cejky tovacov DSCF4835

Labuť velká – 30.9. – 130 ex. (I. Uřinovský)

Husa velká – 6.9. – 40 ex. (J. Šírek), 14.-30.9. – 1-2 ex. (J. Šírek a jiní)

Husa běločelá – 30.9. – 5 ex. (I. Uřinovský)

Husice nilská – 9.9. – 1 ex. (L. Doupal)

Kachna divoká – 25.9. – 800 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 14.9. – 1P (J. Šírek), 15.9. – 5 ex. (L. Doupal), 30.9. – 12 ex. (I. Uřinovský )

Ostralka štíhlá – 3., 25., 29. 9. – 2 ex.(J. Šírek)

Lžičák pestrý – 2.9. – 10 ex., 14.9. – 1 ex. (obě J. Šírek), 29.9. – 6 ex. (Danzmajerovi)

Hvízdák eurasijský – 2. -29. 9. – 1-3 ex. (J. Šírek a jiní), 25.9. – 8 ex. (J. Šírek)

Čírka obecná – 3.9. – 30 ex. (J. Šírek), 23.9. – 38 ex. (L. Doupal)

Čírka modrá – 2. 9. – 20 ex., 3.9. – 22 ex. (obě J. Šírek), 9.9. – 8 ex. (L. Doupal), 30.9. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Polák velký – 2.9. – 70 ex., 14.9. – 105 ex. (obě J. Šírek), 30.9. – 127 ex. (I. Uřinovský)

Polák chocholačka – po celý měsíc 10-15 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Potápka roháč – 30.9. – 13 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Potápka malá – 30.9. – 6 ex. (I. Uřinovský)

Kormorán velký – 30.9. – 216 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský), jinak cca 10-20 ex.

Volavka popelavá – 30.9. – 49 ex. (I. Uřinovský)

Volavka bílá – 14. - 28.9. – 1-3 ex. (J. Šírek a jiní), 29.9. – 10 ex. (J. Šírek)

Orlovec říční – 3.9. – 1 ex. (T. Oplocký), 7.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 8.9. – 1 ex. (Danzmajerovi), 28.9. – 1 ex. (Z. Němeček), 29.9. – 4 ad. (O. Boháč)

Moták lužní – 3.9. – 1M (T. Oplocký)

Včelojed lesní – 20.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Jestřáb lesní – 22.9. – 1M. (J. Šírek), 30.9. – 1F (I. Uřinovský)

Sokol stěhovavý – 29.9. – 2 ex. (O. Boháč)

Ostříž lesní – 14.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 30.9. – 400 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – 3.9. – 3 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 17.9. – 245 ex. (O. Boháč), 27.9. – 300 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 27.9. – 1 ex. (J. Šírek)

Jespák bojovný – 15.9. – 1 ex. (L. Doupal)

Koliha velká – 9. 9. – 2 ex. (J. Šírek), 29.-30. 9. – 2 ex. (J. Šírek, D. Boucný, I. Uřinovský)

Vodouš šedý – 2.9. – 2 ex., 3.9. – 5 ex. (obě J. Šírek), 15.9. – 1 ex. (L. Doupal), 29.9. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Pisík obecný – 2. – 3.9. – 4 ex. (J. Šírek, T. Oplocký), 15.-27.9. – 1 ex. (L. Doupal, Danzmajerovi, J. Šírek)

Racek chechtavý – 20.9. – 580 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 29.9. – 2 imm. (J. Šírek)

Racek bělohlavý/středomořský – 7. 9. – 347 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 3.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 3. 9. – 2 ex. (T. Oplocký), 7.9. – 6 ex.(J. Šírek)

Rybák černý – 3.9. – 20 ex. (T. Oplocký)

Kalous pustovka – 1. -15.9. – 2 – 4 ex. (O. Boháč)

Linduška rudokrká – 2.9. – 2 ex. (J. Šírek)

Konipas luční – 6.-9.9. – 4-6 ex. (J. Šírek), 10.9. – 25 ex. (O. Boháč), 27. - 29.9. – 4-5 ex. (O. Boháč, J. Šírek)

Skřivan lesní – 29.9. – 11 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka slavíková – 15.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Bramborníček černohlavý – 7.9. – 1 ex. (J. Šírek), 30.9. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Slavík modráček – 11.9. – 3 ex. (O. Boháč)

Moudivláček lužní – 29.9. – 5 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 15.9. – 1 ex. (O. Boháč), 30.9. – 3 ex. (I. Uřinovský)

Ťuhýk šedý – 30.9. – 2 ex. (I. Uřinovský)

Pěnkava jikavec – 29.9. – 1 ex. (O. Boháč)

Strnad rákosní – 18.9. – 21 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Hradecký rybník před výlovem, říjen 2018, autor: Jiří Šírek

 

Jen přihlášení mohou komentovat