husaaa

Labuť velká – 4.5. – 125 ex., 30.5. - 164 ex. (J. Šírek)

Husa velká – 10.5. – 152 ex., 19.5. 10 P vodí 46 pull. (J. Šírek)

Husa běločelá – 4.5. - 3 ex. (J. Šafránek aj.), 7.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Husice liščí – 8.5. – 1 P (L. Doupal, C. a P. Everill)

Husice nilská – 16.5. – 3 ex. (V. Danzmajer)

Kachna divoká – 26.5. – 150 ex. (I. Uřinovský), 1.5. - 11pull. (J. Šafránek aj.), 10.5. - 5 pull. (J. Šírek), 23.5. - 4 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý IV. – 2-8 ex., max. 7. a 23.5 – 9 ex. (J. Šírek)

Ostralka štíhlá – 8.5. - 1P (L. Doupal), 23.5. - 1M (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 1. - 10.5. – 2-5 ex. (J. Šafránek, J. Šírek aj.), 24..5. – 4M (J. Šírek)

Čírka obecná – 8.5. - 1M (L. Doupal)

Čírka modrá – 1. - 8.5. - 1-6 ex. (J. Zeman, C. a P. Everill aj.)

Polák velký – 7.5. – 100 ex. (J. Šírek)

Polák chocholačka – 7.5. – 47 ex. (J. Šírek)

Polák malý – 10. a 16.5. – 1M (L. Doupal, J. Šírek, V. Danzmajer)

Zrzohlávka rudozobá – 4. - 26.5. – 2-4 ex. (L. Doupal, J. Šírek aj.)

Hohol severní – 23.5. - 1P (J. Šírek)

Potápka roháč – 23. - 26.5. – 40 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Potápka černokrká – 4.5. - 5 ex. (L. Doupal aj.), 8.5. - 2 ex. (L. Doupal, M. Jurečka), 19.5. - 3 ex. (J. Zeman)

Potápka malá – po celý V. – 2-4 ex.(J. Zeman, C. a P. Everill aj.)

Kormorán velký – 3.5. - 35 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 4.5. – 40 ex. (J. Šírek)

Volavka červená – 11.5. – 1 ex. (L. Doupal)

Volavka bílá – 4.5. – 20 ex. (J. Šírek, K. Killmaier), 25.5. - 9 ex. (L. Doupal), 30.5. - 7 ex. (J. Šírek)

Bukáček malý – 8.5. - 1 ex. (C. a P. Everill), 11.5. - 2M (V. Danzmajer, L. Doupal),

16.5. - 1M (V. Danzmajer), 19.5. - 1P (J. Šírek), 26.5. - 1M (I. Uřinovský)

Kvakoš noční – 4.5. - 15 ex. (J. Šafránek aj.), 8.5. - 4 ex. (C. a P. Everill), 10.5. - 2 ex. (J. Šírek), 11.5. - 1 ex. (L. Doupal), 19.5. - 1 ex. (M. Jurečka)

Čáp černý – 4.5. – 1 ex. (L. Doupal), 8.5. - 1 ex. (C. a P. Everill), 16.5. - 2 ex. (V. Danzmajer)

Orlovec říční – 1.5. - 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč, J. Studecký)

Orel mořský – 4.5. - 1 ex. (P. Jašek, J. Šírek), 7.5. - 1 ad., 1 imm. (J. Štencl, J. Šírek), 8.5. – 1 ad. (L. Doupal)

Luňák červený – 4.5. – 1 ex. (J. Šafránek, K. Killmaier aj.)

Luňák hnědý – 4.5. - 1 ex. (L. Doupal), 8.5. - 1 ex. (C. a P. Everill)

Moták pochop – po celý V. – 3 hn. P (J. Šírek aj.)

Moták pilich – 1.5. - 1M (T. Oplocký, O. Boháč, J. Studecký)

Ostříž lesní – 10.5. - 1 ex. (L. Doupal)

Poštolka rudonohá – 19.5. - 1 ex. (O. Boháč)

Chřástal polní – 19.5. - 1 ex. (O. Boháč)

Lyska černá – 29. 5. – 150 ex. (J. Šírek)

Slípka zelenonohá – po celý V. – 2-3 P (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 19.5. – 5 ex. (J. Šírek)

Jespák bojovný – 11.5. - 23 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 1.5. – 3 ex. (J. Šafránek aj.), 4.5. – 1 ex. (J. Šafránek aj.), 5.5. - 3 ex. (J. Šírek), 10.5. - 2 ex. (J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 8. 5. – 2 ex. (L. Doupal)

Vodouš šedý – 1.5. – 1 ex. (J. Zeman), 10.5. - 1 ex. (L. Doupal)

Vodouš tmavý – 4.5. – 1 ex. (J. Šafránek, P. Jašek aj.)

Koliha malá – 10.5. – 8 ex. (L. Doupal)

Racek bouřní – 1.5.– 1 ex.(J. Šafránek aj.), 4.5. - 4 ex. (L. Doupal), 26.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 5.5. – 200 ex. (J. Šírek)

Racek bělohlavý – 5.5. – 95 ex.(J. Šírek)

Racek středomořský – 4.5. - 1 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek malý – 2.5. - 55 ex. (J. Šírek), 5.5. - 7 ex. (J. Šírek), 8.-11.5. - 1 ex. (L. Doupal), 30.5. – 1ex. (J. Šírek)

Rybák obecný – 1.5. - 14 ex. (J. Zeman), po celý V. do 10 ex. (J. Šírek)

Rybák bahenní – 1.5. – 1 ex. (T. Oplocký, O. Boháč, J. Studecký), 19.5. - 11 ex. (J. a L. Zemanovi), 21.5. – 3 ex. (J. Štencl), 25.5. - 3 ex. (L. Doupal), 29.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Rybák černý – 8.5. - 20 ex. (C. a P. Everill), 11. 5. – 28 ex.(L. Doupal), 1.-26.5. – 2-8 ex. (J. Šírek aj.)

Rybák bělokřídlý – 26.5. – 2 ex. (J. Šírek, L. Doupal)

Ledňáček říční – po celý V. – 1-2 ex. (J. Šírek aj.)

Kukačka obecná – 19.5. - 8 ex. (O. Boháč)

Konipas luční – 19. 5. – 1 ex. (O. Boháč)

Cvrčilka slavíková – po celý V. 1-2 ex.(L. Doupal, J. Šírek)

Cvrčilka zelená – 19.5. - 5 ex. (O. Boháč)

Bramborníček hnědý – 8.5. - 1F (L. Doupal)

Slavík modráček – 19.5. - 1 ex. (O. Boháč)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Husy velké (Anser anser), Tovačov, 1.5.2019, foto Z. Němeček

Jen přihlášení mohou komentovat