hvizdak chilsky tovacov

Labuť velká – 24.11. - 16 ex. (I. Uřinovský)

Husa velká – 6. a 27.11. - 1 ex. (J. Šírek), 29.11. – 2 ex. (J. Šírek)

Husa běločelá – 9.11- 2 ex. (J. Šafránek), 24.11. – 7 ex. (I. Uřinovský)

Husice liščí – 10. – 28.11. – 1 ex. (L. Řičánek, J. Šírek a jiní)

Kachna divoká – 28.11. – 520 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 6.11. – 1P (V. Dobeš), 24.11. - 7 ex. (I. Uřinovský)

Ostralka štíhlá – 6.11. – 1 F (J. Šírek)

Hvízdák eurasijský – 15.11. – 2 ex. (J. Šírek, J. Studecký), 30.11. – 1 ex. (Z. Němeček)

Hvízdák chilský – 9. a 30.11. – 2 ex. (J. Šafránek a jiní)

Čírka obecná – 6.11. – 24 ex. (V. Dobeš), 8. – 24.11. – 3-4 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský, Danzmajerovi)

Polák velký – 1. - 19.11. – 1-2 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Polák chocholačka – 25.11. – 3 ex. (J. Šírek, Greplovi)

Hohol severní – 27.11. – 6 ex. (J. Šírek), 30.11. – 10 ex. (Z. Němeček)

Morčák velký – 1. 11. – 1 ex. (I. Uřinovský), 14.11. – 3 ex. (J. Šírek), 24.11. – 11 ex. (I. Uřinovský)

Potápka roháč – 25.11. – 75 ex. (J. Šírek)

Potápka malá – 6.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Kormorán velký – 25.11. – 80 ex. (J. Šírek)

Volavka popelavá – 1.11. – 258 ex. (I. Uřinovský), 27.11. – 167 ex.  (J. Šírek)

Volavka bílá – 6.11. a 13.11. – 45 ex. (V. Dobeš, J. Šírek)

Bukač velký – 8.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Moták pilich – 15.11. – 1 ex. (J. Šírek, J. Studecký)

Káně rousná – 16.11. – 2 ex. (D. Boucný)

Raroh velký – 27.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Lyska černá – 25.11. - 50 ex. (J. Šírek)

Čejka chocholatá – 6. – 8.11. – 800 ex. (J. Šírek, V. Dobeš), 14.11. – 570 ex. (J. Šírek), 24.11. – 9 ex. (I. Uřinovský)

Kulík zlatý – 6.11. – 78 ex. (V. Dobeš), 8.11. – 50 ex. (J. Šírek), 9.11. – 20 ex. (J. Šafránek a jiní), 10.11. – 14 ex. (Danzmajerovi)

Jespák obecný – 6.11. – 3 ex., 8.11. – 2 ex. (V. Dobeš a jiní)

Vodouš tmavý – 1. – 9.11. – 3 ex. (I. Uřinovský a jiní)

Koliha velká – 6. – 8.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Bekasina otavní – 8.11. – 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 6., 14., 24.11. – 2000 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 6.11. – 20 ex., 14.11. – 50 ex., 28.11. – 100 ex. (vše J Šírek)

Racek bělohlavý – 1.11. – 500 ex. (I. Uřinovský), 27.11. – 218 ex. (J. Šírek)

Racek středomořský – 2.11. – 5-10 ex. (J. Šafránek), 4.11. – 50 ex. (J. Šírek), 14.11. – 10-20 ex. (J. Šafránek)

Racek stříbřitý – 15.11. – 2 ex. (J. Šírek, J. Studecký), 27.11. - 2 imm. (J. Šírek)

Racek malý – 25. – 27.11. – 1 ex. 1K (J. Šírek)

Rybák obecný – 1.11. – 1 ex. 1K (I. Uřinovský)

Ledňáček říční – po celý XI. – 1-3 ex. (J. Šírek a jiní)

Budníček menší – 24.11. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Kavka obecná – 1.11. – 100 ex. (I. Uřinovský)

Ťuhýk šedý – 23. a 25.11. – 1 ex. (Danzmajerovi, Greplovi)

 

Zpracoval Jiří Šírek

foto: Hvízdáci chilští (Anas sibilatrix), Křenovský rybník, Tovačov, 26.10.2019, foto Z. Němeček

 

Jen přihlášení mohou komentovat