racek chechtavy tovacov

Labuť zpěvná – 23. 3. – 2 ex. (L. Harmáčková)

Labuť velká – 6.3. – 180 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 1. 3. – 500 ex. (J. Šírek), 4. 3. – 600 ex. (L. Doupal), 11. 3. – 1200 ex. (L. Doupal), 17. 3. – 400 ex. (J. Šírek), 22. 3. – 2 ex. (J. Šírek)

Husa polní – 1. 3. – 200 ex. (J. Šírek), 3. 3. – 500 ex. (L. Greplová), 11. 3. – 600 ex. (L. Doupal), 19. 3. – 83 ex. (L. Doupal)

Husa velká – 1. 3. – 150 ex. (J. Šírek), 4. 3. – 90 ex.  (L. Doupal), 13. 3. – 80 ex. (V. Dobeš), 24. 3. – 80 ex. (J. Šírek)

Berneška bělolící – 22. – 31. 3. – 1 ex. (J. Šírek a jiní)

Husice nilská – 1. – 2. 3. – 1ex.(J. Šírek)

Kachna divoká – 25.3. – 150 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 4. 3. – 6 ex. (I. Jurečková), 21. 3. – 13 ex. (V. Dobeš), 24. 3. – 4 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 3. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 4. 3. – 13 ex. (L. Doupal), 13. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 19. 3. – 2P (L. Doupal), 24. 3. – 1P (J. Mařák)

Lžičák pestrý – 5. 3. – 3 ex. (J. Doupal), 20. 3. – 3P (J. Šírek), 25. 3. – 2 ex. (L. Doupal), 29. 3. – 14 ex .(J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – 8. 3. – 8 ex. (J. Šírek), 10. 3. – 50 ex. (P. Křeček), 16. 3. – 35 ex. (L. Greplová), 29. 3. – 10 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 4. 3. – 11 ex. (L. Doupal), 20. 3. – 16 ex. (J. Šírek), 29. 3. – 4 ex. (P. Křeček)

Čírka modrá – 16. 3. – 5 ex. (L. Greplová), 24. 3. – 6 ex. (J. Šírek), 29. 3. – 12 ex. (P. Křeček)

Zrzohlávka rudozobá – 12. 3. – 2M (J. Beran), 21. 3. – 1P (V. Dobeš)

Polák velký – 10.3. – 90 ex. (P. Křeček)

Polák chocholačka – 19.3. – 300 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Polák malý – 10. – 14. 3. – 1M (P. Křeček a jiní)

Hohol severní – 2. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 4. 3. – 25 ex. (L. Doupal), 10. 3. – 60 ex. (P. Křeček), 13. 3. – 50 ex. (V. Dobeš), 21. 3. – 7 ex. (V. Dobeš)

Morčák bílý – 3. 3. – 5 ex. (L. Greplová), 5. 3. – 3 ex. (L. Doupal), 25. 3. – 1 ex. (A. Goebel)

Morčák velký – 3. 3. – 87 ex. (J. Šírek), 4. 4. – 60 ex. (L. Doupal), 11. 3. – 23 ex. (L. Doupal), 14. 3. – 15 ex. (J. Šírek), 17. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 25. 3. – 5 ex. (L. Doupal)

Potápka roháč – 19. – 26.3. – 40 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 20. 3. – 2 ex. (J. Šírek), 28. 3. – 10 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 31.3. – 2 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 25.3. – 100 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 6.3. – 37 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 8. 3. – 2 ex. (J. Šírek), 14. 3. – 14 ex. (J. Šírek), 25. 3. – 3 ex. (L. Doupal), 30. 3. – 8 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 25. 3. – 1 ex. (A. Goebel)

Čáp bílý – 25. 3. – 5 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 3. 3. – 1 ex. (L. Greplová), 11. 3. – 1 ex. (L. Doupal), 27. 3. – 1 ex. (L. Greplová)

Orlovec říční – 10. 3. – 1 ex. (M. Vymazal), 13. 3. – 1 ex. (V. Dobeš), 25. 3. – 2 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 27. 3. – 1 ex. (L. Greplová)

Jestřáb lesní – 13. 3. – 1 ex. (V. Dobeš)

Lyska černá – 21.3. – 170 ex. (J. Šírek)

Chřástal malý – 11. 3. – 1 ex. (L. Doupal)

Kulík písečný – 24. – 25. 3. – 2 ex. (J. Šírek), 26. 3. – 1 ex. (M. Beran), 27. 3. – 2ex.(L. Greplová)

Kulík říční – 25. 3. – 7 ex. (J. Šírek), 29. 3. – 3 ex. (P. Křeček)

Kulík zlatý – 4. 3. – 27 ex. (L. Doupal), 11. 3. – 31 ex. (L. Doupal)

Čejka chocholatá – 8. 3. – 440 ex. (J. Šírek)

Jespák obecný – 20. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 21. 3. – 6 ex. (V. Dobeš), 24. 3. – 2 ex. (J. Šírek), 29. 3. – 4 ex. (P. Křeček), 31. 3. – 2 ex. (L. Greplová)

Vodouš bahenní – 25. 3. – 1 ex. (J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 21. 3. – 1 ex. (V. Dobeš), 25. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 29. 3. – 8 ex. (P. Křeček), 31. 3. – 4 ex. (L. Greplová)

Vodouš rudonohý – 16. 3. – 4 ex. (L. Greplová), 20. 3. – 8 ex. (J. Šírek), 24. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 25. 3. – 10 ex. (A. Goebel), 29. 3. – 10 ex. (P. Křeček), 31. 3. – 2 ex. (L. Greplová)

Bekasina otavní – 29. 3. – 3 ex. (P. Křeček)

Jespák bojovný – 16. 3. – 13 ex. (L. Greplová), 20. 3. – 1 ex. (J. Šírek), 24. 3. – 13 ex. (J. Šírek), 26. 3. – 28 ex. (M. Beran), 27. 3. – 31 ex. (L. Greplová), 31. 3. – 2 ex. (L. Greplová)

Racek chechtavý – 14.3. – 700 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 2. 3. – 5 ex. (J. Šírek), 5. 3. – 21 ex. (L. Doupal), 10. 3. – 4 ex. (P. Křeček), 14. 3. – 8 ex. (J. Šírek), 25. 3. – 3 ex. (l. Doupal)

Racek černohlavý – 5. 3. – 1 ex. (L. Doupal), 19. 3. – 1 ex. (L. Doupal)

Racek bělohlavý – 1. 3. – 230 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 20. 3. – 2 ad (J. Šírek)

                                                                    Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat