sykorice tovacov

Labuť velká – 1.10. – 175 ex. (J. Šírek), 12.10. – 220 ex. (P. Mezulian, J. Šafránek)

Labuť zpěvná – 3.- 6.10. – 1 ad.(D. Křenek a jiní)

Husa velká – 20.10. – 39 ex. (J. Šafránek)

Husa běločelá – 10.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Husice nilská – 26.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 12.10. – 580 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 3.10. - 4 ex. (D. Křenek), 6.10. – 2 ex. (J. Šafránek), 24.10. – 4 ex. (J. Šírek), 25.10. – 8 ex. (V. Danzmajer)

Ostralka štíhlá – 10.10. – 1 ex. (V. Danzmajer), 27.10. – 1M (R. Doležal)

Lžičák pestrý – 5. - 17.10. – 2-5 ex. (J. Šírek a jiní), 18.10. – 13 ex. (J. Šírek), 27.10. – 26 ex. (J. Šafránek a jiní)

Hvízdák eurasijský – 1.-31.10 . – 1-9 ex., (J. Šírek, Greplovi a jiní)

Čírka obecná – 5.10 – 60 ex., 18.-19.10. – 70 ex., 31.10. – 300 ex. (vše J. Šírek)

Čírka modrá – 5.10. – 4 ex., 12.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Polák velký – 3.10. -100 ex. (D. Křenek)

Polák chocholačka – 5.10. – 50 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 1.-18.10. – 1 ex. (Greplovi a jiní)

Morčák velký – 27.10. – 2M (R. Doležal)

Potáplice severní – 24. – 27.10. – 1 ex. (J. Šírek a jiní), 27.10. – 3 ex. (J. Körner)

Potápka roháč – po celý X. – 10-15 ex., max. 27.10. – 22 ex. (R. Doležal)

Potápka malá – 11.10. – 5 ex. (J. Šírek, Greplovi), 28.10. – 3 ex. (J. Stříteský)

Kormorán velký – 13.10. – 230 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 10.10. – 71 ex., 17.10. – 85 ex., 26.10. – 135 ex. (vše J. Šírek)

Volavka bílá – 9.10. – 10 ex. (J. Šírek), 20.10. – 28 ex. (L. Řičánek), 26.10. – 105 ex. (J. Šírek)

Orel mořský – 17. –23.10. – 1 imm. (J. Šírek)

Moták pilich – 16.10. – 1 M (O. Boháč)

Lyska černá – 12.10. - 560 ex. (J. Šírek, J. Šafránek)

Slípka zelenonohá – po celý X. – 1-2 ex. (J. Šírek, J. Štencl)

Chřástal vodní – 11.10. – 1 ex. (J. Štencl)

Čejka chocholatá – 9.10. – 900 ex., 19.- 20.10. – 700 ex. (J. Šírek, J. Šafránek), 29.10. – 1026 ex. (O. Boháč)

Kulík zlatý – 11. a 26.10. – 1 ex. (Greplovi, J. Šafránek), 29.10. – 29 ex. (O. Boháč), 31.10. – 25 ex. (J. Šírek)

Kulík písečný – 5.- 6.10. – 1 ex. (J. Šírek a jiní)

Jespák obecný –5. – 31.10. – 7 – 27 ex., maximum 19.10. – 30 ex. (J. Šírek a jiní)

Jespák bojovný – 9.- 31.10. - 2 – 4 ex., (J. Šírek, P. Mezulian a jiní)

Vodouš šedý – 6. a 18.10. – 1 ex. (J. Šafránek, Greplovi a jiní)

Koliha velká – 3. – 31.10. – 2 ex. (D. Křenek a jiní)

Bekasina otavní – 6. a 26.-31.10. – 1 ex. (J. Šafránek a jiní), 27.10. – 3 ex. (R. Doležal)

Sluka lesní – 27.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Racek chechtavý – 6.10. – 450 ex. (J. Šafránek a jiní), 17.10. – 200 ex. (J. Šírek), 31.10. – 1200 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 1.10. – 1 ad. (J. Šírek), 10.10. – 2 ex. (V. Danzmajer), 23.10. – 5 ex., 31.10. – 10 ex. (obě J. Šírek)

Racek bělohlavý - 6.10. – 81 ex. (J. Šafránek a jiní), 20.10. – 150 ex. (J. Šafránek), 26.10. – 200 ex. (J. Šafránek)

Racek středomořský – 20.10. – 10 ex., 26.10. – 8 ex. (obě J. Šafránek)

Racek bělohlavý/středomořský – 9.10. – 120 ex., 23.10. – 350 ex., 31.10. – 1300 ex. (vše J. Šírek)

Racek žlutonohý – 17.10. – 1 ad. (V. Danzmajer)

Ledňáček říční – po celý X. – 1-3 ex. (J. Šírek, J. Šafránek a jiní)

Holub hřivnáč – 6.10. – 320 ex. (J. Šafránek a jiní)

Linduška rudokrká – 10.10. – 1 ex. (O. Boháč), 19.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Linduška luční – 27.10. – 30 ex. (O. Boháč), 31.10. – 20 ex. (J. Šírek)

Linduška lesní – 11.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Skřivan lesní – 11.10. – 1 ex., 19.10. – 6 ex. (obě O. Boháč)

Vlaštovka obecná – 22.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Rákosník obecný – 1.- 12.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, J. Šafránek)

Moudivláček lužní – 29.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Drozd cvrčala – 16.10. – 1 ex., 27.10. – 22 ex., 29.10. – 1 ex. (vše O. Boháč)

Bramborníček černohlavý – 17.10. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Rehek zahradní – 6.10. – 2 ex. (J. Šafránek a jiní), 8.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 10.10. – 2 ex. (V. Danzmajer), 18. a 31.10. – 2 ex.(Greplovi), 27.10. – 5 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk šedý – po celý X. - 1 ex. (O. Boháč), 12.10. – 2 ex. (J. Šafránek a jiní)

Pěvuška modrá – 11.10. – 120 ex. (O. Boháč)

Havran polní – 10.10. – 6 ex., 13.10. – 700 ex. (obě J. Šírek)

Čečetka zimní/tmavá – 29.10. – 3 ex. (O. Boháč)

Pěnkava jikavec – 10.10. – 2 ex. (J. Šírek), 16.10. – 25 ex., 19.10. – 10 ex., 27.10. – 35 ex. (vše O. Boháč)

                                                                                                     Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), Tovačov, 27.10.2018

 Autor: O. Boháč

 

Jen přihlášení mohou komentovat