kachna tovacov6915

Labuť velká – 15.10. – 92 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 5. – 7. 10. – 1 ex.(J. Šírek), 15. – 19. 10. – 12 ex.(L. Doupal, J. Šírek), 27. 10. – 6 ex. (M. Jurečka), 28. 10. – 3 ex. (J. Šafránek), 30. 10. – 16 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 15. 10. – 17 ex. (L. Doupal), 19. 10. – 9 ex. (J. Šírek), 26. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Husa polní/tundrová – 5. 10. – 3 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 17.10. – 1080 ex. (J. Šírek)

Husice rezavá – 15. – 30. 10. – 2 ex. (A. Goebel a jiní)

Kopřivka obecná – 1. 10. – 2 ex.(A. Goebel), 15.10. – 3 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 1. 10. – 2 ex. (A. Goebel), 5.10. – 2 ex. (J. Šírek), 15. 10. – 5 ex. (L. Doupal), 24. 10. – 2 ex. (J. Šírek), 26. 10. – 3 ex. (J. Šírek), 29. 10. – 4 ex. (J. Havránek), 30.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 1. 10. – 2 ex. (A. Goebel), 10. 10. – 6 ex. (J. Šírek), 15. 10. – 9 ex. (L. Doupal), 28. 10. – 3 ex. (J. Šafránek), 30. 10. – 24 ex. (L. Doupal)

Hvízdák euroasijský – 1. 10. – 3 ex. (A. Goebel), 23. 10. – 4 ex. (L. Řičánek), 28. 10. – 9 ex. (J. Šafránek), 30. 10. – 5 ex. (L. Doupal)

Čírka obecná – 1. 10. – 10 ex. (A. Goebel), 8. 10. – 6 ex. (L. Doupal), 10. 10. – 16 ex. (J. Šírek), 17.10. – 105 ex. (J. Šírek), 22. 10. – 77 ex. (L. Doupal), 24. 10. – 125 ex. (J. Šírek), 26. 10. – 300 ex. (J. Šírek), 30. 10. – 220 ex. (L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 21. 10. – 21 ex. (J. Šírek), 23. 10. – 1M (L. Řičánek)

Polák velký – 1.10. – 40 ex. (A. Goebel a jiní)

Polák chocholačka – 1. a 30.10. – 8 ex. (A. Goebel, L. Doupal a jiní)

Polák malý – 1. 10. – 1M (A. Goebel)

Morčák velký – 28. 10. – 11 ex. (J. Šafránek), 30. 10. – 17 ex. (O. Boháč)

Potápka roháč – 15.10. – 48 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Potápka žlutorohá – 8. 10. – 1 ex. (L. Doupal)

Potápka černokrká – 22. 10. – 1 ex. (L. Doupal), 28.10. – 4 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Potápka malá – 15.10. – 13 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 23.10. – 20 ex. (L. a J. Řičánkovi)

Kormorán velký – 19.10. – 330 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 17.10. – 280 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 5. 10. – 6ex.(J. Šírek), 15. 10. – 46ex.(L. Doupal), 21. 10. – 40ex.(J. Šírek), 24. 10. – 35ex.(J. Šírek), 27. 10. – 67ex.(J. Šírek), 30. 10. – 31ex. (L.Doupal)

Orel mořský – 10. 10. – 1 ad. (L. Greplová), 15. 10. – 3 ad. (L. Doupal), 26. 10. – 2 ex. (J. Šírek)

Luňák červený – 10. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Moták pochop – 19. – 26.10. – 1M (J. Šírek a jiní)

Moták pilich – 27. 10. – 1F (J. Šírek)

Káně rousná – 23. 10. – 1 ex. (O. Boháč), 30. 10. – 2 ex. (O. Boháč)

Sokol stěhovavý – 8. – 30. 10. – 1 ex. (L. Doupal a jiní)

Dřemlík tundrový – 8. 10. – 1 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 27.10. – 500 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 1. – 23.10. – 1 – 2 ex. (A. Goebel a jiní)

Kulík říční – 7. 10. – 1 ex. (P. Adamík)

Kulík bledý – 10. 10. – 2 ex. (J. Šírek), 15. 10. – 1 ex. (L. Doupal), 26. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Kulík zlatý – 1. 10. – 50 ex. (A. Goebel), 22. 10. – 3 ex. (L. Doupal), 23. 10. – 40 ex. (O. Boháč), 25. 10. – 81 ex. (V. Dobeš), 26. – 27.10. – 150 ex. (J. Šírek), 28. 10. – 220 ex. (J. Šafránek), 29. 10. – 300 ex. (A. Goebel), 30. 10. – 160 ex.(J. Šírek)

Čejka chocholatá – 1. 10. – 300 ex. (A. Goebel), 10. 10. – 200 ex. (L. Greplová), 15. 10. – 400 ex. (A. Goebel), 23. 10. – 1193 ex. (O. Boháč), 25. 10. – 1600 ex. (V. Dobeš), 26. 10. – 2500 ex. (J. Šírek), 28. 10. – 2200 ex. (J. Šafránek), 30. 10. – 2000 ex. (J. Šírek)

Jespák obecný – 1. 10. – 3 ex. (A. Goebel), 17.10. – 15-20 ex. (J. Šírek), 22. 10. – 3 ex. (L. Doupal), 24. 10. – 5 ex. (J. Šírek), 26. 10. – 6 ex. (J. Šírek), 30. 10. – 4 ex. (L. Doupal)

Jespák křivozobý – 1. 10. – 1 ex. (A. Goebel)

Jespák malý – 7. 10. – 1 ex. (P. Adamík)

Pisík obecný – 23. 10. – 1 ex. (L. Řičánek)

Koliha velká – 1. 10. – 2 ex. (A. Goebel), 21. 10. – 6 ex. (J. Šírek), 22. 10. – 11 ex. (L. Doupal), 24. 10. – 14 ex. (J. Šírek), 27. 10. – 7 ex. (J. Šírek), 30. 10. – 13 ex. (L. Doupal)

Bekasina otavní – 15. 10. – 2 ex. (L. Doupal), 17. a 24. 10. – 1 ex. (J. Šírek), 28. 10. – 4 ex. (J. Šafránek), 30. 10. – 5 ex. (L. Doupal)

Jespák bojovný – 1. 10. – 14 ex. (A. Goebel), 15. 10. – 2 ex. (L. Doupal), 24. – 26. 10. – 4 ex. (J. Šírek), 28. 10. – 1 ex. (J. Šafránek)

Racek bouřní – 10. 10. – 3 ex. (J. Šírek), 15. 10. – 9 ex. (L. Doupal), 17. - 19. 10. – 5 ex. (J. Šírek), 26. 10. – 6 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 17.10. – 1000 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 19. 10. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 24. 10. – 480 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 19. 10. – 1 ex.1K (J. Šírek)

Racek malý – 24. 10. – 1 ad. (J. Šírek)

Holub hřivnáč – 12.10. – 180 ex. (J. Šírek)

Skřivan polní – 15. 10. – 400 ex. (L. Doupal)

Skřivan lesní – 15. 10. – 8 ex. (L. Doupal), 23.10. – 9 ex. (O. Boháč)

Konipas luční – 12.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Konipas horský – 1. 10. – 1 ex. (A. Goebel), 12. – 27.10. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Bramborníček černohlavý – 27.10. – 1 ex. (M. Jurečka)

Rákosník obecný – 24.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Ťuhýk šedý – 7. 10. – 1 ex. (P. Adamík), 28. 10. – 1 ex. (J. Růžičková)

Sýkořice vousatá – 1. 10. – 4 ex. (A. Goebel), 23. 10. – 2 ex. (O. Boháč), 28. 10. – 1P (P. Adamík)

Krkavec velký – 27. 10. – 2 ex. (M. Jurečka)

Pěnkava obecná – 15. 10. – 1000 ex. (L. Doupal)

Pěnkava jikavec – 15. 10. – 9 ex. (L. Doupal)

Čížek lesní – 7.10. – 130  ex.  (J. Šírek)

                                                                            Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat