rakosnik obecny tovacov3501

Labuť velká – 19.6. – 147 ex., 4 P vodí pull.

Labuť zpěvná – 4. 6. – 1 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 3. 6. – 60 ex. (P. Křeček)

Husice nilská – 9.6. – 2 ex. (J. Šafránek)

Berneška bělolící – 4. – 5. 6. – 1 ex.(L. Doupal, J. Havránek)

Kachna divoká – 19.6. – 253 ex., k tomu 3 F vodí 3, 7 a 8 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 3. 6. – 1P (P. Křeček), 27. 6. – 1P (J. Šírek)

Čírka modrá – 3. 6. – 3M  (J. Šírek, P. Křeček), 4. 6. – 1P (L. Doupal), 19.6. – 2M (J. Šírek), 27. 6. – 1M (J. Šírek)

Polák velký – 19. 6. – 133 ex., k tomu 3F vodí 2, 4 a 5 pull. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 19.6. – 17 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 19.6. – 57 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 4.6. – 1 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – po celý VI. – 2 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 19.6. – 10 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 19.6. – 24 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 3. 6. – 1 ex. (J. Šírek), 4. 6. – 2 ex. (L. Doupal)

Bukáček malý – 4. 6. – 1M (L. Doupal), 19. 6. – 2M (R. Doležal, J. Šírek), 27.6. – 2 ex. (P. Shromáždil)

Čáp černý – 18. 6. – 1 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 18. 6. – 1 ex. (L. Doupal)

Orel křiklavý – 4. 6. – 1 ex. (L.Doupal)

Lyska černá – 19. 6. – 214 ex., k tomu 3 P vodí 1, 3 a 3 pull. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý VI. – min. 3 P (J. Šírek)

Racek bělohlavý – po celý VI. – 6 až 10 ex.(J. Šírek)

Racek chechtavý – 9.6. – hnízdí 3 P (J. Šafránek), 21.6. – 65 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 4. a 19.6. – 1ex., hybrid s r. chechtavým (J. Šírek, R. Doležal), 19.6.  – 2 ad., 1 juv. (R. Doležal), 27. 6. – 2 ex. (P. Shromáždil)

Rybák obecný – 9.6. – hnízdí 25 P na Troubecké pískovně, 20 P na Skašovské štěrkopískovně

Rybák černý – 3. 6. – 3 ex. (P. Křeček), 4. – 6.6. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 27. 6. – 1 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní – 3. 6. – 2 ex. (J. Šírek), 17. 6. – 1 ex. (J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – 3.6. – 1 zp. (J. Šírek)

Strnad luční – 3.6. – 2 ex. (J. Šírek)

                                                                     Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat