racek morsky tovacov

Labuť velká –12.7. – 125 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 25.7. – 130 ex. (J. Šírek)

Husice nilská – 29.7. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Kachna divoká – 28.7. – 1500 ex., 1.7. – 1F se 7 pull. (J. Šírek)

Čírka modrá –28.7. – 1 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 12.7. – 6 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 28.7. – 50 ex. (J. Šírek), 4.7. - 1F se 7 pull., 12.7. – 2 F s 5 a 6 pull. (J. Šírek)

Polák chocholatý – 28.7. - 40 ex., 25. - 26.7. – 1F se 2 pull. (J. Šírek)

Potápka roháč – 6.7. – min. 20 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 9.7. – 62 ex. (J. Šírek)

Kvakoš noční – 1.7. – 4 ex., 16.7. – 3 ex., 22.7. – 11 ex. (vše J. Šírek), 25.7. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Shromáždil)

Bukáček malý – 7. – 14.7. – 1M (I. Uřinovský, L. Doupal, J. Šírek, J. Štencl), 18.7. a 22.7. – 2 – 3 pull. (C. a P. Everill), 25.7. – 2 ex. (J. Macháň), 29.7. – 1 juv. (I. Uřinovský)

Volavka popelavá – 1.7. – 25 ex. (J. Šírek)

Čáp černý – 12.7. – 1 ex. (J. Šírek)

Moták lužní – 29.7. – 1P (J. Šírek)

Lyska černá – 7.7. – 260 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 28.7. – 5P a min. 9 pull. (J. Šírek)

Vodouš bahenní – 14.7. – 2 ex. (J. Šírek a FK ČSO)

Vodouš kropenatý – 29.7. – 3 ex. (I. Uřinovský)

Pisík obecný – 18.7. – 5 ex. (C. a P. Everill), 25. – 29.7. – 1-2 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Racek mořský – 1.7. – 1 ex. 2K (J. Šírek)

Racek středomořský – 4. – 6.7. – 2 ex., 29.7.- 5 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 29.7. – 85 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 1.7. – 1 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 28.7. - 42 ex. (J. Šírek)

Rybák černý 6.7. - 2 ex. (J. Šírek, M. Jurečka), 25.7. – 5 ex., 28.7. – 1 ex. (vše J. Šírek)

Rybák bahenní – 8.7. – 2 ex. (R. Boucný), 25.7. – 1 ex. (J. Macháň)

Sýkořice vousatá – 9.7. – 9 ex. (L. Doupal)

                                                                                                          Zpracoval Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat