datel cerny tovacov

Labuť velká – maximum: 7.3. - 107 ex. (J. Šírek)

Husa velká – maximum: 19.3. – 120 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – po celý III. 120 – 200 ex., maximum 29.3. – 270 ex. (J. Šírek)

Husa tundrová – 10.3. – 2 ex. (L. Doupal)

Husa polní/tundrová – 17.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Kachna divoká – maximum: 7.3. – 340 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – vyšší počty: 13.3. – 16 ex. (T. Oplocký), 17.3. – 13 ex. (V. Danzmajer, O. Boháč), 31.3. – 12 ex. (L. Doupal)

Čírka modrá – 10. – 30.3. – 2 – 10 ex., maximum 31.3. – 58 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Čírka obecná – 10. – 30.3. – 3 – 22 ex., maximum 25.3. – 47 ex. (J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – po celý III. do 10-12 ex., 24.3. – 16 ex. (I. Uřinovský), maximum 22.3. – 133 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 10. – 31.3. – 2-6 ex., maximum 17.3. – 21 ex. (O. Boháč)

Lžičák pestrý – 25. - 31.3. – 1 – 8 ex., maximum 30.3. – 9 ex. (J. Šírek)

Polák velký – maximum: 17.3. – 119 ex. (O. Boháč, V. Danzmajer)

Polák chocholačka – po celý měsíc cca 60 - 100 ex., max. 23.3. – 280 ex. (J. Šírek)

Polák kaholka – 30.3. – 2F (L. Doupal)

Zrzohlávka rudozobá – 24.3. – 1P (C. a P. Everill), 29.3. – 1P (J. Šírek), 30. – 31.3. – 1M (J. Šírek)

Turpan hnědý – 3.3. – 1 ex. (M. Vavřík a FK ČSO)

Hohol severní – po celý měsíc 10 – 30 ex., 24.3. – 32 ex. (L. Doupal), maximum 14.3. – 90 ex. (V. Dobeš, J. Chytil)

Morčák velký – 7. – 31.3. – 2 – 13 ex., 10.3. – 18 ex. (L. Doupal), maximum: 14.3. – 20 ex. (V. Dobeš)

Morčák prostřední – 4.3. – 1 ex. (J. Šírek, M. Vavřík)

Morčák bílý – 4. – 17.3. – 1 – 2 ex.(J. Zeman, T. Oplocký a jiní), maximum: 13.3. – 5 ex. (M. Jurečka, T. Oplocký)

Potáplice severní – 14.3. – 2 ad. (J. Chytil)

Potápka roháč – maximum: 15.3. – 54 ex. (J. Zeman a jiní)

Kormorán velký – po celý III. – cca 100 ex., maximum: 17.3. – 520 ex. (O. Boháč, Danzmajerovi)

Volavka popelavá – 14.3. – 30 ex. (V. Dobeš)

Volavka bílá – 14.3. – 20 ex. (V. Dobeš), 31.3. – 11 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – 13. – 30.3. – 1 imm. (T. Oplocký, L. Doupal, J. Šírek)

Luňák červený – 4.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Sokol stěhovavý – 14. a 24.3. – 1 ex. (V. Dobeš, C. a P. Everill)                                

Lyska černá – maximum: 15.3. - 517 ex. (J. Zeman)

Čejka chocholatá – 10.3. – 25 ex. (L. Doupal), 15.3. – 125 ex. (J. Zeman), 30.3. – 400 ex. (I. Uřinovský)

Kulík zlatý – 10.3. – 8 ex. (L. Doupal)

Kulík říční – 14. – 15.3. – 7 ex. (V. Dobeš, J. Zeman)

Kulík písečný – 11. a 14.3. – 1 ex. (M. Jurečka, V. Dobeš)

Jespák bojovný – 12. – 31.3. – 1 – 6 ex. (J. Štencl, L. Doupal a jiní)

Vodouš rudonohý – 14. a 17.3. – 1 ex. (V. Dobeš, O. Boháč)

Vodouš šedý – 31.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Racek chechtavý – 8.3. – 65 ex. (J. Šírek), 17.3. – 100 ex. (O. Boháč), 24.3. – 350 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – maximum: 24.3. – 16 ex. (I. Uřinovský)

Racek bělohlavý – 7.3. - 350 ex. (J. Šírek), 17.3. – 80 ex. (V. Danzmajer), 21.3. – 150 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 23.3. 1 ex. (J. Šírek), 24.3. – 3 ex. (L. Doupal), 30.3. – 4 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 17.3. – 1 imm. (J. Šírek)

Jiřička obecná – 31.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Drozd cvrčala – 17.3. – 3 ex. (O. Boháč)

Bramborníček černohlavý – 10.3. – 1F (L. Doupal), 20. – 29.3. – 1P (R. Čechák, J. Šírek)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Samci datla černého, Tovačov, 9.3.2018, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat