kane belochvosta tovacov

Labuť velká – 18.11. - 23 ex. (I. Uřinovský)

Husa velká – 1.11. - 20 ex. (J. Šírek), 10.11. – 8 ex. (L. Doupal), 16. – 23.11. – 3 ex. (M. Jurečka a jiní)

Husa běločelá – 1.- 28.11. – 30-50 ex., maximum 12.11. – 52 ex. (J. Šírek  a jiní)

Kachna divoká – 18.11. – 580 ex. (I. Uřinovský, J. Šírek)

Kopřivka obecná – 2. – 25.11. – 2-10 ex. (J. Šírek a jiní), maximum 18.11.- 11 ex. (I. Uřinovský)

Ostralka štíhlá – 10.11. – 5 ex. (L. Doupal), 18.11. -3 ex. (J. Šafránek a jiní)

Lžičák pestrý – 11.11. – 8 ex. (Zemanovi), 18. - 25.11. – 2-3 ex. (J. Šafránek, I. Uřinovský a jiní)

Hvízdák eurasijský – 1. – 25.11. – 1-14 ex. (J. Šírek a jiní), maximum 10.11. – 17 ex. (Danzmajerovi)

Čírka obecná – 1.11. – 170 ex. (J. Šírek), 10.-12.11. – 13-14 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi)

Polák velký – 4.11. - 4 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 11.-30.11. – 2-3 ex. (J. Zeman a jiní)

Hohol severní – 11.11. – 2 ex. (J. Šafránek a jiní), 16.11. – 4 ex. (J. Šafránek), 22.11. – 7 ex. (J. Šírek), 28.11. – 25 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík), 30.11. – 20 ex. (J. Šírek)

Morčák velký – 4. 11. – 10 ex. (P. Mezulian), 16.11. – 25-30 ex. (J. Šafránek a jiní), 29.11. – 16 ex. (J. Šírek)

Morčák prostřední – 30.11. – 1M (J. Šírek)

Morčák bílý – 30.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Turpan hnědý – 30.11. – 2 ex. ((J. Šírek)

Potáplice severní – 1.11. – 2 ex. (J. Novák), 4.11. – 1 ex. (P. Mezulian), 22.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 30.11. - 1 ex. (J. Šírek)

Potápka žlutorohá – 9. - 11.11. – 4 ex. (J. Šírek a jiní), 14. – 30.11. – 1 - 3ex. (J. Šafránek a jiní)

Potápka roháč – 9. a 18.11. – 56 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – po celý XI. – 1-2 ex. (J. Šafránek, Danzmajerovi a jiní), maximum 28.11. – 6 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Kormorán velký – 26.11. – 105 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 16.11. – 65 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 11. a 23.11. – 23 ex.(J. Šírek, Zemanovi)

Orel mořský – 10.11. – 1 ad. (L. Doupal), 16.11. – 1 imm. (J. Šírek), 17.- 24.11. – 2 ex. (C. a P. Everill a jiní), 28.11. - 1 imm. (J. Šírek, J. Pohanka)

Jestřáb lesní – 28.11. – 1M (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Moták pilich – 14.11. – 1 ex. (O. Boháč), 25.11. – 4-5 ex. (O. Boháč), 30.11. – 2F (O. Boháč)

Káně rousná – 1.11. – 1 ex. (J. Šírek, J. Pohanka)

Káně bělochvostá – 28.11. – 1 imm. (V. Dobeš, Č. Číhalík, J. Šírek)   

Dřemlík tundrový – 8.11. – 1M (O. Boháč)

Lyska černá – 4.11. - 150 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 12. a 16.11. – 1 ex. (J. Šírek, M. Jurečka)

Jeřáb popelavý – 14. a 18.11. – 2 ex. (O. Boháč)

Chřástal vodní – 25.11. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Čejka chocholatá – 4.11. – 1212 ex. (J. Šafránek), 14.11. – 450 ex. (J. Šírek), 18.11. – 2 ex. (I. Uřinovský)

Kulík zlatý – 2.11. – 2 ex. (J. Šafránek), 4. – 16.11. – 30 - 40 ex. (J. Šafránek a jiní), maximum 10.11. – 41 ex. (L. Doupal)

Jespák obecný – 4.11. – 19 ex. (J. Šafránek), 12.11. – 17 ex. (J. Šírek), 24.11. – 4 ex. (J. Šafránek a jiní)

Jespák bojovný – 4.11. – 3 ex. (J. Šafránek), 7. – 11.11. – 1 ex. (A. Prágr, J. Zeman)

Vodouš šedý – 4. – 8.11. – 1 ex. (J. Šafránek, O. Boháč a jiní)

Koliha velká – 4. – 28.11. – 2 ex. (J. Šafránek a jiní)

Bekasina otavní – 8.11. – 1 ex. (O. Boháč), 10.11. – 4 ex. (C. a P. Everill), 14.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 5.11. – 1000 ex. (Danzmajerovi)

Racek bouřní – 6.11. – 50 ex., 19.11. – 150 ex., 27.11. – 360 ex. (J Šírek)

Racek černohlavý – 4.11. – 1 imm. (J. Šafránek), 18.11. – 1 imm. (J. Šírek)

Racek bělohlavý /středomořský – 2. a 4.11. – 700 ex. (J. Šírek, J. Šafránek), 8.11. – 850 ex. (T. Oplocký), 18.11. – 645 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 14.11. – 500 ex. (J. Šafránek)

Racek středomořský – 2.11. – 5-10 ex. (J. Šafránek), 4.11. – 50 ex. (J. Šírek), 14.11. – 10-20 ex. (J. Šafránek)

Racek stříbřitý – 14.11. – 2 ex. (J. Šafránek), 22.11. - 1 imm. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 4. – 28.11. – 1 imm. (J. Šírek a jiní), 8.11. – 2 ad. (T. Oplocký)

Ledňáček říční – po celý XI. – 1-3 ex. (J. Šírek a jiní)

Budníček menší – 14.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Drozd cvrčala – 8. a 25.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 14.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk obecný – 18.11. – 1 ex.1K (O. Boháč, T. Oplocký)

Vrána šedá – 8.11. – 157 ex. (T. Oplocký)

Vrána černá – 14.-16.11. – 1 ex. (J. Šafránek, M. Jurečka)

Konopka žlutozobá – 14.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Čečetka zimní/tmavá – 18.11. – 35 ex. (O. Boháč)

Čečetka zimní – 8. a 14.11. – 1 ex. (O. Boháč)

Strnad rákosní – 25.11. – 22 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Káně bělochvostá (Buteo rufinus), Tovačov, 28.11.2018, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat