rybak cerny tovacov

Labuť velká – 29.5. – 80 ex. (J. Šírek), 26.5. – 2 P vodí 10 pull. (I. Uřinovský)

Husa velká – 2.5. – 140 ex., 4P vodí cca 30 pull. (J. Šírek)

Husice nilská – 7.5. – 6 ex. (J. Šírek), 10. – 29.5. – 1-4 ex. (J. Šírek aj.)

Kachna divoká – 29.5. - 150 ex., 2 F vodí 5 a 8 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý V. – 5-10 ex., max. 6.5. – 13 ex. (I. Uřinovský)

Lžičák pestrý – 1.5. – 5 ex., 4.5. – 1M, 9.5. – 2M, 1F, 16.5. – 1M (vše J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – 4. – 6.5. – 1M (J. Šírek aj.)

Čírka obecná – 6.5. – 1 P (J. Šafránek aj.)

Čírka modrá – 3.5. – 2M, 4. - 26.5. – 1M (J. Šírek aj.)

Polák velký – 18. 5. – 94 ex. (I. Uřinovský), 2F vodí 4 a 7 pull. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 12. 5. – 50 ex. (I. Uřinovský)

Polák malý – 4. - 30.5. – 1M (J. Šírek), 12.5. – 1 P (I. Uřinovský)

Zrzohlávka rudozobá – 3. – 26. 5. – 1-3 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský aj.)

Potápka roháč – 18.5. – 56 ex. (I. Uřinovský)

Potápka černokrká – 2.5. – 7 ex., 29.5. – 5 ex. (J. Šírek),

Potápka malá – po celý V. – 1-2 P (J. Šírek aj.), 26.5. – 5 ex. (I. Uřinovský)

Kormorán velký – 12. 5. – 19 ex. (I. Uřinovský)

Volavka popelavá – 29. 5. – 15 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 6. 5. – 3 ex. (J. Šafránek aj.), 15. 5. – 1 ex., 29. – 31.5. – 2 ex. (J. Šírek)

Kolpík bílý – 7.5. – 2 ex. (J. Šírek)

Kvakoš noční – 25.5. – 1 imm. (J. Šírek)

Bukáček malý – 3. – 26.5. – 1-3 ex. (J. Šírek aj.)

Orel mořský – 29.5. – 1 imm. (J. Šírek)

Včelojed lesní – 20.5. – 1 ex. (J. Šírek)

Luňák hnědý – 9. 5. – 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 15. 5. – 50 ex. (J. Šírek)

Moták pochop – po celý V. – 2 P (J. Šírek aj.)

Slípka zelenonohá – po celý V. – 2 – 3 P (J. Šírek aj.)

Čejka chocholatá – 26.5. – 11 ex. (I. Uřinovský)

Pisík obecný – 6.5. – 2 ex. (I. Uřinovský), 16.-19.5. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 4.5. – 60 ex. (J. Šírek)

Racek černohlavý – 20. 5. – 1ad., 29.5. - 1 ad. – hybrid s r. chechtavým (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 3. 5. – 20 ex. (J. Šírek)

Racek malý – 16. - 18.5. – 2 imm. (J. Šírek), 19.5. – 8 imm., 21. - 22.5. – 7 imm., 23. - 29.5. – 1-2 imm. (vše J. Šírek)

Rybák velkozobý – 21. 5. – 1 ex. (T. Oplocký)

Rybák obecný – po celý V. – 5 – 8 ex., 29.5. – 12 ex. (J. Šírek)

Rybák malý – 31.5. – 1 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní – 8.5. – 1 ex. (D. Řezáč), 21.5. – 1-2 ex. (T. Oplocký), 29. a 31.5. – 2 ex. (J. Šírek)

Rybák bělokřídlý – 10.5. – 2 ex., 16.5. – 2 ex., 20.5. – 8 ex. (vše J. Šírek)

Rybák černý – 13.5. – 11 ex. (L. Doupal), 25.5. – 38 ex. (J. Šírek), 26.5. – 12 ex. (I. Uřinovský), jinak po celý V. - 2-10 ex.

Rorýs obecný – 16.5. – 70 ex. (J. Šírek)

Kukačka obecná – 4., 12., 26.5. – 5-6 ex. (I. Uřinovský, V. Danzmajer)

Cvrčilka slavíková – 4. – 12.5. - 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Rákosník velký – 12., 18., 26.5. – 10 zp. M (I. Uřinovský)

Bramborníček hnědý – 4.5. – 1 P (J. Šírek)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Rybák černý (Chlidonias niger), Tovačov, 31.5.2018, foto Jiří Šírek

Jen přihlášení mohou komentovat