racek chechtavy tovacov0667

Labuť zpěvná – 28. 9. – 1 ex. (L. Doupal)

Labuť velká – 23.9. – 350 ex. (O. Boháč)

Kachna divoká – 11.9. – 1570 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Kopřivka obecná – 14. 9. – 2 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 28. 9. – 2 ex. (L. Doupal)

Lžičák pestrý – 22.9. – 1 ex. (P. Vojtěchovský), 28. 9. – 11 ex. (L. Doupal)

Hvízdák euroasijský – 6. 9. – 4 ex. (J. Šírek), 14. 9. – 7 ex. (J. Šírek), 21. - 28. 9. – 6 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 29.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 2. 9. – 10 ex. (J. Šírek), 11.9. – 25 - 30 ex. (O. Boháč), 21. 9. – 32 ex. (J. Šírek), 29. 9. – 30 ex. (J. Šírek)

Čírka modrá – 2. 9. – 15 ex., 7.9. – 4 ex., 14. 9. – 4 ex., 21. 9. – 2 ex. (vše J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 22. 9. – 4 ex. (P. Vojtěchovský)

Polák velký – 14.9. – 65 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 21.9. – 15 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 2. 9. – 1M (J. Šírek)

Potápka černokrká – 1. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka roháč – 18.9. – 20 ex. (O. Boháč)

Potápka malá – 2.9. – 6 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 28.9. – 30 ex. (J. Šírek)

Kvakoš noční – 2.9. – 12 ex. (J. Šírek), 7.9. – 6 juv. (J. Šírek), 11. 9. – 4 ex. (O. Boháč)

Volavka popelavá – 29.9. – 60 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 7. 9. – 5 ex.(J. Šírek), 11.9. – 4 ex. (J. Šírek), 29. 9. – 16 ex. (J. Šírek)

Volavka stříbřitá – 9. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Orlovec říční – 25.9. – 1 ex. (L. Turčoková, D. Rubáč)

Chřástal vodní – 28. 9. – 1 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 18. 9. – 766 ex. (O. Boháč)

Slípka zelenonohá – 11.9. – 18-20 ex. (O. Boháč)

Koliha velká – 1. 9. – 2 ex. (J. Šírek), 18. 9. – 1 ex. (O. Boháč), 29. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 22.9. – 650 ex. (J. Šírek), 23. 9. – 570 ex. (O. Boháč)

Kulík bledý – 18. 9. – 8 ex. (L. Greplová), 23. 9. – 1 ex. (O. Boháč)

Kulík zlatý – 22. 9. – 6 ex. (P. Vojtěchovský), 23. 9. – 21 ex. (O. Boháč)

Jespák malý – 11. 9. – 2 ex. (O. Boháč)

Jespák bojovný – 21. 9. – 8 ex. (J. Šírek), 22. 9. – 14 ex. (J. Šírek), 23. 9. – 7 ex. (O. Boháč)

Vodouš kropenatý – 9. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Pisík obecný – 11. 9. – 1 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 11. 9. – 9 ex. (O. Boháč), 23. 9. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek chechtavý – 2.9. – 2000 ex. (J. Šírek), 29.9. – 650 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 7. 9. – 1 juv. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 7. 9. – 1 juv. (J. Šírek)

Racek bělohlavý/středomořský – 29. 9. – 110 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 28. 9. – 1 ad. (L. Doupal)

Rybák obecný – 2. 9. – 4 ex. (J. Šírek)

Pěnkava jikavec – 23. 9. – 3 ex. (O. Boháč)

                                                                       Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

 

Jen přihlášení mohou komentovat