Labuť velká – 12.11. – 36 ex. (J. Šafránek), 31.12. – 108 ex. (J. Šírek)

Husa velká  – 8. 11.  – 3 ex. (V. John), 9. 11. – 2 ex. (V. Dobeš).  13. 12. – 1 ex. (L. Doupal), 18. 12. – 7 ex. (J. Šírek), 30.12. – 5 ex. (R. Doležal)

Husa běločelá – 29. 11. – 260 ex. (J. Šírek), 13. 12. – 1 ex. (L. Doupal), 23. 12. – 174 ex. (J. Šírek), 26. 12. – 165 ex. (J. Růžičková), 30.12. – 9 ex. (R. Doležal)

Kachna divoká – 17.11. – 2000 ex. (O. Boháč), 1.12. – 1000 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 25. 11. – 5 ex. (J. Šírek), 27.11. – 3 ex. (M. Hánová), 29.12. – 3 ex. (P.Brychta)

Hvízdák eurasijský – 12. 11. – 4 ex. (J. Šafránek), 16.11. – 1 ex. (M. Došlý)

Čírka obecná – 1. 11. – 300 ex. (A. Goebel), 25. 11. – 12 ex. (J. Šírek), 27.11. – 5 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 1.11. – 30 ex. (A. Goebel), 23.12. – 60 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 26.11. – 80 – 120 ex. (O. Boháč), 31.12. – 48 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 26. 12. – 1M (J. Růžičková)

Turpan černý – 13. – 26. 12. – 1 ex. (L. Doupal a jiní)

Hohol severní – 22. 11. – 2M (L. Doupal), 4. 12. – 7 ex. (J. Šafránek), 6. 12. – 11 ex. (J. Šírek), 23. 12. – 25 ex. (J. Šírek), 29. 12. – 18 ex. (P. Brychta)

Morčák bílý – 14. – 29. 12. – 1 ex.(J. Šírek a jiní), 30. – 31. 12. – 4 ex. (P. Křeček, J. Šafránek)

Morčák prostřední – 16. – 22. 12. – 2M (V. Dobeš a jiní)

Morčák velký – 1. 11. – 17 ex. (A. Goebel), 10. 11. – 24 ex. (J. Šafránek), 18. 12. – 54 ex. (J. Šírek), 22. 12. – 42 ex. (J. Šírek)

Potáplice severní – 4. 11. – 31. 12. - 1-2 ex. (V. Dobeš, O. Boháč a jiní)

Potáplice malá – 14. 12 – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 26.11. – 84 ex. (O. Boháč), 29.12. – 48 ex. (P. Brychta)

Potápka žlutorohá – 1. 11. – 24. 12. - 1 až 5 ex. (J. Vlček, J. Šírek a jiní)

Potápka černokrká – 19. – 22. 11. – 1 ex. (J. Vidlař a jiní)

Potápka rudokrká – 11.11. – 1 ex. (J. Šimek), 20. – 29. 12. – 1 ex. (O. Boháč a jiní)

Potápka malá – 16.11. – 4 ex. (M. Došlý), 16.12. – 2 ex. (V. Dobeš)

Volavka popelavá – 8.11. – 105 ex. (J. Šírek), 16.12. – 60 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 2. 11. – 70 ex. (M. Hánová), 12.11. – 34 ex. (J. Šírek), 17. 11. – 16 ex. (L. Doupal), 16. 12. – 2 ex. (J. Šírek), 25.12. – 2 ex. (P. Vojtěchovský)

Orel mořský – 17. 11. – 1imm. (L. Doupal), 10. 12. – 1 ad. (J. Šírek, J. Horáček), 30.12. – 1 ad. (R. Doležal)

Jestřáb lesní – 16. 12. – 1 ex. (V. Dobeš)

Moták pilich – 2. 11. – 1 ex. (M. Hánová)

Lyska černá – 25. 11. – 550 ex. (J. Šírek), 31. 12. – 650 ex. (J. Šírek)

Kulík zlatý – 8. 11. – 16 ex. (L. Doupal), 17. 11. – 1 ex. (O. Boháč)

Čejka chocholatá – 8. 11. – 1150 ex. (V. John), 1. a 7.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 2.11. – 2 ex. (M. Hánová), 4. 11. – 4 ex. (V. Dobeš), 31. 12. – 1 ex. (J. Šafránek)

Koliha velká – 10. 12. – 10 ex. (J. Šírek), 16. – 30. 12. – 4 ex. (J. Šírek, R. Doležal a jiní)

Racek chechtavý – 16.11. – 1200 ex. (J. Šírek), 23.12. – 200 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 8. 11. – 15 ex. (L. Doupal), 17. 11. – 800 ex. (L. Doupal), 29. 11. – 1000 ex. (J. Šírek), 1.12. – 800 ex. (J. Šírek), 14. 12. – 520 ex. (J. Šírek), 23. 12. – 480 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 8. 11. – 1 ex. (J. Šírek), 1. 12. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 4. 12. – 1 ex. (J. Šafránek), 7. 12. – 1 ex. (J. Šírek), 13. 12. – 3 ex. (L. Doupal)

Racek středomořský – 4. 12. – 2 ex. (J. Šafránek), 16. 12. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 8. 11. – 450 ex. (J. Šírek), 30. 11. – 230 ex. (J. Šírek), 19. a 30.12. – 200 ex. (O. Boháč, P. Křeček)

Racek žlutonohý – 9. 11. – 1 ex. (V. Dobeš)

Sýkořice vousatá – 12. 11. – 2 ex. (J. Šírek), 31. 12. – 5 ex. (J. Šafránek)

Vrána obecná šedá – 29. 11. – 450 ex.(J. Šírek), 19.12. – 155 ex. (O. Boháč)

                                                                       Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat