morcak prostredni tovacov

Labuť velká – 24.12. - 85 ex. (A. Goebel, J. Šírek)

Husa velká – 16. – 29.12. - 2 ex. (J. Šírek a jiní)

Husa běločelá – 3. – 31.12. – 60 – 78 ex. (J. Šafránek, J. Šírek a jiní)

Husa polní/tundrová – 20.12. – 4 ex. (L. Novák)

Husice nilská – 3.12. - 1 ex. (I. Uřinovský)

Kachna divoká – 28.12. – 1400 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 3.12. – 1P (I. Uřinovský), 7. a 15.12. – 4 ex. (J. Šírek), 22.12. – 2 ex. (O. Boháč a jiní)

Hvízdák eurasijský – 7. – 19.12. – 6-7 ex. (J. Šírek a jiní)

Čírka obecná – 5. - 7.12. – 1M (J. Šírek)

Polák velký – 19. – 24.12. - 4 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – po celý měsíc 30 – 40 ex., max. 22.12. – 90 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 3.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Hohol severní – po celý měsíc 20 – 25 ex., vyšší počty: 18.12. – 35 ex. (A. Goebel a jiní), 22.12. – 36 ex. (O. Boháč a jiní), 29.12. – 40 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

 Morčák velký – po celý měsíc 20 – 30 ex., max. 6.12. – 53 ex. (J. Šírek, J. Pohanka)

Morčák prostřední – 22. – 30.12. – 1F (O. Boháč, J. Havránek a jiní)

Morčák bílý – 3. - 10.12. – 1 P (I. Uřinovský a jiní)

Potápka roháč – 9.12. – 55 ex. (J. Šafránek, P. Shromáždil)

Potápka rudokrká – 4. – 22.12. – 1 ex. (J. Šírek, O. Boháč a jiní)

Potápka černokrká – 9. - 18.12. – 4 – 6 ex. (J. Šírek, A. Goebel a jiní)

Potápka žlutorohá – 7.12. – 1 ex. (J. Šírek), 9.12. – 3 ex. (J. Šafránek, P. Shromáždil), 13.12. – 8 ex. (V. Dobeš), 15. – 19.12. – 1 ex. (J. Šírek a jiní), 20.12. – 5 ex. (L. Novák), 29.12. – 3 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 30. – 31.12. – 1 ex. (J. Havránek a jiní)

Kormorán velký – 29.12. – 150 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Volavka popelavá – 3.12. – 23 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 15.12. – 2 ex. (J. Šírek), 24.12. – 2 ex. (A. Goebel a jiní), 31.12. – 1 ex. (P. Křeček, M. Rýparová)

Orel mořský – 6.12. – 1 imm. (J. Šírek, J. Pohanka), 9.12. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Shromáždil), 24.12. – 1 ad. (J. Šírek), 28.12. – 1 ad. (V. John)

Moták pilich – 27.12. – 1 ex. (J. Šírek)

Sokol stěhovavý – 9. - 29.12. – 1 ex. (J. Šafránek a jiní)                                              

Lyska černá – 15.12. - 300 ex. (J. Šírek)

Chřástal vodní – 22.12. – 1 ex. (O. Boháč, J. Chytil)

Koliha velká – 13. – 17.12. – 6 ex. (J. Šírek a jiní)

Racek chechtavý – 3.12. – 100 ex. (I. Uřinovský), 10.12. – 20 ex. (V. Danzmajer), 28.12. – 6 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 3.12. – 400 ex., 29.12. – min. 500 ex. (J Šafránek, Z. Němeček)

Racek bělohlavý – 9.12. – 400 ex. (J. Šafránek, P. Shromáždil), 16.12. – 450 ex. (J. Šírek), 27.12. – 545 ex. (J. Šírek), 28.12. – 550 ex. (J. Šírek), 29.12. – min. 500 ex. (J. Šafránek, Z. Němeček)

Racek středomořský – 10.12. – 5 ex. (J. Šírek), 17.12. – 20 ex. (J. Šírek), 20.12. – 26 ex. (L. Novák), 27.12. – 3 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 10.12. – 3 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 9.12. – 4-5 juv. (J. Šafránek, P. Shromáždil)

Ledňáček říční – 9. – 24.12. – 1-2 ex. (C. a P. Everill a jiní)

Vrána šedá – 27.12. – 120 ex. (J. Šírek)

Čečetka zimní – 16.12. – 20 ex. (V. Danzmajer), 22.12. – 5 ex. (O. Boháč a jiní), 24.12. – 40 ex. (V. Danzmajer)

Strnad rákosní – 19.12. – 5 ex. (J. Šírek)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Morčák prostřední, Tovačov, 29.12.2017, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat