tovacov racek velky

Labuť velká – 25.5. – 173 ex. (T. Oplocký), 1P vodí 6 pull. (J. Šírek)

Husa velká – 5.5. – 175 ex., 12 P vodí min. 40 pull. (J. Šírek)

Husice nilská – 2.-25.5. – 2-4 ex. (I. Uřinovský, L. Doupal aj.))

Kachna divoká – 25.5. – 130 ex. (T. Oplocký), 19.5. -3F vodí 25 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý V. – 2-9 ex. (J. Šírek)

Lžičák pestrý – 15.5. – 3 ex. (J. Šírek), 24..5. – 1M (J. Šírek, I. Uřinovský)

Čírka modrá – 1. - 25.5. - 1-3 ex. (J. Zeman, J. Šírek aj.)

Hvízdák chilský – 8.-24.5. – 1-2 ex. (J. Šafránek, J. Barták aj.)

Polák velký – 24.5. – 60 ex. (I. Uřinovský)

Polák chocholačka – 25.5. – 50 ex. (T. Oplocký)

Zrzohlávka rudozobá – 1.-30.5. – 1-3 M (J. Zeman, J. Šírek aj.)

Potáplice severní – 7.5. – 1 ex. (J. Šírek)

Potáplice malá – 10.5. – 1 ex. (O. a L. Nedbalovi)

Potápka roháč – 25.5. – 80 ex. (T. Oplocký)

Potápka malá – 18.5. – 3P (J. Šírek)

Kormorán velký – 24.5. - 31 ex. (I. Uřinovský)

Kormorán malý – 24.5. – 1 ex. (K. Šimeček)

Volavka popelavá – po celý V. 30-40 ex. (T. Oplocký, J. Šírek)

Volavka bílá – 22.-28.5. - 3 ex. (J. Šírek), 30.5. – 4 ex. (L. Doupal)

Volavka vlasatá – 17.5. – 1 ex. (Svobodovi a Nedbalovi)

Bukač velký – 1.-16.5. – 1 ex. (J. Zeman, J. Šírek aj.)

Bukáček malý – 16.-30.5. – 1-2 ex. (Z. Němeček, J. Šírek aj.)

Kvakoš noční – 1.-29.5. – 1-6 ex. (V. Danzmajer, M. Janoušek aj.)

Čáp černý – 17.-25.5. – 1 ex. (J. Šírek aj.)

Čáp bílý – 11.5. – 5 ex. (J. Šírek)

Orlovec říční – 18.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Včelojed lesní – 9., 16., 25., 29.5. – 1-2 ex. (L. Doupal, M. Dyčka aj.)

Orel mořský – 2., 12., 29.5. - 1 imm. (L. Doupal aj.)

Moták pochop – po celý V. – 5-6 hn. P (J. Šírek aj.)

Sokol stěhovavý – 2.5. – 1 ex. (L. Doupal, J. Šírek)

Ostříž lesní – 29.5. - 1 ex. (J. Vinterová)

Lyska černá – 25. 5. – 248 ex. (T. Oplocký)

Slípka zelenonohá – po celý V. – 3-4 P (J. Šírek)

Chřástal vodní – 14. a 25.5. – 1 ex. (T. Oplocký)

Chřástal kropenatý – 14.5. – 1 ex. (T. Oplocký)

Čejka chocholatá – po celý V.  1–2 ex. (J. Šírek)

Kulík říční – 12.-24.5. – 2 ex. (J. Šírek)

Kulík písečný – 14.5. – 5 ex. (T. Oplocký)

Jespák bojovný – 5.5. - 2 ex. (J. Šírek), 9.5. – 13 ex. (L. Doupal)

Pisík obecný – 1.-28.5. – 1-2 ex. (J. Zeman aj.)

Vodouš bahenní – 9.5. – 3 ex. (L. Doupal)

Vodouš šedý – 1.5. – 2 ex. (J. Zeman), 2.5. – 1 ex. (L. Doupal), 8.5. – 1 ex. (J. Zeman), 22.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Vodouš tmavý – 3.5. – 13 ex. (I. Uřinovský)

Vodouš rudonohý – 8.5. – 1 ex. (J. Zeman)

Jespák obecný – 15.5. – 1 ex., 26.5. – 1 ex. (obě J. Šírek), 30.5. – 2 ex. (L. Doupal)

Jespák písečný – 13.-16.5. – 1 ex. (J. Šírek, Č. Číhalík, T. Oplocký aj.)

Racek bouřní – 2.5. – 1 ex., 12.a 16.5.– 1 ex.(vše J. Šírek), 25.5. - 1 ex. (T. Oplocký), 29.5. - 1 ex. (J. Šírek)

Racek chechtavý – 14.5. – 1500 ex. (T. Oplocký), 28.5. – 500 ex. (J. Zeman)

Racek černohlavý – 1. a 8.5. – 2 ex. (J. Zeman), 23.5. – 1 ex., 30.5. – 2 ex. (obě J. Šírek)

Racek bělohlavý – 5.5. – 120 ex. (J. Šírek), 10.-14.5. – 60 ex. (J. Šírek, T. Oplocký), 25.5. – 70 ex. (T. Oplocký)

Racek středomořský – 5.-28.5. – 2-4 ex. (J. Šírek)

Racek velký – 13.-16.5. – 1 ex. 2K (J. Šírek, Č. Číhalík, T. Oplocký)

Racek malý – 2.5. - 14 ex., 5.5. – 17 ex. 7.5. - 3 ex., 13. a 16.5. - 1 ex. (vše J. Šírek)

Rybák obecný – po celý V. do 20 ex. (J. Šírek), hnízdí na umělých ostrůvcích na Troubecké pískovně

Rybák dlouhoocasý – 26.-30.5. – 1 ad. (J. Šírek, L. Doupal, L. Šrámek aj.)

Rybák velkozobý – 12. a 22.-23.5.- 1 ex. (J. Šírek)

Rybák malý – 25.5. – 1 ex. (T. Oplocký), 30.5. – 2 ex. (L. Doupal)

Rybák bahenní – 9.5. – 1 ex. (L. Doupal), 10 a 22.5. - 2 ex., 23.5. – 6 ex. (obě J. Šírek), 24.5. - 1 ex. (J. Šírek, K. Šimeček)

Rybák černý – 7.5. - 28 ex., 14. 5. – 12 ex., 24.5. – 15 ex. (vše J. Šírek)

Rybák bělokřídlý – 19.-26.5. – 1 ex. (V. Švestková aj.)

Ledňáček říční – po celý V. – 1-4 ex. (J. Šírek, M. Dyčka aj.)

Konipas luční – 1.-27.5. – 1-2 ex. (J. Zeman, K. Čihák aj.)

Cvrčilka slavíková – po celý V. 2-3 ex.(J. Šírek), 25.5. – 5 zp. (T. Oplocký)

Cvrčilka zelená – 27.5. – 1 ex. (T. Oplocký)

Moudivláček lužní – po celý V. min. 3P (J. Šírek)

Rehek zahradní – 16.5. – 1M (J. Šírek)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Racek velký (Ichtyaetus ichtyaetus), Tovačov, 13.5.2020,  foto Č. Číhalík

 

Jen přihlášení mohou komentovat