volavka cervena tovacov

Labuť velká – 1.5. – 112 ex. (A. Goebel a jiní), 25.5. – 69 ex. (J. Šírek), 31.5. – 1P a 6 pull. (J. Šírek)

Husa velká – 16. 5. – 86 ex. (J. Šírek), 25.5. – 10 P vodí 56 pull. (J. Šírek)

Husa běločelá – 16. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Husice nilská – 17. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Husice liščí – 25. 5. – 1F (J. Šírek)

Kachna divoká – 25.5. – 60 ex. (J. Šírek), 16.5. – 1 F a 7 pull. (M. Jurečka)

Kopřivka obecná – 2. 5. – 6ex.(J. Šírek), 22. 5. – 13ex.(J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 13.5. – 1P (C. Everill), 14. 5. – 1M (M. Jurečka)

Hvízdák eurasijský – 7. – 31. 5. – 1M (L. Doupal a jiní)

Čírka obecná – 6. 5. – 3 ex. (L. Doupal), 29. 5. – 1P (J. Šírek)

Čírka modrá – 2. – 8. 5. – 1M (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 2. 5. – 26 ex. (J. Šírek), 7. 5. – 9 ex. (L. Doupal), 14. 5. – 3M (J. Šírek)

Polák velký – 8.5. – 57 ex. (J. Šírek)

Polák chocholatý – 9.5. – 70 ex. (J. Šírek)

Kachnička mandarínská – 31. 5. – 1M (J. Šírek)

Potápka roháč – 25.5. – 44 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 1. 5. – 8 ex. (L. Doupal), 2. 5. – 13 ex. (J. Šírek), 4. 5. – 8 ex. (J. Šírek), 6. 5. – 6 ex. (L. Doupal), 8. 5. – 3 ex. (J. Šírek), 13. 5. – 2 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – 2. – 17.5. – 1-2 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 6.5. – 20 ex. (A. Goebel a jiní)

Bukáček malý – 22. 5. – 1F (J. Šírek), 29. 5. – 1M (J. Šírek)

Volavka popelavá – 4.5. – 16 ex. (J. Šírek)

Volavka červená – 2. 5. – 1 ex. (Č. Číhalík), 29. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 4. 5. – 1 ex. (J. Šírek), 7. 5. – 4 ex. (L. Doupal), 8. 5. – 6 ex. (J. Šírek), 13. 5. – 2 ex. (L. Doupal), 16. 5. – 6 ex. (J. Šírek), 29. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 7. 5. – 1 ex. (L. Doupal), 13. 5. – 1 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 1. 5. – 1 ex. (L. Doupal), 13. 5. – 1 ex. (C. Everill)

Včelojed lesní – 22. 5. – 1 ex. (J. Šírek), 25. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Sokol stěhovavý – 7. 5. – 1 ex. (L. Doupal)

Ostříž lesní – 7. 5. – 1 ex. (L. Doupal)

Lyska černá – 25.5. – 50 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 25.5. – 2P (J. Šírek)

Vodouš rudonohý – 6. 5. – 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš bahenní – 1. 5. – 2 ex. (L. Doupal), 7. 5. – 2 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 1.5. – 4 ex. (I. Uřinovský), 2. – 17.5. – 1 ex. (J. Šírek a jiní)

Jespák bojovný – 14. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 7.5. – 40 ex. (V. Danzmajer)

Racek středomořský – 4. 5. – 3 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 1. 5. – 40 ex. (A. Goebel), 4.5. – 85 ex. (J. Šírek), 22. 5. – 7 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 2. 5. – 2 ex. (J. Šírek)

Racek malý – 1. 5. – 3 ex. (L. Doupal), 8. 5. – 11 ex. (J. Šírek), 14.5. – 8 ex. (J. Šírek), 25. 5. – 1ex.(J. Šírek)

Rybák obecný – 25.5. – 22 ex. (J. Šírek)

Rybák černý 1. 5. – 32 ex. (L. Doupal), 2. 5. – 42 ex. (J. Šírek), 6. 5. – 28 ex. (J. Šírek), 17. 5. – 5 ex. (J. Šírek), 29. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní – 1. 5. – 1 ex. (L. Doupal), 4. 5. – 1 ex. (J. Šírek), 17. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Lelek lesní – 14.5. – 1 ex. (A. Žampach)

Zpracovali Lubomír Doupal a Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat