Labuť zpěvná – 29. 4. – 2 ex. (P. Vojtěchovský)

Labuť velká – 13.4. – 135 ex. (J. Šírek)

Husice liščí – 5. 4. – 1ex.(J. Šírek)

Husice rezavá – 15. 4. – 1 ex. (J. Šírek)

Husice nilská – 15. 4. – 2 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 2.4. – 74 ex., 23. 4. – 9 párů vodí 52 pull. (L. Doupal)

Kachna divoká – 15.4. – 47 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 2. 4. – 8 ex. (L. Doupal), 10.4. – 5P (L. Greplová)

Hvízdák euroasijský – 5. 4. – 11 ex. (J. Šírek), 13. - 15. 4. – 1P (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 5. 4. – 6 ex. (J. Šírek), 6.4. – 7 ex. (L. Novák), 15.4. – 2P (J. Šírek), 26.4. – 3M (J. Šírek), 29. 4. – 5 M (J. Šírek)

Čírka modrá – 1. 4. – 9 ex. (V. Dobeš), 10. 4. – 5 ex. (L. Greplová), 29. 4. – 1M (P. Vojtěchovský)

Čírka obecná – 1. 4. – 1P (V. Dobeš), 6. 4. – 2P (J. Šírek)

Polák velký – 15.4. – 61 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 5.4. – 85 ex. (J. Šírek)

Polák kaholka – 29. 4. – 1 M (J. Šírek)

Morčák velký – 2. 4. – 1P (J. Šírek), 10. 4. – 5 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 15.4. – 92 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 3. 4. – 5 ex.(L. Doupal), 5.4. – 13 ex. (J. Šírek), 26. – 29. 4. – 2 ex. (J. Šírek), 30.4. – 1 ex. (C. Everill)

Potápka malá – 21.4. – 2P (J. Šírek)

Kormorán velký – 2.4. – 150 ex. (L. Doupal), 29.4. – 9 ex. (J. Šírek)

Bukač velký – 2. 4. – 1 ex. (D. Řezáč)

Volavka popelavá – 21.4. – 12 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 5. 4. – 1 ex. (J. Šírek), 10.4. – 1 ex. (A. Goebel), 30. 4. – 1 ex. (C. Everill)

Čáp bílý – 1. 4. – 10 ex. (V. Dobeš)

Čáp černý – 10. 4. – 1 ex. (L. Greplová)

Orel mořský – 3. 4. – 1 ex. (L. Doupal), 13. 4. – 1 ad. (J. Šírek), 20. 4. – 1 ex. (P. Vojtěchovský)

Orlovec říční – 1. – 30. 4. – 1 – 2 ex. (J. Šírek, L. Doupal a jiní)

Moták lužní – 30. 4. – 1 M (L. Doupal)

Včelojed lesní – 23. 4. – 1 ex. (L. Doupal)

Ostříž lesní – 23. 4. – 1 ex. (L. Doupal)

Chřástal vodní – 6.4. – 1 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 2.4. – 11 ex. (L. Turčoková)

Kulík říční – 1. 4. – 8 ex. (V. Dobeš)

Jespák obecný – 2. 4. – 2 ex. (J. Štencl)

Pisík obecný – 30. 4. – 2 ex. (C. Everill)

Vodouš rudonohý – 1. 4. – 3 ex. (V. Dobeš), 2. 4. – 4 ex. (J. Štencl)

Vodouš kropenatý – 1. 4. – 10 ex. (V. Dobeš), 2. – 13.4. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Vodouš šedý – 13.4. – 1 ex.(J. Šírek), 20. 4. – 3 ex. (P. Vojtěchovský), 21.4. – 5 ex. (J. Šírek)

Koliha malá – 3. 4. – 4 ex. (L. Doupal), 26. 4. – 1 ex.(J. Šírek)

Slučka malá – 20. 4. – 1 ex. (P. Vojtěchovský)

Jespák bojovný – 3. 4. – 6 ex. (L. Doupal), 22. 4. – 6 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 2.4. – 180 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 2. 4. – 2 imm. (J. Šírek), 13. 4. – 2 ad. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 2. 4. – 2 ad. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 21.4. – 12 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 6. 4. – 2 ad. (J. Šírek), 13.4. – 2 ad. (J. Šírek)

Racek malý – 21. 4. – 10 ex. (J. Šírek), 22. 4. – 37 ex. (J. Šírek), 23. 4. – 21 ex. (L. Doupal), 30. 4. – 42 ex. (L. Doupal)

Rybák obecný – 5. 4. – 3 ex. (J. Šírek), 17.4. – 15 ex. (J. Šírek), 28. 4. – 12 ex. (O. Boháč)

Rybák bělokřídlý – 28. 4. – 2 ex. (O. Boháč)

Rybák černý – 16. 4. – 3 ex. (P. Jašek), 23. 4. – 56 ex. (L. Doupal), 30. 4. – 108 ex. (L. Doupal)

Dudek chocholatý – 2.4. – 1 ex. (R. Bodinek)

Konipas luční – 11.4. – 18 ex. (P. Vojtěchovský)

Sýkořice vousatá – 2. – 6. 4. – 1P (L. Doupal a jiní)

Cvrčilka slavíková – 2. a 21.4. – 1 zp. (L. Doupal, J. Šírek)

 

                                                                                  Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek 

Jen přihlášení mohou komentovat