bukacek maly tovacov

Labuť velká – 7.6. – 159 ex. (I. Uřinovský), 15.6. – 192 ex. (J. Šírek), 30.6. – 300 ex. (T. Oplocký)

Labuť zpěvná – 1.- 4.6. – 2 ad. (J. Štencl aj.)

Husa velká – 5.6. – 180 ex. (J. Šírek), 15.6. – 112 ex. (J. Šírek), 21.6. – 210 ex. (T. Oplocký)

Husice nilská – 1.-28.6. – 1 P (Greplovi aj.)

Husice liščí – 4.6. – 1P (J. Šírek)

Kachna divoká – 18.6. – 295 ex., po celý VI. min. 2F vodí 8 a 9 pull. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – 3.6. – 15 ex. (J. Šírek), 9.6. – 20 ex. (M. Hánová), 22.6. – 10 ex. (T. Oplocký)

Čírka modrá – 4.6. – 1 P, 15.6. – 2 ex. (obě J. Šírek)

Hvízdák chilský – 7. a 28.6. – 1 ex. (I. Uřinovský, T. Oplocký)

Polák velký – 18.6. – 233 ex. (J. Šírek), po celý VI. - min. 7F vodí až 41 pull. (J. Šírek)

Polák chocholačka– 13.6. – 44 ex. (V. Danzmajer)

Zrzohlávka rudozobá – 5.-28.6. – 2-5 ex. (J. Šírek aj.)

Potápka malá – po celý VI. – 6 P

Potápka roháč – 7.6. – 60 ex., 7 pull. (I. Uřinovský)

Kormorán velký – 7.6. – 23 ex. (I. Uřinovský), 13. a 15.6. – 35 ex. (J. Šírek, V. Danzmajer), 22.6. – 40 ex. (T. Oplocký)

Volavka popelavá – 15.6. – 40 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 15.6. – 11 ex. (J. Šírek), 30.6. – 10 ex. (T. Oplocký)

Volavka stříbřitá – 1.6. – 1 ex. (V. Dobeš, Č. Číhalík)

Kvakoš noční – 5. - 30.6. –1- 3 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský aj.)

Bukač velký – 1.6. – 1 ex. (V. Dobeš, Č Číhalík)

Bukáček malý – 1.6. – 1 ex. (V. Dobeš, Č Číhalík), 7.6. – 1P (I. Uřinovský), 11.6. – 1M (Č. Číhalík), 23.6. – 1F (J. Šírek)

Orel mořský – 12., 13. a 22.6. – 1 imm. (J. Šírek, V. Danzmajer)

Luňák hnědý – 7.6. – 1 ex. (I. Uřinovský)

Luňák červený – 22.6. – 1 ex. (T. Oplocký)

Moták pochop – po celý VI. –3-4 P hnízdící (J. Šírek aj.)

Poštolka rudonohá – 1.6. – 1F (V. Dobeš, Č Číhalík)

Ostříž lesní – 7. a 9.6. – 1 ex. (I. Uřinovský, M. Hánová)

Lyska černá – 9.6. – 250 ex. (M. Hánová), 18.6. – 360 ex. (J. Šírek), 28.6. – 527 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – po celý VI. - 3P (J. Šírek)

Chřástal vodní – 21.6. – 5 ex., 22.6. – 3 ex. (T. Oplocký)

Čejka chocholatá – 22.6. – 3 ex. (T. Oplocký)

Racek chechtavý – 21.6. – 1700 ex. (T. Oplocký, V. Brlík)

Racek bělohlavý – 7.6. – 12 ex. (I. Uřinovský), 13. a 15.6. – 30 ex. (J. Šírek, Danzmajerovi), 30.6. – 70 ex. (T. Oplocký)

Rybák obecný – 30.6. – 30 ex. (T. Oplocký)

Rybák bahenní – 5. a 10.6. – 5 ex. (J. Šírek), 9.6. – 1 ex. (M. Hánová), 11.6. – 3 ex. (Č. Číhalík), 12.6. – 1 ex., 15.6. – 2 ex. (obě J. Šírek)

Rybák černý 1. - 27.6. – 3-6 ex. (J. Šírek aj.), max. 22.6. – 11 ex. (T. Oplocký)

Ledňáček říční – 1 -2 hnízdící P (J. Šírek)

Cvrčilka slavíková – po celý VI. 1-3 zpív. M (J. Šírek aj.), max. 22.6. – 11 ex. (T. Oplocký)

Konipas luční – 22.6. – 1 ex. (T. Oplocký)

Moudivláček lužní – po celý VI. – 2-3 P hnízdící (J. Šírek)

Králíček ohnivý – 9.6. – 1 zp. M (M. Hánová)

Slavík modráček – 21.6. – 1 zp. M (T. Oplocký)

Sýkořice vousatá – 21.6. – 1 F (T. Oplocký), 22.6. – 2 ex. (T, Oplocký)

Špaček obecný – 21. -22.6. – 30.000 ex. (T. Oplocký)

Zpracoval: Jiří Šírek

Foto: Bukáček malý (Ixobrychus minutus), 11.6.2020, Hradecký rybník, autor Č. Číhalík

 

Jen přihlášení mohou komentovat