potapka zlutoroha tovacov

Labuť velká – 4.11. - 30 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 24.11. - 1 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 15.-19.11. – 8 ex., 24.11. – 12 ex. (J. Šírek), 25.11. – 5 ex. (J. Zeman a jiní), 28.11. – 80 ex. (P. Shromáždil)

Husice nilská – 4.11. - 2 ex. (P. Mezulian), 11.11. – 1 ex. (P. Štěpánek)

Husice liščí – 4.11. – 1 ex. (P. Mezulian a jiní)

Kachna divoká – 25.11. – 1000 ex. (A. Goebel a jiní)

Kopřivka obecná – 5. – 28.11. – 1P (J. Šírek a jiní)

Ostralka štíhlá – 11.11. – 1M (I. Uřinovský), 25.11. - 1 ex. (J. Zeman a jiní)

Lžičák pestrý – 4. – 10.11. – 2 ex. (P. Mezulian a jiní), 25.11. – 4 ex. (J. Zeman)

Hvízdák eurasijský – 4. – 10.11. – 1-2 ex. (P. Mezulian a jiní),  24.11. – 18 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 6.11. – 120 ex., 13.11. – 40 ex., 30.11. – 31 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 23.11. - 23 ex. (J. Zeman)

Polák chocholačka – 9.11. – 65 ex. (J. Šírek)

Hohol severní – 4.11. – 2 ex. (P. Mezulian), 10.11. – 18 ex. (J. Šírek), 18.11. – 6 ex. (L. Doupal), 28. – 30.11. – 10 ex. (V. Dobeš a jiní)

Morčák velký – 4. – 27.11. – 3-5 ex. (L. Doupal, J. Šírek a jiní), 28.11. – 10 ex. (V. Dobeš), 29.11. – 16 ex. (J. Šírek)

Morčák bílý – 29. – 30.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 3.11. - 17 ex. (J. Šírek, V. Dobeš), 11. - 30.11. – 3 – 5 ex. (J. Štencl, J. Zeman a jiní)

Potápka žlutorohá – 1.11. – 1 ex. (J. Šírek), 11.11. – 1 ex. (P. Štěpánek), 18.11. – 2 ex. (L. Doupal), 25. - 30.11. – 1-2 ex. (J. Šírek, A. Goebel a jiní)

Potápka roháč – 18.11. – 73 ex. (L. Doupal)

Potápka malá – 5.11. – 11 ex. (J. Šafránek a jiní)

Kormorán velký – 6.11. – 170 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 11.11. – 212 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 3.11. – 62 ex.(J. Šírek), 11.11. – 21 ex. (I. Uřinovský), 19. a 26.11. – 16 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – po celý XI. - 1 - 2 ex. (J. Šírek a jiní)

Moták pilich – 3.11. – 1 ex. (V. Dobeš), 11.11. – 1 ex. (L. Doupal), 19. a 27.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Káně rousná – 1.11. – 1 ex. (J. Šírek), 11.11. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Sokol stěhovavý – 4. - 5.11. – 1 ex. (P. Mezulian, J. Šafránek), 11.11. – 2 ex. (J. Šírek, O. Ryška a jiní)                                                                                                                                

Dřemlík tundrový – 27.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 1.11. - 150 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 1.11. – 1200 ex. (J. Šírek), 28.11. – 2 ex. (V. Dobeš)

Kulík zlatý – 1.11. – 30 ex. (J. Šírek), 3.11. – 51 ex. (J. Šírek), 4.11. – 40 ex. (V. Danzmajer), 5.11.  44 ex. (J. Šafránek), 6.11. – 35 ex. (J. Šírek)

Jespák obecný – 3. – 25.11. – 2-11 ex. (J. Šírek a jiní), max. 5.11. – 17 ex. (J. Šafránek a jiní)

Koliha velká – 3. – 29.11. – 3-6 ex., max. 6.11. – 8 ex. (J. Šírek a jiní)

Bekasina otavní – 3.11. – 2 ex.(J. Šírek)

Racek chechtavý – 6.11. – 3800 ex. (J. Šírek), 11.11. – 2000 ex. (L. Doupal), 25.11. – 60 ex. (J. Zeman)

Racek bouřní – 6.11. – 50 ex., 19.11. – 150 ex., 27.11. – 360 ex. (J Šírek)

Racek bělohlavý /středomořský – 6.11. – 1350 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 11.11. – 2 ex. (M. Procházka), 13.11. – 5 ex. (J. Šírek), 25.11. – 3 ex. (J. Zeman a jiní)

Racek stříbřitý – 11.11. – 2 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 6.11. – 3 ad., 1 juv., 22.11. – 1 juv. (J. Šírek), 25.11. – 1 ad., 2-3 imm. (A. Goebel, J. Zeman a jiní) 27.11. – 2 imm. (J. Šírek)

Strakapoud jižní – 14.11. – 1F (J. Šírek)

Konipas bílý – 11.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Linduška luční – 6.11. – 2 ex., 10.11. – 4 ex. (J. Šírek)

Moudivláček lužní – 5.11. – 3 ex. (J. Šafránek a jiní)

Vrána šedá – 25.11. – 230 ex. (J. Zeman, L. Zemanová)

Vrána černá – 25.11. – 5 ex. (J. Zeman, L. Zemanová)

Pěnkava jikavec – 1.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Zvonohlík zahradní – 15.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Konopka žlutozobá – 4.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Čečetka zimní/tmavá – 19.11. – 8 ex., 24.11. – 15 ex. (J.Šírek), 25.11. – 30 ex. (J. Zeman a jiní)

Křivka obecná – 5.11. – 1 ex. (J. Zeman)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Potápka žlutorohá, Tovačov, 28.11.2017, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat