kulik zlaty tovacov

Labuť velká – 5.10. – 225 ex. (J. Šírek)

Labuť zpěvná – 7.10. – 2 ad., 1 juv. (L. Šrámek)

Husa velká – 18.10. – 40 ex. (J. Šírek)

Husice nilská – 25.10. – 5 ex. (J. Zeman)

Kachna divoká – 6.10. – 360 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 7.-9.10. - 3 ex. (J. Šírek, L. Šrámek), 23.10. – 1M (P. Adamík)

Ostralka štíhlá – 2.-27.10. – 1-2 ex., max. 2.10. – 6 ex. (J. Šírek a jiní)

Lžičák pestrý – 2. - 25.10. – 2-5 ex. (J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – 2.-27.10 . – 1-10 ex., max. 2.10. – 12 ex. (J. Šírek a jiní)

Čírka obecná – po celý X. - 10 – 100 ex., max. 23.10. - 136 ex. (P. Adamík)

Čírka modrá – 2. – 4.10. – 2 a 3 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 4.10. -110 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 2.- 4.10. – 30 ex. (J. Šírek)

Hohol severní – 30.10. – 1M (J. Šírek)

Morčák velký – 25.10. – 1P (J. Zeman), 30.10. – 2 ex. (J. Šírek), 31.10. – 12 ex. (Č. Číhalík)

Potápka černokrká – 2. – 28.10. – 9 – 13 ex. (J. Šírek a jiní)

Potápka žlutorohá – 2.10. – 1 ex. (J. Šírek), 8.10. – 2 ex. (A. Goebel a jiní), 21.10. – 1 ex. (L. Doupal)

Potápka roháč – 5.10. – 35 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 2.10. – 15 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 6.10. – 270 ex. (J. Šírek)

Bukač velký – 23.10. – 1 ex. (P. Adamík)

Volavka popelavá – 23.- 24.10. – 150 ex. (J. Šírek, P. Adamík)

Volavka bílá – po celý X. 15 – 160 ex.(J. Šírek a jiní), max. 21.10. – 180 ex. (L. Doupal)

Orlovec říční – 2.10. – 1 ex. (V. Danzmajer), 15.10. – 1 ex. (P.Adamík a jiní)

Orel mořský – po celý X. - 1 - 3 ex., max. 10.10. – 5 ex. (J. Šírek a jiní)

Jestřáb lesní – 28.10. – 1M (O. Boháč a jiní)

Moták pochop – 4. – 28.10. – 1 ex. (J. Havránek, J. Šírek a jiní)

Sokol stěhovavý – 28.10. – 1 ex. (J. Šafránek, O. Boháč a jiní)

Lyska černá – 25.10. - 230 ex. (J. Zeman)

Slípka zelenonohá – 5. – 15.10. – 1-2 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 6. – 25.10. – 1 ex. (J. Šírek a jiní)

Chřástal kropenatý – 6.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – po celý X. - 500 - 1200 ex., maximum 28.10. – 1862 ex. (O. Boháč a jiní)

Kulík zlatý – 8.10. – 1 ex. (A. Goebel a jiní), 22. – 31.10. – 30 – 110 ex. (J. Šírek a jiní), maximum 27.10. – 140 ex. (K. Šimeček)

Kulík bledý – 19. – 28.10. – 1 – 2 ex. (J. Šírek a jiní), 27.10. – 7 ex. (K. Šimeček)

Kulík říční – 21.10. – 1 ex. (L. Doupal)

Kulík písečný – 12.10. – 2 ex. (J. Šírek, J. Pohanka), 19.10. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Jespák obecný –10. – 28.10. – 5 – 13 ex., maximum 13. – 14.10. – 20 ex. (J. Šírek, K. Killmaier)

Jespák bojovný – po celý X. 1 – 6 ex., max. 4.10. – 17 ex. (J. Šírek)

Koliha velká – 15. -28.10. – 2- 12 ex. (J. Šírek a jiní), maximum 15.10. - 13 ex. (P. Adamík)

Pisík obecný – 5. – 7.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, L. Novák)

Bekasina otavní – 15. – 26.10. – 2 – 12 ex., maximum 15.10. – 13 ex. (P. Adamík a jiní)

Racek chechtavý – 30.10. – 2500 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 6. – 30.10. – 1-10 ex., maximum 25.10. – 20 ex. (J Šafránek)

Racek černohlavý – 28.10. – 1 ex. 1K (J. Šafránek a jiní)

Racek bělohlavý - 11.10. – 300 ex. (V. Danzmajer)

Racek středomořský – 27.10. – 2 imm. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 27.10. – 1 ad. (K. Šimeček), 30.10. – 1 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 22.10. – 1 juv. (J. Šírek), 28.10. – 2 ad. (A. Prágr a jiní), 30.10. – 1 ad. (J. Šírek)

Rybák obecný – 2.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer)

Rybák bělokřídlý –– 4.10. - 1 ex. 1K (J. Šírek)

Holub doupňák – 12.10. – 2 ex., 13.10. – 7 ex. (J. Šírek)

Jiřička obecná – 15.10. – 1 ex. (J. Řehounek a jiní)

Linduška luční – 10.10. – 30 ex., 13.10. – 50 ex. (J. Šírek)

Rákosník obecný – 6.10. – 2 ex. (J. Šírek)

Moudivláček lužní – 25.10. – 3 ex. (J. Zeman)

Bramborníček černohlavý – 25.10. – 1M (J. Zeman)

Drozd cvrčala – 28.10. – 237 ex. (O. Boháč a jiní)

Rehek zahradní – 5.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Vrána šedá – 8.10. – 120 ex. (J. Šírek)

Havran polní – 5.10. – 20 ex. (J. Šafránek)

Kavka obecná – 28.10. – 400 ex. (A. Prágr a jiní)

Pěnkava jikavec – 28.10. – 17 ex. (O. Boháč a jiní)

Čečetka zimní/tmavá – 28.10. – 8 ex. (J. Havránek)

Dlask tlustozobý – 25.10. – 18 ex. (J. Zeman)

Sněhule severní – 28.10. – 1 ex. (O. Boháč a jiní)

                                                                                                     

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Kulíci zlatí, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat