Labuť velká – 22.9. – 190 ex. (J. Šírek), 3.10. – 247 ex. (O. Boháč)

Husa velká – 26. 9. – 5 ex. (A. Goebel), 3.10. – 4 ex. (O. Boháč), 27. 10. – 13 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 2.10. – 2 ex. (J. Šírek), 5. – 7. 10. – 10 ex. (J. Šírek), 10. 10. – 12 ex. (L. Doupal), 17. 10. – 26 ex. (L. Doupal), 27. 10 – 11 ex. (J. Šírek), 30. 10. – 5 ex. (J. Šírek)

Husa polní – 8. 10. – 1 ex. (P. Vojtěchovský), 17. 10. – 2 ex. (L. Doupal)

Kachna divoká – 22.9. – 350 ex. (J. Šírek), 3.10. – 1330 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Kopřivka obecná – 2. – 4.9. – 2 ex. (J. Šírek), 3.10. – 3 ex. (O. Boháč), 27.10. – 12 ex. (R. Doležal, J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 2. 9. – 4 ex., 2. 10. – 1F, 4.10. – 3 ex. (vše J. Šírek)

Lžičák pestrý – 2. 9. – 3 ex. (J. Šírek), 17. 9. – 15 ex. (J. Šírek), 26. 9. – 23 ex. (A. Goebel a jiní), 2. 10. – 15 ex. (J. Šírek), 27. 10. - 29 ex. (R. Doležal), 28. 10. – 9 ex. (V. Dobeš)

Hvízdák eurasijský – 10. 9. – 1M (J. Šírek), 28. 9. – 4 ex. (J. Šírek), 5. 10. – 5 ex. (J. Šírek), 3. a 17. 10. – 10 ex. (O. Boháč, L. Doupal), 27. 10. – 5 ex. (R. Doležal)

Čírka obecná – 22.9. – 50 ex., 27.10 – 270 ex., 30. 10. – 250 ex. (vše J. Šírek)

Čírka modrá – 2.9. – 8 ex., 17.9. – 5 ex., 22. 9. – 1 ex. (vše J. Šírek)

Polák velký – 2.9. – 50 ex. (J. Šírek), 3.10. – 50 ex. (O. Boháč)

Polák chocholačka – 2.9. – 15 ex. (J. Šírek), 3.10. – 55 ex. (O: Boháč), 30.10. – 60 ex. (P. Křeček)

Polák malý – 2. 9. – 2 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 28.10. – 1 ex. (V. Dobeš)

Morčák malý – 27. 10. – 1F (R. Doležal)

Morčák prostřední – 27. 10. – 1M (R. Doležal)

Potáplice severní – 26. 9. – 28. 10. – 1 ex. (A. Goebel a jiní), 30. – 31. 10. – 2 ex. (P. Křeček, J. Havránek)

Potáplice malá – 21. a 24. 10. – 1 ex. (O. Boháč, J. Havránek)

Potápka roháč – 2. a 22.9. – 60 ex. (J. Šírek), 10.10. – 67 ex. (L. Doupal)

Potápka žlutorohá – 17. 10. – 1 ex. (J. Havránek), 20. 10. – 1 ex. (J. Šírek), 22. – 24.10. – 2 ex. (P. Vojtěchovský), 26.10. – 6 ex.(P. Vojtěchovský), 28.10. – 2 ex. (O. Boháč), 31. 10. – 1 ex. (J. Havránek)

Potápka černokrká – 17. – 20. 10. – 3 ex.(L. Doupal, J. Šírek), 22. – 28.10. – 4 ex. (P. Vojtěchovský, V. Dobeš), 30. 10. – 3 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 22.9. – 16 ex., 20.10. – 29 ex. (vše J. Šírek)

Kormorán velký – 5.9. – 80 ex., 30.10. – 220 ex. (vše J. Šírek)

Bukáček malý – 2. 9. – 1 ex. (J. Šírek) 

Kvakoš noční – 1. 9. – 14 ex., 11. 9. – 11 ex., 17. 9. – 2 ex. (vše J. Šírek)

Volavka popelavá – 28.9. – 60 ex., 30.10. – 148 ex. (vše J. Šírek)

Volavka stříbřitá – 4. – 5. 9. – 1 ex. (J. Šírek, D. Boucný)

Volavka bílá – 9. 10. – 42 ex. (J. Šírek), 30. 10 – 65 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 10. 10. – 1 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 2. 9. – 1 ex. (J. Šírek), 12. 9. – 1 ex. (M. Jakubec)

Orel mořský – 28. 9. – 1 ex. (M. Jakubec), 10. 10. – 2 ex. (L. Doupal), 24. 10 – 1 ex. (J. Šírek), 27. 10. – 2 ex. (P. Vojtěchovský)

Káně bělochvostá – 13. 9. – 1 ex. (O. Boháč)

Moták pilich – 22. 10. – 1 ex. (P. Vojtěchovský)

Sokol stěhovavý – 5. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Raroh velký – 7. 10 – 1 ex. (J. Šírek)

Dřemlík tundrový – 27. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 4. 9. – 820 ex. (J. Šírek), 27.10. – 450 ex. (R. Doležal)

Slípka zelenonohá – 2.9. – 3 ex. (J. Šírek), 18.10. – 2 ex. (L. Řičánek)

Kulík zlatý – 5. 10. – 2 ex. (J. Šírek), 10. 10. – 3 ex. (L. Doupal), 27. 10. – 13 ex. (J. Šírek)

Kulík říční – 2. a 8.10. – 1 ex. (J. Šírek, P. Vojtěchovský)

Čejka chocholatá – 28.9. – 170 ex. (A. Goebel a jiní), 10. 10. – 900 ex. (L. Doupal)

Jespák obecný – 28. 9. – 2 ex. (A. Goebel), 3. – 5.10. – 2 ex. (P. Jašek, J. Šírek), 17. 10. – 3 ex. (L. Doupal), 27. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Pisík obecný – 2.9. – 3 ex. (J. Šírek), 4.9. – 3.10. – 1 ex. (J. Šírek, O. Boháč)

Vodouš bahenní – 26. 9. – 1 ex. (A. Goebel)

Vodouš kropenatý – 17. – 18.10. – 1 ex. (L. Doupal, L. Řičánek)

Vodouš tmavý – 5. – 28. 10. – 1 ex. (J. Šírek, V. Dobeš), 7.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Koliha velká – 10. 10. – 1 ex. (L. Doupal), 27. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Jespák bojovný – 2. 9. – 90 ex. (J. Šírek), 2. 10. – 4 ex. (J. Šírek), 22. 10. – 1ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 2.9. – 1 ex. (J. Šírek), 17.9. – 2 ex. (J. Šírek), 26.9. – 5 ex. (A. Goebel a jiní), 8.10. – 2 ex. (P. Vojtěchovský), 10.10. – 5 ex. (L. Doupal), 23. a 27.10. – 2 ex. (V. Dobeš, P. Vojtěchovský)

Racek chechtavý – 5. 9. – 3000 ex. (J. Šírek), 27.10. – 600 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 5.9. – 1 ad. (J. Šírek), 3.10. – 3 ex. (O. Boháč), 17. 10. – 4 ex. (L. Doupal), 28.10. – 2 ex. (V. Dobeš)

Racek bělohlavý/středomořský – 7.9. – 480 ex., 27.10. – 500 ex. (vše J. Šírek)

Racek bělohlavý – 1.9. – 16 ex. (J. Šírek), 28.9. – 12 ex. (A. Goebel), 27.10. – 150 – 200 ex. (O. Boháč)

Racek stříbřitý – 21. 10. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek středomořský – 17. 9. – 180 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 27. 10. – 1 juv. (J. Šírek)

Racek malý – 26. 9. – 4 ex. (A. Goebel)

Rybák obecný – 13. 10. – 1 ad. (P. Vojtěchovský)

Ledňáček říční – 3.10. – 4 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 23. 10. – 3 ex. (V. Dobeš)

                                                                   Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat