Šírek)

Kormorán velký – 7.3. – 230 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 26.3. – 30 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 21. – 25.3. – 1 až 2 ex. (L. Doupal, V. Dobeš)

Potápka malá – 21.3. – 7 ex. (A. Goebel)

Volavka popelavá – 4.3. – 23 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 7.3. – 23.ex. (L. Doupal), 21.3. – 8.ex. (A. Goebel), 25.3. – 5.ex. (V. Dobeš)

Orel mořský – 6.3. – 2 imm. (V. Brlík), 24.3. – 2 ad. (P. Adamík)

Orlovec říční – 23. – 24.3. – 1ex. (J. Šírek), 27.3. – 2 ex. (O. Boháč), 30.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Luňák červený – 7.3. – 1.ex. (J. Růžičková)

Lyska černá – 19.3. – 460 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 8.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Čejka chocholatá – 7.3. – 85 ex. (L. Greplová), 23.3. – 60 ex. (J. Šírek)

Kulík říční – 24.3. – 2 ex. (J. Šírek), 27. – 30.3. – 2 až 4 ex. (A. Goebel, V. Brlík a jiní)

Kulík zlatý – 7.3. – 4.ex. (L. Doupal)

Vodouš rudonohý – 15.3. – 1 ex. (L. Doupal), 19.3. – 2 ex. (J. Šírek), 21.3. – 5.ex. (A. Goebel), 24.3. – 4 ex. (J. Šírek), 27.3. – 5 ex. (V. Brlík), 29.3. – 4 ex. (L. Greplová)

Vodouš kropenatý – 21.3. – 2 ex. (M. Jurečka), 24.3. – 1 ex. (J. Šírek), 28.3. – 3 ex. (V. Dobeš)

Břehouš černoocasý – 24.3. – 2 ex. (J. Šírek), 25. – 26.3. – 1ex. (V. Dobeš, J. Šírek), 27.3. – 5 ex. (O. Boháč), 29.3. – 1 ex. (L. Greplová)

Jespák obecný – 25.3. – 1 ex. (J. Novák), 30.3. – 1 ex. (A. Goebel)

Jespák bojovný – 17.3. – 1 ex. (J. Šírek), 19.3. – 14 ex. (J. Šírek), 21.3. – 115 ex. (L. Greplová), 23.3. – 165 ex. (J. Šírek), 24.3. – 54 ex. (J. Šírek), 25.3. – 89 ex. (J. Novák), 30.3. – 12 ex. (A. Goebel)

Racek černohlavý – 7.3. – 1 ex. (L. Greplová),

Racek bouřní – 20.3. – 43 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 17.3. – 2500 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 2.3. – 150 ex. (J. Šírek), 17.3. – 50 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 23.3. – min. 3 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 30.3. – 1 ad. (A. Goebel)

Strnad luční – 21.3. – 1 M (L. Doupal)

 

                                                                                     Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat