kane rousna tovacov

Labuť velká – 12.3. - 102 ex. (J. Šírek)

Husa velká – po celý III. – 70 – 120 ex., maximum: 8.3. – 130 ex.  (J. Šírek)

Husa běločelá – 2. – 21.3. – 160 – 340 ex., maximum 6.3. – 400 ex. (T. Oplocký)

Husa tundrová – 2. – 27..3. – 20 – 170 ex., max. 2.3. – 180 ex. (Danzmajerovi)

Husice nilská – 22.-31.3. - 1 ex. (I. Uřinovský, J. Šafránek aj.)

Kachna divoká – 9.3. – 350 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 11. – 27.3. – 2-5 ex. (J. Šírek, aj.)

Čírka modrá – 17. 3. – 12 ex. (J. Šírek), 22. – 30.3. – 1-4 ex. (J. Šírek aj.)

Čírka obecná – 2. - 31.3. – 2 – 5 ex. (J. Šírek aj.)

Hvízdák eurasijský – po celý III. 1-3 ex., maximum 3.3. – 28 ex. (J. Šafránek)

Ostralka štíhlá – 1. – 27.3. – 2-5 ex., maximum 2.3. – 8 ex. (L. Doupal)

Lžičák pestrý – 13. - 31.3. – 1 – 5 ex., maximum 31.3. – 13 ex. (Danzmajerovi)

Kachnička mandarínská – 1. – 6.3. - 1F (J. Šafránek, J. Šírek, T. Oplocký)

Polák velký – 6.3. – 100 ex. (T. Oplocký)

Polák chocholačka – 9.3. – 80 ex., 25.3. – 140 ex. (J. Šírek)

Zrzohlávka rudozobá – 6. - 31.3. – 1-4 ex., max. 17.3. – 6 ex. (J. Šírek aj.)

Turpan hnědý – 25. - 29.3. – 5 ex. (J. Šírek, M. Jurečka)

Hohol severní – po celý měsíc 10 – 40 ex., max. 2.3. – 57 ex. (L. Doupal, Danzmajerovi)

Morčák velký – 1.3. – 50 ex., 29.3. – 3M (J. Šírek)

Morčák bílý – 7. – 8.3. – 3 ex. (J. Štencl, J. Šírek)

Potápka roháč – 25.3. – 72 ex. (J. Šírek)

Potápka rudokrká – 13.3. - 2 ex. (J. Šírek)

Potápka černokrká – 25.3. – 2 ex., 26.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 8. – 28.3. – 1-2 ex. (J. Šírek, Greplovi aj.)

Kormorán velký – 9.3. – 160 ex., 17.3. – 150 ex., 29.3. – 200 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 14.3. – 45 ex. (J. Šírek), 28.3. – 90 ex. (Greplovi)

Volavka bílá – 22.3. – 30 ex. (V. Dobeš), 30.3. – 33 ex. (L. Doupal)

Čáp černý – 29. – 30.3. – 1 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Orel mořský – po celý III. – 1-3 ex. (J. Šafránek, J. Šírek, T. Chlebek aj.)

Orlovec říční – 30. – 31.3. – 1 ex. (L. Doupal, Danzmajerovi)

Luňák červený – 27.3. – 1 ex. (J. Šírek)

Moták pilich – 6., 15., 19., 22.3. – 1F (T. Oplocký, I. Uřinovský, J. Šírek)

Moták pochop – 21.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Káně bělochvostá – 12.3. – 1 ex. (J. Chytil)

Káně rousná – 12.3. – 1 ex., 30.3. – 1 ex., 31.3. – 2 ex. (L. Doupal, J. Šírek), 21.3. – 6 ex. (O. Boháč)

Sokol stěhovavý – 3.3. – 1 ex. (J. Šafránek)                                                                    

Lyska černá – 12.-13.3. - 60 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – 17. – 23.3. – 1 ex. (L. Doupal aj.)

Chřástal vodní – 17.3. – 1 ex., 30.3. – 2 ex. (L. Doupal)

Čejka chocholatá – 6. – 7.3. – 200 ex. (J. Štencl, T. Oplocký)

Kulík zlatý – 6.3. – 1 ex. (T. Oplocký), 17.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Kulík říční – 28.3. – 4 ex. (Greplovi)

Bekasina otavní – 23.4. – 4 ex. (L. Doupal)

Sluka lesní – 17.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Jespák bojovný – 17.3. – 1 ex. (L. Doupal), 26. – 28.3. – 9 ex. (J. Šírek, Greplovi), 29. – 31.3. – 22-29 ex. (R. Kubíček, Danzmajerovi)

Koliha malá – 30.3. – 4 ex. (L. Doupal)

Vodouš kropenatý – 22. – 31.3. – 1-3 ex. (J. Šírek, L. Doupal aj.)

Vodouš rudonohý – 23.3. – 2 ex. (C. a P. Everill), 28.3. – 6 ex. (Greplovi)

Racek chechtavý – 9.3. – 9700 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 9.3. – 240 ex., 17.3. – 30 ex., 26.3. – 18 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 1.3. - 340 ex., 9.3. – 500 ex. (J. Šírek)

Racek žlutonohý – 26.3. 1 ex. (J. Šírek)

Rybák velkozobý – 31.3. – 1 ex. (Danzmajerovi)

Ledňáček říční – po celý III. – 1-3 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi aj.)

Bramborníček černohlavý – 9.3. – 1M (J. Šírek), 17.3. – 3 ex. (L. Doupal, O. Boháč)

Konipas horský – 6.3. – 1 ex. (T. Oplocký)

Vlaštovka obecná – 23.3. – 4 ex. (Danzmajerovi)

Moudivláček lužní – 22.3. – 4 ex. (J. Šírek, V. Dobeš)

Králíček ohnivý – 23.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Budníček menší – 9.3. – 1 ex. (L. Doupal)

Pěnice černohlavá – 12.3. – 1F (J. Chytil)

Drozd cvrčala – 17.3. – 4 ex. (O. Boháč)

Sýkořice vousatá – 17.3. – 5 ex. (L. Doupal, O. Boháč), 29.3. – 2M, 30.3. – 1P 31.3. – 8 ex. (L. Doupal)

Vrána černá – 29.3. – 1 ex. (M. Jurečka)

Strnad rákosní – 6.3. – 12 ex. (J. Šírek), 23.3. – 15 ex. (Danzmajerovi), 26.3. – 25 ex. (J. Šírek)

Strnad luční – 17.3. – 1 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Káně rousná (Buteo lagopus), Tovačov, 21.3.2019, foto O. Boháč

 

Jen přihlášení mohou komentovat